Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka dla syna a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-07-04

Udzieliłam synowi pożyczki w wysokości 60 000 zł. Pan w banku doradził mi, żeby wpisać to jako pożyczkę, a nie darowiznę, bo wtedy nie trzeba informować urzędu skarbowego. Przez przypadek dowiedziałam się, że przy pożyczce trzeba powiadomić urząd skarbowy w ciągu 14 dni. Niestety od czasu pożyczki minęło już 6 miesięcy. Czy jeśli syn dopiero teraz zgłosi pożyczkę to poniesie karę?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Pożyczka stanowi czynność prawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wśród przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdują się również regulacje mówiące o zwolnieniu pewnych pożyczek od podatku. W tym miejscu pragnę wskazać na treść art. 9 ust. 10 lit. b ustawy PCC, który wskazuje, że zwalnia się całkowicie od podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między członkami najbliższej rodziny, pod warunkiem:

– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,

– udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Członkami najbliższej rodziny są małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Wszystkie te osoby mogą korzystać również ze zwolnienia, o którym mowa w art. 9 ust. 10 lit. b ustawy PCC.

Omawiane zwolnienie ma zastosowanie, jeśli spełnione są łącznie dwa warunki, tj. pod warunkiem:

1) Złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, tj. od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obowiązek złożenia deklaracji PCC-3 dotyczy pożyczkobiorców. Właściwym organem podatkowym w przypadku umów pożyczek jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pożyczkobiorcy.

2) Udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Aby możliwe było korzystanie z omawianego zwolnienia konieczne jest przekazanie pożyczonych pieniędzy za pośrednictwem rachunku pożyczkobiorcy lub poczty.

Niestety pracownik banku udzielił Pani złej porady. Aby taka pożyczka była zwolniona od podatku musiała zostać w ciągu 14 dni zgłoszona do urzędu skarbowego. Przekroczenie tego terminu powoduje, że obecnie pożyczka będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 2%. Podatek będzie wymierzony od nadwyżki ponad kwotę wolną, która wynosi 9637 zł.

Pocieszającą wiadomością może być fakt, że nie są naliczane w tym przypadku odsetki za zwłokę. Wysokość podatku jest wymierzana bowiem w formie decyzji. Podatek jest płatny w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Dopiero w przypadku braku zapłaty podatku odsetki od zaległości biegną po tych 14 dniach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »