Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i podział jej majątku

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i podział jej majątku

Jestem wspólnikiem 2-osobowej spółce cywilnej. Drugi wspólnik 30 grudnia zawiadomił mnie o swoim wystąpieniu ze spółki. Nadmienię, że według umowy spółki rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W umowie jest również mowa o wystąpieniu wspólnika, gdzie czytamy o terminie wystąpienia ze spółki i jest to okres 6 miesięcy przed końcem okresu obrachunkowego lub w każdej chwili, ale za zgodą drugiego wspólnika. Natomiast w § 14 umowy czytamy, że „(…) Jeżeli likwidacja spółki następuje na skutek pozostania w niej tylko jednego wspólnika – decyduje on o sposobie likwidowania majątku spółki”. Zatem jeżeli wyrażę zgodę na rozwiązanie spółki, czy ten zapis gwarantuje mi prowadzenie likwidacji spółki i podziału jej majątku (udziały wspólników po 50%)? Obecnie spółka posiada magazyn z towarem o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, który można podzielić, ponadto samochód dostawczy oraz wyposażenie biura.

Zwrot VAT-u za zakup mieszkania przeznaczonego pod wynajem

Zwrot VAT-u za zakup mieszkania przeznaczonego pod wynajem

Jakie są możliwości ubiegania się o zwrot VAT-u za zakup mieszkania przeznaczonego pod wynajem? Lokal obecnie jest w budowie. Jestem zatrudniona na umowę o pracę i zlecenie, nie jestem płatnikiem VAT-u. Jakie formalności należy zrealizować i jakie niesie to skutki w przyszłości dotyczące kosztów utrzymania lokalu, rozliczania dochodu z wynajmu oraz pozostałych z pracy i umów-zleceń?

Sprzedaż działek przez osobę fizyczną - czy trzeba zapłacić podatek?

Sprzedaż  działek przez osobę fizyczną - czy trzeba zapłacić podatek?

Potrzebuję porady w zakresie prawa podatkowego. Mój teść nabył działkę rolną ok. 20 lat temu. Działka posiada warunki zabudowy. W poprzednim roku została geodezyjnie podzielona na 8 działek oraz wytyczona została droga. Do działek został podciągnięty wodociąg, a w pobliżu znajduje się prąd. Teść jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Chce zacząć sprzedawać działki osobom zainteresowanym, cena 1 działki to ok. 80 tys. złotych. Jednak nie wie, jakie obciążenia podatkowe będą dotyczyć sprzedaży (podatek dochodowy, VAT, inne). Czy istnieją progi przychodu, po których przekroczeniu konieczne będzie płacenie VAT-u lub innych podatków? Jakie obowiązki podatkowe dotyczą takiej sprzedaży?

Usługi dla kolei - jaka stawka ryczałtu?

Usługi dla kolei - jaka stawka ryczałtu?

Prowadzę działalność gospodarczą i wystawiłem fakturę na poniższą usługę dla kolei: „Dostosowanie urządzeń wewnętrznych na stacji kolejowej, dostawę materiałów i zabezpieczenie rozjazdów”. Jestem tzw. ryczałtowcem. Jaką stawką ryczałtu powinienem to opodatkować - 8,5%?

Brak pieniędzy na zapłatę podatku od sprzedaży mieszkania

Brak pieniędzy na zapłatę podatku od sprzedaży mieszkania

Mam zapłacić do US 70 tys. zł podatku od sprzedaży mieszkania po rodzicach. Nie mam takiej kwoty, a banki odmawiają kredytu. Jakie mam wyjście z takiej sytuacji?

Kiedy można sprzedać mieszkanie z darowizny bez płacenia podatku?

Kiedy można sprzedać mieszkanie z darowizny bez płacenia podatku?

W 2015 r. wykupiłem mieszkanie od spółdzielni. Mieszkanie należało do mojej mamy, ja byłem tylko sponsorem. Mieszkanie później mama podarowała mojej córce (w 2016 r.). Kiedy mogę sprzedać to mieszkanie bez płacenia podatku? Mam obecnie klienta, może końcowe umowy podpisać w przyszłym roku (2021 r.)?

Zgłoszenie w urzędzie skarbowym spadku po mężu

Zgłoszenie w urzędzie skarbowym spadku po mężu

Jestem jedyną osobą dziedziczącą spadek po mężu, mieliśmy wspólny majątek, konto w banku założyliśmy jako współwłaściciele. Czy mam obowiązek zgłoszenia tego w urzędzie skarbowym, chociaż zawsze był to też mój majątek? Pasierb męża (dorosły) miał jego zapis w banku na wypadek śmierci. Z tego tytułu bank wypłacił mu gotówką 10 000 zł i zgłosił to do urzędu skarbowego. Czy pasierb ma też zgłosić do US druk SD-Z2? Czy darowizny, które zostały już zgłoszone, sumują się i wchodzą do limitu, do którego nie trzeba ich zgłaszać do urzędu skarbowego?

Samochód sprowadzony jako mienie przesiedleńcze a urząd skarbowy

Samochód sprowadzony jako mienie przesiedleńcze a urząd skarbowy

Czy sprowadzając auto z USA jako mienie przesiedleńcze i po załatwieniu wszystkich formalności w urzędzie celno-skarbowym, powinnam się udać jeszcze do miejscowego urzędu skarbowego? Jakie dokumenty przygotować? Dodam, że mój pobyt w Stanach był nielegalny, byłam tu 11 lat.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego po upadłości spółki z o.o.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego po upadłości spółki z o.o.

Na jaki dzień należy sporządzić sprawozdanie finansowe w spółce z o.o. w następujących okolicznościach: postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego jest wydane 30 maja 2020 r. W dniu 31 lipca 2020 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazała się o tym informacja, natomiast postanowienie uprawomocniło się 8 sierpnia 2020. Czy sprawozdanie finansowe powinno być zrobione za okres od 01.01.2020-08.08.2020? Jeśli tak, to jak wykazać operacje gospodarcze po tej dacie? Księgi rachunkowe winny być zamknięte w ciągu 3 miesięcy. W trakcie tego okresu były świadczone usługi stałe, np. usługi księgowe, najem lokalu, opłaty bankowe, zwrot VAT wynikający z deklaracji VAT-7 itp.

Darowizna dla małżonka przy rozdzielności majątkowej

Darowizna dla małżonka przy rozdzielności majątkowej

Mając rozdzielność majątkową z małżonką, zakładam scenariusz, że żona chce mi dać w formie darowizny 20 tys. zł. Chcę się dowiedzieć dla takiego scenariusza:a) czy i w jakim terminie trzeba to zgłosić do US?b) jakie będzie to miało konsekwencje podatkowe, tzn. czy i w jakiej wysokości należny będzie podatek? W jakim terminie i formie trzeba to będzie zgłosić? 

Sprzedaż mieszkania z darowizny i przeznaczenie na własne cele mieszkaniowe a podatek

Sprzedaż mieszkania z darowizny i przeznaczenie na własne cele mieszkaniowe a podatek

Otrzymałem mieszkanie – częściowo w spadku po matce (w 2009 r.) i częściowo w darowiźnie od ojca (w 2020 r.). Mieszkanie rodzice kupili w 2002 r. Ojciec zmarł w tym roku i teraz chcę sprzedać to mieszkanie. Czy na pewno muszę zapłacić podatek dochodowy od części uzyskanej w darowiźnie?Jeśli tak to, czy mogę skorzystać z ulgi mieszkaniowej, przeznaczając uzyskane środki na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego w 2009 r. na zakup mieszkania, którego właścicielką była moja córka (już sprzedała to mieszkanie i kupiła inne)? Ja jednak z żoną i córką, wszyscy troje, jesteśmy kredytobiorcami. Kredyt nie jest jeszcze spłacony. Co więcej, kredyt jest zabezpieczony na hipotece mojego i żony domu, w którym aktualnie mieszkamy. Chcemy uniknąć podatku dochodowego od tej części mieszkania otrzymanego w darowiźnie. Jeśli powyższe rozwiązanie nie jest możliwe, to może powinniśmy kupić mieszkanie od córki – przeznaczając środki na własne cele mieszkaniowe? Natomiast nasz dom przekazać córce darowiźnie?

Zwrot wkładu mieszkaniowego a rozliczenie podatku - złożenie PIT-11

Zwrot wkładu mieszkaniowego a rozliczenie podatku - złożenie PIT-11

Niedawno otrzymałam informację ze spółdzielni mieszkaniowej o złożonym do urzędu skarbowego formularzu PIT-11 w związku z moim przychodem, tj. zwrotem wkładu mieszkaniowego. Wcześniej otrzymałam je w w darowiźnie od moich rodziców. Mieszkanie w wyniku zadłużenia zostało przejęte przez spółdzielnie i wystawione na przetarg. Po jego sprzedaży otrzymałam pieniądze, które wynikały z różnicy między ceną sprzedaży a moimi zaległościami względem spółdzielni. Czy spółdzielnia rzeczywiście miała obowiązek wystawić PIT-11? Czy nie ma tu zastosowania art. 21 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Konsekwencje niezgłoszenia w terminie pożyczki od członka rodziny

Konsekwencje niezgłoszenia w terminie pożyczki od członka rodziny

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia pożyczki w kwocie 200 tys. zł od członka rodziny a dokładniej małżonka z rozdzielnością majątkową? Pożyczka miała miejsce 9 miesięcy temu. Pożyczka została udzielona mojej żonie przez bank, następnie trafiła na wspólne konto, skąd wykonałem przelew na wyłącznie moje konto. Czy powinienem zgłosić pożyczkę teraz, pomimo że termin został przekroczony? Czy mam w dalszym ciągu szansę na zwolnienie z podatku? Kontrola skarbowa nie została jeszcze wszczęta.

Jak wyliczyć podatek od zasiedzenia nieruchomości?

Jak wyliczyć podatek od zasiedzenia nieruchomości?

Trzy lata temu rodzice wystąpili do sądu o zasiedzenie nieruchomości – działka o pow. 0,15 ha. Rodzice mieszkają w innej miejscowości oddalonej o 200 km, więc skontaktowali się z sądem telefonicznie na początku lutego 2021 r. Jak się okazało, po kilku rozprawach sąd wydał postanowienie 14.01.2021 r. (prawomocne od 22.01.2021 r.) o zasiedzeniu działki od roku 2012 r. Na wniosek i po wniesieniu opłaty rodzice otrzymali odpis postanowienia 16 lutego 2021 r. Do kiedy rodzice muszą złożyć do urzędu skarbowego formularz SD-3? Działka nie ma założonej księgi wieczystej. Jak należy ustalić wartość działki, aby obliczyć podatek od zasiedzenia? Czy SD-3 należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla położenia nieruchomości czy dla miejsca zamieszkania rodziców? Czy można od należnego podatku odliczyć koszty sądowe albo uiszczany przez lata podatek od nieruchomość? Jakie dokumenty należy dołączyć do formularza SD-3, kopię postanowienia, kopie rachunków?

Sprzedaż domu w Anglii a podatek

Sprzedaż domu w Anglii a podatek

W 2008 r. kupiliśmy z mężem dom w Londynie. Jego remont zajął rok, następnie mieszkaliśmy w nim przez 6 lat, a w latach 2014-2020 wynajmowaliśmy go. Mąż jest Brytyjczykiem, ja Polką. Mieszkamy w Polsce od 2014, więc w Polsce jesteśmy rezydentami podatkowymi. Planujemy w tym roku sprzedać ten domu. Czy z tytułu sprzedaży będziemy musieli zapłacić jakiś podatek w Polsce? Czy możemy przesłać pieniądze ze sprzedaży domu na swoje konta bankowe w Polsce i znowu – czy będziemy musieli zapłać z tego tytułu jakiś podatek?

Do kiedy muszę kupić nowe mieszkanie po sprzedaży poprzedniego aby nie zapłacić podatku?

Do kiedy muszę kupić nowe mieszkanie po sprzedaży poprzedniego aby nie zapłacić podatku?

Akt własności na mieszkanie mam od 2019 r. Mieszkanie sprzedałam w maju 2021. Wiem, że muszę zapłacić podatek dochodowy. Żeby uniknąć płacenia podatku dochodowego, mogę zainwestować pieniądze ze sprzedaży w zakup nowego mieszkania w przeciągu trzech lat. Do kiedy mam zainwestować w zakup nowego mieszkania? Proszę o podanie dokładnego roku. Czy muszę w roku 2022 złożyć PIT-39 i zapłacić podatek? Czy rozliczam się z US po tych trzech latach? Czy mogę zakupić mieszkanie od mamy? Mama mieszka ze mną w Niemczech.

Wykorzystanie środków ze sprzedaży mieszkania ze spadku na zakup nowego a zwolnienie z podatku

Wykorzystanie środków ze sprzedaży mieszkania ze spadku na zakup nowego a zwolnienie z podatku

W 2018 roku otrzymałam w spadku 1/2 mieszkania. Do końca roku planuję je sprzedać. W maju roku zakupiliśmy z mężem mieszkanie (współwłasność). Na mieszkanie wzięliśmy kredyt z możliwością szybszej spłaty. Do końca roku zamierzamy również się rozwieść. Ustaliliśmy, że wyżej opisane mieszkanie zostanie przypisane mi i będzie moim głównym lokalem mieszkalnym. Jeżeli środki otrzymane ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę kredytu oraz mieszkanie będzie moją całkowitą własnością i moim głównym miejscem zamieszkania, to czy mogę skorzystać ze zwolnienia od podatku od dochodu? Jakie trzeba spełnić warunki (harmonogram czasowy poszczególnych czynności), żeby tak się stało? Czy do urzędu należy złożyć deklaracje odnośnie wykorzystania środków ze sprzedaży mieszkania, czy tez zatrzymać dokumentacje i czekać na ewentualne wszczęcie czynności sprawdzających przez urząd?

Rezygnacja z kasy fiskalnej po ograniczeniu działalności

Rezygnacja z kasy fiskalnej po ograniczeniu działalności

Prowadzę szkołę językową od kilku lat. W pewnym momencie zmuszony zostałem do zakupu kasy fiskalnej, ponieważ rozszerzyłem działalność o branżę turystyczną. Od roku jednak nie zajmuję się turystyką i zostały mi tylko języki obce. Zatem czy mogę zrezygnować z kasy fiskalnej? Jeśli nie, to czy mogę zakończyć działalność i otworzyć ponownie już bez kasy? Przecież nauka języków obcych zwolniona jest z obowiązku posiadania kasy.

Wynajem lokalu do celów mieszkalnych dla pracowników a podatki

Wynajem lokalu do celów mieszkalnych dla pracowników a podatki

Jestem osobą fizyczną posiadającą gospodarstwo rolne i mam na terenie gospodarstwa budynek mieszkalny, który wykorzystuję do wynajmu długoterminowego różnym podmiotom – przeważnie prowadzącym różne inwestycje długoterminowe na moim terenie. Nie posiadam założonej działalności gospodarczej. Budynek wynajmuję wyłącznie do celów mieszkaniowych. Podatkowo rozliczam się miesięcznie, ryczałtem. Ostatnio trafiła mi się firma, która chce zmienić jeden zapis w moim dotychczas stosowanym wzorze umowy – tzn. dotychczas brzmienie było takie: „Wynajmujący oddaje Najemcy do używania w celach mieszkaniowych część budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składającą się z:” na zapis: „Wynajmujący oddaje Najemcy do używania w celach zakwaterowania zbiorowego pracowników część budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, składającą się z:”. W tytule umowy cały czas pozostaje zapis „UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO DO CELÓW MIESZKANIOWYCH”. I moje pytanie jest takie – czy wpisanie, że dotyczy to zakwaterowania zbiorowego pracowników, zmienia coś w mojej sytuacji podatkowej? Chodzi mi o to, że w tej chwili nie muszę płacić VAT-u itp. i po prostu zastanawiam się, czy ten zapis nadal oznacza, że są to cele mieszkaniowe mimo nieco innego sformułowania, czy jednak coś zmienia dla mnie jako właściciela lokalu?

Sprzedaż mieszkania ze spadku i spłata brata a podatek

Sprzedaż mieszkania ze spadku i spłata brata a podatek

Matka wraz z ojcem (małżeństwo) byli właścicielami mieszkania spółdzielczego, otrzymali je jako spółdzielcze lokatorskie w 1979 r., natomiast w 1997 r. wykupili je na własność i zostali wpisani do księgi wieczystej – niestety nie wiem, czy zostali wpisani oboje, czy tylko ojciec. W 2017 r. zmarł ojciec, zgodnie z testamentem, a następnie poświadczeniem dziedziczenia z 2017 r. całość mieszkania przypadła matce. W 2019 r. zmarła matka, zapisała ona testamentowo cały majątek mnie (mieszkanie), natomiast w testamencie był zapis zwykły, że bratu muszę wypłacić 40 tys. zł. Zrobiliśmy akt poświadczenia dziedziczenia i zostałem właścicielem mieszkania. Jednocześnie wypłaciłem już bratu 10 tys. zł, resztę wypłacę w późniejszym terminie po sprzedaży mieszkania. Nabycie majątku po matce zgłosiłem już w urzędzie skarbowym. I teraz moje pytania:1. Czy jeśli sprzedam mieszkania w przyszłym roku, to zapłacę podatek od połowy wartości mieszkania? Poinformowano mnie w urzędzie skarbowym, że nie minęło 5 lat od nabycia połowy mieszkania przez moją matkę po zmarłym jej mężu i dlatego będę zobowiązany do zapłacenia podatku od sprzedaży połowy mieszkania.2. Czy w związku z zapisem w testamencie, że muszę spłacić brata i w przypadku gdy będę jednak zobligowany do zapłacenia podatku od sprzedaży mieszkania, to czy mogę sobie odliczyć te pieniądze, które dam bratu i te 10 tys., które już dałem, czy dopiero pieniądze, które mu dam po sprzedaży mieszkania, czyli pozostałe 30 tys.?

Porady podatkowe online - prawo podatkowe

Amerykański prezydent Beniamin Franklin powiedział kiedyś „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. I trudno się z tym nie zgodzić. Podatki płacimy wszyscy – bezpośrednio lub pośrednio, i z pewnością nikt z nas nie życzyłby sobie stać się podmiotem kontroli urzędu skarbowego. Często jednak, gdy chcemy dopełnić obowiązków podatkowych, pojawia się wiele pytań i wątpliwości co do poprawności obliczeń wymiaru podatku albo co do zwolnień, ulg, PIT-ów etc.

Właśnie w tym celu stworzyliśmy Serwis poradapodatkowa.pl, aby przeciętny obywatel, a także właściciel firmy albo księgowy, znalazł tu odpowiedzi na swoje pytania podatkowe. Znajdą tu Państwo praktyczne porady prawne dotyczące wszystkich obowiązujących w Polsce danin: podatku dochodowego, VAT, CIT, czy też podatku od spadków i darowizn. Wiele z prezentowanych porad podatkowych dotyczy sytuacji problemowych, kiedy już na przykład spodziewamy się zarzutów o uszczuplenie podatku na niekorzyść Skarbu Państwa.

Mowa w nich o postępowaniu karno-skarbowym, dochodach z nieujawnionych źródeł, czynnym żalu. Wiele porad dotyczy też rozliczania podatków, gdy czasowo lub przez dłuższy czas przebywamy za granicą – zagadnienia podwójnego opodatkowania ciągle nastręczają trudności przy rozliczeniach z fiskusem. Prawo podatkowe nie jest łatwe, a błędy mogą wiele kosztować, wiedzą o tym nasi prawnicy i doradcy podatkowi, którzy są autorami prezentowanych porad, a na co dzień świadczą usługi podatkowe naszym klientom. Nieustannie są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

Szukamy prawnika »