Praca za granicą i zakup mieszkania a urząd skarbowy

Autor: Aleksander Słysz

Od paru lat mieszkamy i pracujemy z żoną za granicą. W kraju mieliśmy oboje zarejestrowane jednoosobowe działalności gospodarcze przez około 4 lata – zamknęliśmy je niecałe 3 lata temu. W tym czasie mieliśmy dobre zarobki, ok. 30 tys. zł miesięcznie. Za uzbierane pieniądze 2,5 roku temu kupiliśmy w Polsce mieszkanie (koszt ok. 340 tys. zł). Po zamknięciu działalności niestety nie posiadamy żadnych dochodów, lecz wykonujemy czasami małe prace. W tej chwili chcielibyśmy kupić drugie mieszkanie na wynajem za około 180 tys. zł. Czy w opisanej sytuacji istnieje ryzyko, że urząd skarbowy zażąda udokumentowania, skąd posiadamy pieniądze na zakup mieszkania? Czy lepszym wyjściem byłoby kupno mieszkania na kogoś z rodziny, kto posiada jakieś dochody?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca za granicą i zakup mieszkania a urząd skarbowy

Zakup nieruchomości i wskazanie źródła finansowania zakupu

W kwestii wydatkowania przez Państwa środków, to oczywiście po zakupie nieruchomości, jeśli nie będzie widniał odpowiedni przychód w rejestrach organów, zostaną Państwo wezwani najprawdopodobniej do wskazania źródła finansowania zakupu. Fiskus dowie się o nabyciu niemal natychmiast, bowiem notariusz ma obowiązek przekazać, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano PCC od czynności udokumentowanej aktem notarialnym, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności, dla których notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. W przypadku nabycia nieruchomości i nieosiągania w ostatnich latach udokumentowanych przychodów jest niemal pewne, że organ podatkowy będzie tę sytuację weryfikował.

Zobacz też: Wyjazd za granicę na stałe a urząd skarbowy

Postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa po zakupie nieruchomości

Czy weryfikacja ta przybierze postać np. postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej (niekiedy wystarczają czynności sprawdzające), trudno rozstrzygnąć, zależy to od rozliczeń z lat poprzednich i innych posiadanych przez organ informacji.

Dodam dla porządku, że za przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych, uważa się przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.

Za wymieniony wydatek, zgodnie z obowiązującym prawem, uznaje się wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

Przeczytaj też: Wynajem mieszkania w Polsce a praca za granicą

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przychody opodatkowane i nieopodatkowane

Zgodnie z art. 25b ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm. dalej jako „u.PIT”] za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

1) ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;

2) jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania.

Zgodnie z art. 25b ust. 4 u.PIT za przychody (dochody) nieopodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, których pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania, oraz które:

1) były wolne od podatku lub zwolnione od opodatkowania na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw albo

2) nie podlegały opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub przepisów odrębnych ustaw, albo

3) były objęte obowiązkiem podatkowym w zakresie właściwego podatku, jednak zobowiązanie podatkowe nie powstało albo wygasło wskutek:

a) zaniechania poboru podatku,

b) umorzenia zaległości podatkowej,

c) zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku,

d) przedawnienia.

Zobacz również: Budowa domu za gotówkę a urząd skarbowy

Zakup nieruchomości za przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach dochodów 

Reasumując, nie będziemy mieć do czynienia w Państwa przypadku z przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych, jeśli nie powstanie nadwyżka wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku. Innymi słowy, posiadane opodatkowane i wolne od opodatkowania środki muszą pokrywać wszystkie inne wydatki wraz z kosztami utrzymania oraz wydatek na zakup nieruchomości. W przeciwnym razie pojawia się zagrożenie opodatkowaniem stawką 75%, z tym że w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw.

Zakup mieszkania przez kogoś z rodziny to zupełnie inna sytuacja, bowiem nie będą Państwo właścicielami. Ponadto przekazane takiej osobie pieniądze na zakup musi ona ujawnić, np. jako pożyczkę czy darowiznę i widoczne będzie, że środki pochodzą od Państwa – i wracamy do punktu wyjścia. Jeśli ta osoba tego nie zrobi, popełni czyn zabroniony.

Przeczytaj również: Budowa domu a urząd skarbowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »