Kiedy rozliczyć sprzedaż mieszkania?

Kiedy rozliczyć sprzedaż mieszkania?

Pytanie dotyczy rozliczenia z US po sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat. W 2019 roku sprzedałem mieszkanie z celem przeznaczenia na dokończenie budowy domu. Działka współwłasność z żoną, kupiona w 2016 roku, a budowa rozpoczęta w 2018 roku. Do tej pory mam pokrycie w fakturach na kwotę 100 000 zł, a mieszkanie sprzedane za 250 000 zł. Kiedy i w którym roku mam rozliczyć sprzedaż mieszkania, co może być kosztem w budowie. np. kabina prysznicowa, zlew, budowa ogrodzenia z bramą?

Zaległości podatku od nieruchomości wobec gminy

Zaległości podatku od nieruchomości wobec gminy

W trakcie rozmowy telefonicznej z urzędem gminy dowiedziałam się, że zalegam z podatkiem od nieruchomości za lata 2014–2015 w wysokości 1800 zł. Nie dostawałam żadnych wezwań do zapłaty. Rok temu kiedy byłam w gminie, bo otrzymałam potwierdzenie salda za rok 2019. Widniała inna kwota do uregulowania. Podpisałam z gminą ugodę i spłaciłam zaległość w ratach. Ponoć wcześniej to były zaległości, a teraz podatek. Napisałam pismo o rozłożenie części długu na raty i umorzenie reszty. Zastanawiam się jednak, czy zaległości wobec gminy nie uległy przedawnieniu. Proszę o pomoc.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania?

Jak uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania?

Mama mojego partnera, z którym nie mam ślubu, sprzedaje mieszkanie, które 4 miesiące temu nabyła mieszkanie na własność. Było to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Teraz je sprzedaje i chce synowi przekazać gotówkę w formie darowizny, dołożymy do niej oszczędności i chcemy kupić mieszkanie na siebie. Czy mama partnera będzie musiała w tej sytuacji zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości? Słyszałam, że pewnie tak, bo od nabycia nie minęło 5 lat, ale może tu chodzi tylko o zmianę formy prawnej i nie trzeba będzie płacić podatku. Jeżeli trzeba płacić, proszę wskazać rozwiązanie dla nas korzystne.

Świadczenie wdowie z USA zwolnione z PIT w Polsce

Świadczenie wdowie z USA zwolnione z PIT w Polsce

Posiadam podwójne obywatelstwo polsko-amerykańskie. Po śmierci męża (obywatel USA) otrzymuję z USA świadczenie wdowie. Wróciłam do Polski 9 lat temu i od 2 miesięcy pobieram już przekierowane świadczenie z USA z polskiego banku. Od tego świadczenia bank pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i zaliczkę na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego, co się zorientowałam, świadczenie wdowie w Polsce powinno korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak przekonać o tym bank? Napisałam do nich pismo w tej sprawie i otrzymałam od nich niezadowalającą odpowiedź. Proszę mi doradzić, co im napisać, aby zaprzestali pobierania zaliczek na podatek i zaliczkę na ubezpieczenie zdrowotne i zwrócili niesłusznie pobrane pieniądze. W załączniku wspomniana korespondencję.

Sprzedaż kilku działek budowlanych a podatek VAT

Sprzedaż kilku działek budowlanych a podatek VAT

Mieszkam za granicą od kilkunastu lat. W Polsce odziedziczyłem 14 lat temu dużą działkę rolną. Po kilku latach została ona przekwalifikowana na działkę budowlaną. 5 lat temu podzieliłem ją na 8 mniejszych działek. Teraz postanowiłem kilka z nich sprzedać, jednak doszły mnie słuchy, że będę muszę płacić podatek VAT w momencie sprzedaży. Czy rzeczywiście taka sprzedaż jest opodatkowana VAT? Dodam, że nie posiadam żadnej firmy w Polsce.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku

Otrzymałam mieszkanie w spadku. Chciałabym je sprzedać. Czy sprzedając mieszkanie teraz będę musiała zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży? Mieszkanie jest po rodzicach, oboje zmarli w 2016 r. Postanowienie sądu co do spadku po nich uprawomocniło się w w 2019 r. Chciałabym sprzedać mieszkanie i część uzyskanej kwoty przekazać bratu. Jaką kwotę mogę przelać jako darowiznę bez konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn?

Niezgłoszenie działki po zakupie do lokalnego podatku od nieruchomości

Niezgłoszenie działki po zakupie do lokalnego podatku od nieruchomości

W 2013 r. zakupiłem działkę gruntową niezabudowaną o pow. 1100 m2 i do tej pory nie zgłosiłem jej do lokalnego podatku od nieruchomości. Stało się tak z powodu mojej niewiedzy. Co powinienem zrobić w tej sprawie, aby uregulować tę należność z jak najmniejszymi konsekwencjami? Proszę o informacje jakie konsekwencje grożą mi za niepłacenie podatku od nieruchomości i czy czekają mnie jakieś kary finansowe?

Rozliczenie straty z rynków kapitałowych (Forex) - złożenie zeznania PIT-38

Rozliczenie straty z rynków kapitałowych (Forex) - złożenie zeznania PIT-38

Mam problemy z rozliczeniem podatku dochodowego a dokładniej rozliczenia straty z rynku Forex. Proszę o informację, czy przy sumowaniu przychodów z Forex sumuje tylko przychód? Np. 05.01.2021 zarobiłem na transakcji 100 zł, 07.02.2021 straciłem na transakcji 200 zł (-200 zł). Czy wobec tego mój roczny przychód to -100 zł, czyli strata? Czy muszę składać zeznanie podatkowe PIT-38 w przypadku poniesionej straty? Załóżmy, że w roku 2021 w rozliczeniu rocznym poniosłem stratę w wysokości 500 zł. Czy mam obowiązek składania zeznania podatkowego na PIT-38 za ten rok? Dodam, że nie interesuje mnie odliczenie tej straty w kolejnych latach.

Wkład własny przy zakupie nieruchomości we współwłasności

Wkład własny przy zakupie nieruchomości we współwłasności

Jesteśmy w trakcie zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Zdecydowaliśmy się na finansowanie poprzez kredyt hipoteczny z wkładem własnym 20%. Wszystkie osoby biorące udział w kredycie będą także współwłaścicielami nieruchomości, a każdy posiadał będzie 1/3 udziałów. Kredyt biorę ja, moja narzeczona oraz jej ciocia. Czy w takim przypadku przelanie wkładu własnego tylko z mojego konta zamiast wykonania 3 osobnych przelewów przez wszystkich kredytobiorców może rodzić jakieś problemy prawne/skarbowe? Z tego, co się dowiedziałem, ani banku, ani dewelopera nie interesuje, czy to będzie 1 czy 3 przelewy.

Konsekwencje zbycia udziałów spółki bez zgłoszenia do KRS

Konsekwencje zbycia udziałów spółki bez zgłoszenia do KRS

Mój kolega prowadził spółkę z o.o. (zarząd jednoosobowy, 100% udziałów), która to spółka była podwykonawcą zakładu ABC. Aby nie stracić kontraktu z zakładem ABC, dwóch członków zarządu zakładu ABC podpisało z nim umowę zbycia udziałów w zamian za dalszą współpracę. Jeden przejął 50% i drugi 50% udziałów tej spółki z o.o. Spisano akt notarialny w tej materii. Kolega, który zbył notarialnie udziały, nadal oficjalnie jest właścicielem spółki z o.o., poproszono go jedynie, aby nie zgłaszał zmian do KRS (konflikt interesów), a oni pozostają jako anonimowi właściciele spółki. Obecnie anonimowi właściciele korzystają i decydują o finansach spółki, a kolega się obawia, że to doprowadzi do upadku spółki i obciąży jego. Oprócz tego również obawia się o odpowiedzialność karną w tej materii. Co można doradzić w tej sytuacji? Czy rzeczywiście akt notarialny zbycia udziałów jest ważniejszy od faktycznego wpisu do KRS-u? Jakie jest wyjście?

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów spółki do KRS - co zrobić?

Niezgłoszenie sprzedaży udziałów spółki do KRS - co zrobić?

W roku 2015 aktem notarialnym do wcześniejszej umowy spółki z o.o. dokonano sprzedaży udziałów jednego ze wspólników – założycieli spółki (1 udział na 1000). Niestety spółka nie zgłosiła tej zmiany do KRS, a temat wyszedł teraz przy okazji kolejnej aktualizacji umowy spółki. Chcemy teraz poprawnie zgłosić zmianę w elektronicznym systemie PRS. Czy powinniśmy załączyć również ten archiwalny akt sprzedaży udziałów plus dołączyć nowy akt? A może stary akt z roku 2015 stracił ważność i KRS go nie przyjmie? Jakie wyjście mamy w tej sytuacji? Czy mamy sporządzić nowy akt sprzedaży, czy też dołączyć dla KRS stary akt, nowy akt i nowy ujednolicony akt umowy spółki? Czy dołączanie jednolitego aktu umowy spółki jest w tej chwili w ogóle konieczne przy wniosku o zmianę do KRS?

Sprzedaż budynku z działalności gospodarczej a podatki

Sprzedaż budynku z działalności gospodarczej a podatki

W 2002 r. kupiłem z żoną budynek magazynowy wraz z prawem użytkowania wieczystego działki, na której był posadowiony. Zakupu dokonaliśmy na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako spółka cywilna. Budynek był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. W 2003 roku budynek był ulepszony i jego wartość przekroczyła 30%. W 2005 r. żona wystąpiła ze spółki, a spółka została rozwiązana. Już od tego roku w budynku prowadziłem własną jednoosobową działalność gospodarczą. Do 2010 roku kontynuowałem odpisy amortyzacyjne tego budynku. W maju 2010 r. oboje z żoną wykupiliśmy od starostwa powiatowego grunt, na którym budynek jest posadowiony. Działalność gospodarczą zakończyłem w lipcu 2020 r., a budynek sprzedaliśmy z żoną w październiku 2020 r. Prowadząc działalność, gospodarczą, mieliśmy PKPiR i rozliczaliśmy się w spółce oraz ja później samodzielnie na zasadach ogólnych. Czy sprzedaż budynku magazynowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Działalność gospodarcza w Polsce i w Niemczech a ubezpieczenie i składki

Działalność gospodarcza w Polsce i w Niemczech a ubezpieczenie i składki

Mieszkam w Niemczech, gdzie prowadzę działalność gospodarczą. Drugą działalność gospodarczą mam w Polsce. Do tej pory płaciłam w Niemczech tylko ubezpieczenie chorobowe, a w Polsce wszystkie składki. Obecnie chcę przenieść całe ubezpieczenie do Niemiec, ale nie zamykając DG w Polsce. Jakie obowiązki mam wobec ZUS-u itd.? Co i gdzie mam zgłosić? Czy muszę zmienić wpis w CEIDG? Jestem rezydentem podatkowym Niemiec.

Sprzedaż monet przez internet a podatki

Sprzedaż monet przez internet a podatki

Sprzedaję od 2 miesięcy przez internet srebrne monety, między majem a czerwcem zarobiłem około 500 zł. Monety, które sprzedawałem w maju i czerwcu, kupiłem przez internet w kwietniu tego roku, niestety nie mam paragonu ani faktury. Niedługo prawdopodobnie mam szansę zarobić około 4 tys. zł. Na monety, które aktualnie na Allegro mam wystawione na licytację, też nie mam faktury, ale mam paragon. Na następne monety, które kupię, będę miał już faktury. Czy bez działalności gospodarczej mogę nadal sprzedawać monety przez internet? Czy sprzedając monety bez działalności gospodarczej, złamałem prawo? Czy wystarczy, że na koniec roku zapłacę podatek przy rozliczeniu PIT? Jaki podatek muszę płacić? 

Podatek dochodowy i VAT przy sprzedaży firmowej nieruchomości

Podatek dochodowy i VAT przy sprzedaży firmowej nieruchomości

6 lat temu nabyłem nieruchomość, lokal mieszkalny w celu wynajmowania na krótki termin. Zakupiłem go na firmę i odliczyłem VAT 8%. Nieruchomość podlegała amortyzacji. Jeśli chciałbym sprzedać nieruchomość, jakie obowiązki podatkowe będą na mnie ciążyć? Czy trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy? Czy okres od nabycia do sprzedaży ma znaczenie dla możliwości zwolnienia z naliczenia VAT przy sprzedaży? Jeśli nie, jaki powinienem naliczyć VAT? Czy po 5-10 latach od nabycia do ceny sprzedaży musimy doliczyć VAT? Jeśli tak, to jaki?

Niezgłoszenie wyjazdu do Wielkiej Brytanii do urzędu skarbowego

Niezgłoszenie wyjazdu do Wielkiej Brytanii do urzędu skarbowego

Od 10 lat przebywam w Wielkiej Brytanii. Przyjechałam tu na chwilę, z myślą o szybkim powrocie, dlatego też nie wymeldowałam się w Polsce i nie zgłosiłam wyjazdu ani w urzędzie gminy, ani w urzędzie skarbowym. Zrobiłam to nie umyślnie i nie roztropnie, gdyż czas szybko płynie. Ponieważ były to czasy abolicji podatkowej, nie musiałam rozliczać się w Polsce tylko w kraju, w którym pracuję. W tym roku abolicja została zniesiona i nie wiem, co robić? Czy w związku z niezgłoszeniem tego faktu do urzędu skarbowego poniosę jakąś karę? Jakie grożą mi konsekwencje niedopełnienia tych formalności? Przez cały ten czas nie osiągałam żadnych dochodów w Polsce i nie posiadam w kraju żadnych nieruchomości, jestem zameldowana u rodziców w domu rodzinnym.

Pożyczka dla pracownika a podatek

Pożyczka dla pracownika a podatek

Moje pytanie dotyczy opodatkowania pożyczki udzielonej pracownikowi przez Koleżeńską Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową (KKOP) działającą w zakładzie pracy – komendzie policji. Czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Nadmienię, że nie jest to pożyczka wymieniona literalnie w ustawie uPCC w art. 9 pkt 10e. Niemniej jednak nasza KKOP też została utworzona na podstawie przepisów, podobnie jak pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. Działalność naszej kasy określa statut, który dołączam do wglądu. Proszę o przeanalizowanie tego zagadnienia i rozstrzygnięcie, czy taka pożyczka podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Norweski rezydent podatkowy a podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Norweski rezydent podatkowy a podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Mieszkam i pracuję w Norwegii, prowadzę własną firmę. Jestem zameldowany w Polsce, posiadam w kraju mieszkanie, które wynajmuję i odprowadzam od tego stosowny podatek. Nie mam w Polsce żadnych innych dochodów, przyjeżdżam raz do roku na kilka dni. Mam pytania związane z podwójnym opodatkowaniem. Czy nowe przepisy zobowiązują mnie do płacenia podatku od 2021 r. także w Polsce? Jeśli wymelduję się z pobytu stałego w Polsce, czy nie będę podwójnie opodatkowany? Jeśli się wymelduję, czy mogę mieć w kraju nieruchomości? Czy można zrezygnować z rezydencji podatkowej w Polsce, a jeśli tak, to gdzie mam płacić podatek za wynajem mieszkania – czy nadal w urzędzie skarbowym w moim mieście?

Wypłata środków z OFE spadkobiercy a podatek

Wypłata środków z OFE spadkobiercy a podatek

Jestem spadkobiercą osoby, która była członkiem OFE. Nie byliśmy małżeństwem. Czy wypłata środków zgromadzonych w OFE spadkobiercy, który nie był małżonkiem ubezpieczonego, po jego śmierci podlega ujawnieniu w deklaracji podatkowej PIT-37? Wypłata została dokonana przez Otwarty Fundusz Emerytalny. Został odprowadzony zryczałtowany podatek 19% przez OFE do urzędu skarbowego. Pozostałe środki, stanowiące 51,5% wszystkich środków, zostały przekazane przez OFE do ZUS. ZUS wypłacił wskazane środki spadkobiercy przelewem na rachunek bankowy. ZUS jednakże nie przekazał informacji o odprowadzonym podatku. Czy ZUS, dokonując wypłaty środków spadkobiercy, ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy? Czy środki wypłacone przez ZUS również należy ujawnić w deklaracji PIT-37, a jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli spadkobierca dysponuje jedynie wiedzą o wysokości dokonanej wypłaty środków?

Darowizny od rodziców i pożyczka od kolegi a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Darowizny od rodziców i pożyczka od kolegi a zgłoszenie do urzędu skarbowego

W ubiegłym roku kupiłem nieruchomość gruntową. W tym celu rodzice przelali na moje konto 15 tys. zł, ale nie był to jedyny przelew. Rodzice już wcześniej przekazywali mi drobne kwoty rzędu 100-1000 zł. Ponadto zapożyczyłem się u kolegi na kwotę 30 tys. zł, aby kupić wspomnianą nieruchomość – podpisałem z nim umowę pożyczki. Spłacam mu ją co miesiąc. Dochodzą mnie głosy, że z takimi darowiznami i pożyczkami urząd skarbowy może robić problemy, kontrolując podatnika do 5 lat wstecz. Jak wyglądają te sprawy? Czy muszę coś zrobić, by w przyszłości nie mieć problemów z fiskusem? Czy powinienem zebrać informacje na temat każdej otrzymanej złotówki przelanej na moje konto?

Porady podatkowe online - prawo podatkowe

Amerykański prezydent Beniamin Franklin powiedział kiedyś „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. I trudno się z tym nie zgodzić. Podatki płacimy wszyscy – bezpośrednio lub pośrednio, i z pewnością nikt z nas nie życzyłby sobie stać się podmiotem kontroli urzędu skarbowego. Często jednak, gdy chcemy dopełnić obowiązków podatkowych, pojawia się wiele pytań i wątpliwości co do poprawności obliczeń wymiaru podatku albo co do zwolnień, ulg, PIT-ów etc.

Właśnie w tym celu stworzyliśmy Serwis poradapodatkowa.pl, aby przeciętny obywatel, a także właściciel firmy albo księgowy, znalazł tu odpowiedzi na swoje pytania podatkowe. Znajdą tu Państwo praktyczne porady prawne dotyczące wszystkich obowiązujących w Polsce danin: podatku dochodowego, VAT, CIT, czy też podatku od spadków i darowizn. Wiele z prezentowanych porad podatkowych dotyczy sytuacji problemowych, kiedy już na przykład spodziewamy się zarzutów o uszczuplenie podatku na niekorzyść Skarbu Państwa.

Mowa w nich o postępowaniu karno-skarbowym, dochodach z nieujawnionych źródeł, czynnym żalu. Wiele porad dotyczy też rozliczania podatków, gdy czasowo lub przez dłuższy czas przebywamy za granicą – zagadnienia podwójnego opodatkowania ciągle nastręczają trudności przy rozliczeniach z fiskusem. Prawo podatkowe nie jest łatwe, a błędy mogą wiele kosztować, wiedzą o tym nasi prawnicy i doradcy podatkowi, którzy są autorami prezentowanych porad, a na co dzień świadczą usługi podatkowe naszym klientom. Nieustannie są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »