Niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego - jaka kara?

Autor: Aleksander Słysz

Od siedmiu lat wynajmuję mieszkanie i najem mieszkania nie jest zgłoszony do urzędu skarbowego. Proszę o informację co grozi mi za niezgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego, za jaki okres wstecz urząd skarbowy może nałożyć na mnie kary i w jakiej wysokości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego - jaka kara?

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Zasadniczo zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podatek dochodowy płatny jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Tym samym przychody podlegające opodatkowaniu uzyskane od stycznia 2017 r. mogą być, w związku z powstaniem za ich przyczyną zobowiązań, a następnie zaległości podatkowych, skutecznie dochodzone. Winien Pan je uregulować (zapłacić) wraz z odsetkami.

Zobacz też: Mieszkam w Niemczech i wynajmuję mieszkanie w Polsce

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Złożenie czynnego żalu przy niezgłoszeniu najmu mieszkania

Odnośnie kar za niezgłoszenie najmu do urzędu skarbowego, jeśli złoży Pan skutecznie czynny żal i zapłaci w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym, to nie będzie Pan podlegał żadnej karze. Wynika to z art. 16 ustawy Kodeks karny skarbowy. Czynny żal, to zawiadomienie o swoim nagannym postępowaniu organu powołanego do ścigania (tu np. naczelnika urzędu skarbowego), ujawniając istotne okoliczności swego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu (jeśli były takie). „Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu, a jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

Przeczytaj też: Kara za niezgłoszenie kupna mieszkania

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania

Jeśli zaś nie skorzysta Pan z złożenia czynnego żalu, zagrożenie zależy od wysokości uszczuplonego podatku za wynajem mieszkania. Zasadniczo podatnik, który uchylając się od opodatkowania(w tym przypadku niezgłoszenia wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego), nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Natomiast jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego powyżej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, a nie za przestępstwo. Granica pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem to 15 050 zł(w 2022 roku) uszczuplonego podatku.

W teorii zatem górna granica grzywny w stawkach dziennych za przestępstwa skarbowe to obecnie 28 895 040 zł(w 2022 roku) , a minimalna grzywna w stawkach dziennych to równowartość 1003,30 zł(w 2022 roku) .

W przypadku gdy mamy do czynienia z wykroczeniem, grzywna nie jest określana w stawkach dziennych, a kwotowo, i musi mieścić się w granicach od 301 zł do 60 000 zł(w 2022 roku). Przy czym mandatem karnym – co bardzo częste i wygodne dla organów podatkowych – nakłada się grzywny do 15 050 zł.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek Pani Anny

Anna, nauczycielka z Krakowa, od pięciu lat wynajmuje swoje drugie mieszkanie. Nie zdawała sobie sprawy z konieczności zgłaszania tego faktu urzędowi skarbowemu i opłacania podatku dochodowego. Kiedy urząd skarbowy odkrył tę sytuację podczas rutynowej kontroli, Anna została zobowiązana do zapłacenia zaległego podatku za ostatnie pięć lat, wraz z odsetkami. Dzięki złożeniu czynnego żalu udało jej się uniknąć kary grzywny.

 

Przypadek Pana Marka

Marek, inżynier z Wrocławia, wynajmuje mieszkanie studentom od trzech lat. Zaniechał zgłoszenia tej działalności, sądząc, że nie przekracza limitu umożliwiającego mu niepłacenie podatku. Kiedy jednak urząd skarbowy wszczął kontrolę, okazało się, że kwota zysków z najmu przekroczyła wolny od podatku próg. Marek musiał zapłacić zaległy podatek oraz grzywnę za wykroczenie skarbowe, ponieważ kwota uszczuplonego podatku nie przekroczyła 15 050 zł.

 

Przypadek Pana Tomasza

Tomasz, przedsiębiorca z Gdańska, od dziesięciu lat wynajmuje kilka mieszkań na terenie miasta. Pomimo znacznych przychodów, nie zgłaszał ich w deklaracjach podatkowych. Gdy sprawa wyszła na jaw, urząd skarbowy nałożył na Tomasza znaczne kary, w tym grzywnę w maksymalnej możliwej wysokości za przestępstwo skarbowe, ponieważ uszczuplenie podatku przekroczyło ustawowy próg. Ponadto, Tomasz musiał uregulować wszystkie zaległości podatkowe wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Podsumowując, niezgłoszenie najmu mieszkania do urzędu skarbowego może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi, w tym z koniecznością zapłaty zaległego podatku, odsetek, a także możliwymi grzywnami za wykroczenia lub przestępstwa skarbowe. Kluczowe jest więc zgłaszanie wszelkich przychodów z najmu i regularne rozliczanie się z urzędem skarbowym. W razie niezgłoszenia, skorzystanie z możliwości złożenia czynnego żalu może pomóc uniknąć

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz pomocy w prawidłowym zgłaszaniu najmu lub masz pytania dotyczące zaległości podatkowych, skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online. Nasi specjaliści są gotowi pomóc Ci również w przygotowaniu niezbędnych pism do urzędu skarbowego. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »