Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno nieruchomości na firmę czy prywatnie, co bardziej korzystne?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-05-29

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, zamierzam zakupić nieruchomość (45 arów) zabudowaną domem jednorodzinnym w celu wybudowania na niej budynku produkcyjnego. Nie mam jeszcze sprecyzowanego pomysłu na wykorzystanie domu, priorytetem jest budowa hali produkcyjnej. Jak zakupić taką działkę – prywatnie czy na firmę? Jak najkorzystniej taką inwestycję księgować?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Dla opisanego stanu faktycznego ustawodawca nie zostawia co do rozwiązań podstawowych możliwości optymalizacyjnych w działalności gospodarczej osoby fizycznej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Standardem więc jest tu nabycie gruntu, wprowadzenie jako środka trwałego i w ramach prowadzonej działalności wzniesienie na tym gruncie budynku. Amortyzacji nie będzie podlegał grunt (grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów są wyłączone z amortyzacji na mocy art. 22c pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.); natomiast budowle i budynki amortyzacji podlegają, ale muszą (co do zasady) stanowić własność lub współwłasność podatnika, być nabyte lub wytworzone we własnym zakresie oraz – co tu istotne – kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Zatem wydatki na wzniesienie budynku (koszt budowy) w pewnym uproszczeniu trafią w koszty Pana działalności nie jednorazowo, bezpośrednio, a w postaci odpisu amortyzacyjnego dokonywanego w dłuższym czasie (podstawowa stawka amortyzacyjna dla budynków niemieszkalnych to 2,5% rocznie, a dla budynków mieszkalnych 1,5%).

Zakładam oczywiście, że budynek buduje Pan dla jego wykorzystania w działalności gospodarczej, a nie na sprzedaż. W przypadku budowy „na sprzedaż” jest możliwość zaliczania wydatków do kosztów bezpośrednio, ale jedynie przy stosowaniu dla całej działalności metody kasowej. Jak słusznie analizuje T. Szczupaczyński-Dotryw:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Jeżeli podatnik prowadzi księgę podatkową metodą kasową (uproszczoną), koszty potrąca w momencie poniesienia, którym jest data na dokumencie źródłowym, np. na fakturze – wynika to z art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Przy metodzie memoriałowej zasadę tę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do kosztów pośrednich (niezwiązanych z konkretnymi przychodami). Koszty bezpośrednie księgowane są w okresie, kiedy osiągnięto odpowiadające im przychody. A zatem możliwość »zawieszenia« ewidencjonowania kosztów związanych z budową budynku przeznaczonego na sprzedaż do czasu jego zbycia istniałaby jedynie przy metodzie memoriałowej. (…) Jeżeli wybudowany budynek zostanie ostatecznie przeznaczony na własne potrzeby podatnika, powstanie konieczność korekty poniesionych kosztów. Korekty tej podatnik powinien dokonać w dacie przekazania składnika majątku na potrzeby prywatne” [Lex, QA 549844].

Odnośnie podatku od towarów i usług, w mojej ocenie, oczywiście biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, podatkowo najkorzystniej byłoby wykorzystywać całość nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, albowiem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi czynnemu VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Innymi słowy od całości wydatków odliczy Pan podatek VAT, jeśli całość nieruchomości będzie później wykorzystywana w działalności do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »