Wpłata pieniędzy firmowych na prywatne konto

Autor: Piotr Brożyński

Moim zadaniem w pracy jest wpłata gotówki (utarg dzienny) na konto firmy. Problem w tym, że pracodawca życzy sobie, abym wpłacał pieniądze najpierw na moje konto prywatne, a następnie przelewem (z tytułem wpłaty utargu za jakiś okres) na konto firmowe. Czy urząd skarbowy nie przyczepi się do takich wpłat pieniędzy firmowych na moje prywatne konto? Jakie ewentualnie konsekwencje mogą grozić za takie działanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpłata pieniędzy firmowych na prywatne konto

Wpłata na własny rachunek środków pieniężnych będących formalnie własnością pracodawcy na jego prośbę

W przedstawionym przez Pana zagadnieniu trzeba zwrócić uwagę na dwa aspekty, z których może wyniknąć po Pana stronie ryzyko podatkowe.

Po pierwsze, należy ustalić, czy po Pana stronie, ze względu na wpłatę na pański rachunek środków pieniężnych będących formalnie własnością Pana pracodawcy, nie powstaje przychód? Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w takim wypadku nie powstaje, ponieważ środki na Pana rachunku będą jedynie czasowo. Dla powstania opodatkowanego przychodu konieczne jest natomiast jego permanentne uzyskanie przez podatnika.

Umawa depozytu nieprawidłowego

Drugi aspekt, to kwestia ryzyka ewentualnego uznania przez organ podatkowy, iż doszło do zawarcia pomiędzy Panem a Pana pracodawcą umowy depozytu nieprawidłowego. Już bowiem sama wpłata na Pana rachunek środków pieniężnych stanowiących utarg pracodawcy, prowadzić może do uznania, iż uzyskał Pan prawo do rozporządzania środkami pieniężnymi niestanowiącymi Pana własności, a zatem, iż spełnione zostały przesłanki do uznania przechowywania na Pana rachunku środków pieniężnych pracodawcy, za przyjęcie ich w depozyt nieprawidłowy.

Konsekwencją powyższego może być obciążenie Pana osoby jako przechowawcy podatkiem od czynności cywilnoprawnych w stawce 2% od całości wpłacanych kwot. Na poparcie powyższego można w tym miejscu przytoczyć orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2011 r., sygn. II FSK 1722/10, w którym sąd uznał, iż przechowywanie cudzych środków pieniężnych na koncie powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego, od którego przechowujący te środki płaci 2% podatku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przechowywanie cudzych środków pieniężnych na koncie

Można rozważać na ile fakt, iż przyjął Pan na rachunek środki w ramach obowiązków pracowniczych i od razu je Pan przelewał na rachunek pracodawcy, byłoby skuteczną argumentacją w celu wykazania, iż nie doszło do powstania po Pana stronie depozytu nieprawidłowego. Niemniej jednak spór z organem podatkowym w opisanym zakresie jest realny. Ryzyko podatkowe w opisanej przez Pana sytuacji istnieje. Biorąc pod uwagę powyższe, proponowałbym rozważenie wspólnie z pracodawcą przekazania utargu do pracodawcy bez pośrednictwa Pana rachunku bankowego.

Gdyby jednak musiał Pan pozostać przy obecnej formie przekazywania utargu, dobrze byłoby gdyby fakt wykorzystania Pana rachunku dla potrzeb pracodawcy, a zatem jedynie czasowa wpłata środków pieniężnych do niego należących, był prawidłowo udokumentowany. Oprócz dokładnych tytułów wpłat i wypłat środków wskazujących na przelew utargu, dobrze aby zobowiązanie Pana do czynności „użyczenia prywatnego rachunku bankowego” było wpisane wprost w Pana zakres obowiązków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »