Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno używanych wyrobów jubilerskich a zgłoszenie do opodatkowania

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-07-20

Czy kupując dla siebie używane wyroby jubilerskie muszę ten fakt zgłosić do opodatkowania? Kupując w serwisie internetowym dostaję za zakup fakturę VAT marża.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa VAT przewiduje w swojej treści specjalną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich.

Na mocy art. 120 ust. 4 cyt. ustawy o VAT, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku. Jest to szczególny sposób ustalania podstawy opodatkowania i stanowi wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty należnej z tytułu sprzedaży pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

Z powyższego uregulowania wynika zatem, że podstawowym warunkiem opodatkowania dostawy towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich według „systemu VAT marża”, jest uprzednie ich nabycie od podmiotu spełniającego odpowiednio wyżej wymienione kryteria.

Sprzedawana biżuteria używana stanowi towar używany zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku sprzedaży biżuterii używanej, jak i sprzedaży monet i sztabek złotych i srebrnych, nabytych uprzednio od podmiotów, określonych w art. 120 ust. 10 ustawy, podatnik ma prawo stosować opodatkowanie marży na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż towary te (biżuteria używana, monety i sztabki złota i srebra) spełniają definicję towarów używanych (art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) i przedmiotów kolekcjonerskich (art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT).

W rezultacie możliwe jest stosowanie zasad opodatkowania marży, zgodnie z procedurą określoną w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, do sprzedaży biżuterii używanej.

Naturalnie procedurą VAT marża opodatkowana jest wyłącznie sprzedaż biżuterii. Jeżeli wyłącznie kupuje Pani biżuterię to taka czynność nie powoduje konieczności zapłaty podatku. Zakładając, że nie prowadzi Pani działalności gospodarczej jedyny podatek może powstać w sytuacji, gdy w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia zakupu biżuterii, sprzeda ją Pani innej osobie. W takim wypadku powstanie konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a ceną nabycia. Jeżeli jednak wyłącznie kupuje Pani biżuterię nie powoduje to obowiązku podatkowego. Zakup rzeczy od podatnika VAT powoduje, że nie ma również obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej.

Jeżeli kupuje Pani biżuterię jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej powinna Pani otrzymać od sprzedawcy paragon fiskalny a nie fakturę. Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z regulacji zawartej w art. 111 ustawy. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku ze sprzedażą osobom fizycznym biżuterii używanej oraz monet i sztabek złota i srebra opodatkowanej na zasadzie VAT marża. Sprzedawca powinien wystawić paragon fiskalny obejmujący wartość sprzedaży brutto w jednej pozycji (tj. łącznie z opodatkowaną marżą) bez wykazania odrębnie należnego podatku VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 czerwca 2013 r., nr IBPP2/443-214/13/RSz.

Proszę jednak pamiętać, że nawet w przypadku gdy otrzymuje Pani fakturę, która dokumentuje zakup biżuterii nie ma Pani obowiązku odprowadzać podatku od samej czynności zakupu. Podatek płatny jest wyłącznie od sprzedaży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »