Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego - jaka kara?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-04-19 • Aktualizacja: 2021-05-11

Od 2008 wynajmuję mieszkanie, nie jest zgłoszone do urzędu skarbowego. Za jaki okres wstecz US może nałożyć na mnie kary i w jakiej wysokości za niezgłoszenie najmu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego - jaka kara?

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Zasadniczo zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podatek dochodowy płatny jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zatem za 2011 r. podatek płatny jest w 2012 r., więc zobowiązanie przedawniło (jeśli nie zaszły nadzwyczajne zdarzenia powodujące przerwanie bądź zawieszenie terminu) się z końcem 2017 r.

 

Tym samym przychodu podlegające opodatkowaniu uzyskane od stycznia 2012 r. mogą być, w związku z powstaniem za ich przyczyną zobowiązań, a następnie zaległości podatkowych, skutecznie dochodzone. Winien Pan je uregulować (zapłacić) wraz z odsetkami. Obecnie stawka podstawowa wynosi 8% w skali roku, ale w pewnym wąskim zakresie stosuje się stawki obniżone do 4% i 6%, od 2012 r., gdy stawka odsetek wynosiła 14,5% stawka systematycznie spadała. Przesyłam w załączniku tabelę.

Złożenie czynnego żalu

Odnośnie kar, jeśli złoży Pan skutecznie czynny żal i zapłaci w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym, to nie będzie Pan podlegał żadnej karze. Wynika to z art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Czynny żal to zawiadomienie o swoim nagannym postępowaniu organu powołanego do ścigania (tu np. naczelnika urzędu skarbowego), ujawniając istotne okoliczności swego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu (jeśli były takie). „Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu, a jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania

Jeśli zaś nie skorzysta Pan z ww. rozwiązania, zagrożenie zależy od wysokości uszczuplonego podatku. Zasadniczo podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego powyżej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, a nie za przestępstwo. Granica pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem to 10 500 zł uszczuplonego podatku.

 

W teorii zatem górna granica grzywny w stawkach dziennych za przestępstwa skarbowe to obecnie 20 160 000,00 zł a minimalna grzywna w stawkach dziennych to równowartość 700 zł.

 

W przypadku gdy mamy do czynienia z wykroczeniem, grzywna nie jest określana w stawkach dziennych, a kwotowo, i musi mieścić się w granicach od 210 zł do 42 000 zł. Przy czym mandatem karnym – co bardzo częste i wygodne dla organów podatkowych – nakłada się grzywny do 4 200 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »