Udział w nieruchomości a wysokość podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat

W spadku otrzymałam udział 5/6 w nieruchomości (mieszkanie) z czego 1/6 nie podlega podatkowi od sprzedaży, bo minęło już 5 lat od nabycia. Moja siostra jest posiadaczką pozostałego udziału – 1/6, który również jest już zwolniony z podatku od sprzedaży. Obecnie sprzedajemy to mieszkanie i chcemy z siostrą podzielić się pieniędzmi po równo. Czy siostra będzie płaciła podatek od 2/6 i ja od 2/6, czy całość mam zapłacić ja?

więcej ››

Podatek od nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

Dziadek zasiedlił gospodarstwo rolne w 1946 r. Następnie przekazał gospodarstwo moim rodzicom. Rodzice, tuż przed śmiercią mamy, przekazali nam dom wraz z ogrodem (już nie było to gospodarstwo rolne). Dopiero po tym akcie, porządkując dokumenty, doszłam do tego, że nieruchomość nie jest nasza tylko Skarbu Państwa. Wnieśliśmy więc sprawę do sądu o zasiedzenie i postanowieniem z 2014 r. sąd ustalił, że w 2000 r. tata nabył przez zasiedzenie prawo własności tej nieruchomości. Pytanie jest takie: czy tata musi teraz zapłacić podatek w wysokości 7% od wartości tej nieruchomości? Czy nie ma ulg lub możliwości zwolnienia od podatku? Tata ma 85 lat.

więcej ››

Opodatkowanie zaległych składek ZUS za zleceniobiorcę

Kontrola ZUS wykazała, że za zleceniobiorcę nie opłacaliśmy składek na ubezpieczenie społeczne. Błąd wynikł z faktu, że zleceniobiorca złożył oświadczenie, z którego wynikało, że posiada odrębny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W tym miesiącu zleceniobiorca dokona zwrotu zaległych składek ZUS w części finansowanej przez siebie wraz z odsetkami. Nadmienię, że nadal jest u nas zatrudniony. Zaległe składki wynoszą 25 tys. zł. Jakich rozliczeń mamy dokonać wobec US? Czy przekazać na koniec roku informację o dokonanym zwrocie zaległych składek, czy rozliczać ten zwrot w okresach miesięcznych przy każdej wypłacie?

więcej ››

Sprzedaż darowizny a zwolnienie z podatku

W 2011 r. ojciec aktem darowizny przekazał mnie i bratu mieszkanie po połowie. Obecnie zdecydowaliśmy z bratem, że sprzedamy to mieszkanie i podzielimy się pieniędzmi. Ja mam zamiar do pieniędzy ze sprzedaży tej darowizny dołożyć i kupić inne mieszkanie, w którym będę mieszkał. Brat zostanie z pieniędzmi. Czy i jakie podatki zapłacimy od sprzedaży tego mieszkania?

więcej ››

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia po zmarłym jednym z rodziców?

więcej ››

Zgłoszenie otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2

Podarowałem mojej mamie 40 tys. zł w formie przelewu na jej konto bankowe. Proszę o podanie terminu zgłoszenia tej czynności w US i informację na jakim druku dokonać zgłoszenia. Czy ta czynność nie spowodowała powstania obowiązku podatkowego?

więcej ››

Czy należy mi się ulga?

W 2007 r. zmarł mój ojciec, wraz z bratem odziedziczyliśmy mieszkanie. Mi przydała jego połowa, zapłaciłem podatek. Pracownik urzędu zapewniał nas, że możemy sprzedać lokal bez konieczności płacenia od tego podatku. W listopadzie 2009 r. sprzedaliśmy mieszkanie, ja otrzymałem z tego 40 tys. zł. Kilka tygodni później kupiłem działkę budowlaną za część tej kwoty. Dopiero teraz dostałem nakaz zapłacenia wysokiego podatku – mimo wcześniejszych informacji z US. Czy więc należy mi się ulga? Od jakiej kwoty muszę zapłacić podatek, w jakiej wysokości?

więcej ››

Brak zgłoszenia w terminie 6 miesięcy nieruchomości spadkowej do urzędu skarbowego

Jestem spadkobiercą po ojcu wraz z mamą i bratem. Sąd wydał prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, ale niestety nie złożyliśmy w terminie 6 miesięcy do US zgłoszenia o nabyciu nieruchomości spadkowej. Sąd nie pouczył nas o takim obowiązku. US wszczął już postępowanie wobec naszej trójki. Czy są jakieś szczególne okoliczności, które mogą wykluczyć płatność podatku od spadków i darowizn w tej sytuacji? Czy czynny żal będzie miał tu zastosowanie?

więcej ››

Podatek od zbycia udziałów w spółce jawnej

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej i chcemy się przekształcić w sp. jawną w celu zbycia udziałów. Niestety wiąże się to z podatkiem PIT (18%, 32%). Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę kapitałową, np. w z o.o., nie wchodzi w grę, głównie ze względu na czas i formalności. W jaki sposób mógłbym uniknąć wysokiego podatku PIT przy zbyciu udziałów w spółce jawnej? O ile wiem, może można do spółki cywilnej dodać wspólnika – spółkę z o.o. (którą można dość szybko kupić) i przypisać mu udziały rzędu 90%, dokonać przekształcenia w spółkę jawną i dopiero wtedy zbyć udziały? Spółka z o.o. pozostałaby z dużym zyskiem, który mógłbym zainwestować i w ten sposób uniknąłbym wysokiego podatku dochodowego. Czy to dobry pomysł?

więcej ››

Zobowiązanie do dalszego prowadzenia gospodarstwa przez osobę kupującą je

W spadku otrzymaliśmy z rodzeństwem gospodarstwo rolne z zabudowaniami o powierzchni 3,5 ha. Zostało bez właściciela. Postanowiliśmy je sprzedać, a osoba kupująca w akcie notarialnym podpisała zobowiązanie do dalszego prowadzenia tego gospodarstwa i niezmieniania jego profilu. Sprzedaliśmy je przed upływem 5 lat od nabycia (śmierć brata w 2013 r.). Czy będzie naliczony podatek od sprzedaży?

więcej ››

Odpłatne pobieranie aplikacji i dochody z tego tytułu

Problem dotyczy podatku od towaru i usług ze sprzedaży – odpłatnego udzielania licencji na korzystane z oprogramowania z aplikacji mobilnych. Sprzedaż prowadzona jest poprzez Google Play. Kupującymi są osoby fizyczne na całym świecie. Osoby za ustaloną opłatę mają dostęp do aplikacji i możliwość korzystania z nich. Aplikacja nadal pozostaje własnością twórcy. Twórca początkowo był osobą fizyczną, nieprowadzącą DG. Obecnie jest założona DG, podmiotowo zwolniona z VAT. Jakie ta osoba ma obowiązki w zakresie podatku VAT?

więcej ››

Czy rozliczyć się w Polsce z zarobków w Niemczech?

Od kilku miesięcy jestem zameldowana w Niemczech, a od niedawna na tzw. mini job, zarabiam 450 euro i jest to kwota nieopodatkowana w Niemczech. Mój mąż dostał pracę etatową w Niemczech. Zaraz po nowym roku złożył PIT-28 (był ryczałtowcem). Nie mamy zamiaru wracać do Polski, ale mamy mieszkanie własnościowe i tam jesteśmy zameldowani na stałe. Czy powinniśmy się rozliczyć dodatkowo w Polsce z zarobków w Niemczech? Dodam jeszcze, że byliśmy rolnikami. Ziemia nadal należy do męża. Czy mąż nie popełnił błędu, wysyłając rozliczenie roczne z podatku w Polsce, nie rozliczając się z dochodów w Niemczech?

więcej ››

Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat

Dwa lata temu zakupiliśmy z mężem mieszkanie na rynku wtórnym. Chcielibyśmy je teraz sprzedać, a więc przed upływem pięciu lat od daty zakupu, za wyższą cenę. Różnica będzie rzędu 20-25 tys. zł. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczylibyśmy na zakup innego mieszkania – również pochodzącego z rynku wtórnego. Ewentualnie wydać na jego zakup część kwoty, a pozostałą na pokrycie remontu. Dodam, że w mieszkaniu, które chcemy obecnie sprzedać, nie jesteśmy zameldowani. Czy w tej sytuacji, gdy pieniądze ze sprzedaży chcemy wydatkować na inną nieruchomość na rynku wtórnym, będziemy musieli zapłacić podatek od sprzedaży?

więcej ››

Dobre rozliczenie z US

W 2006 zawarłem związek małżeński i razem z byłą żoną kupiliśmy na kredyt hipoteczny mieszkanie. W 2009 wzięliśmy rozwód. W 2011 dokonaliśmy podziału majątku, tj. mieszkania (wartość w wyceniona przez rzeczoznawcę to 250 tys. zł), w wyniku czego nabyłem w całości prawa do mieszkania pod warunkiem spłaty udziałów byłej żony w wysokości kwoty 35 tys. zł. W ubiegłym roku sprzedałem mieszkanie za kwotę i uregulowałem kredyt hipoteczny w kwocie. Proszę o poradę, jak należy rozliczyć się z US, aby uniknąć bądź zmniejszyć podatek do minimum? Szczegóły rozliczeń w załączniku.

więcej ››

Pożyczka pieniężna dla córki mieszkającej za granicą

Nasza córka i jej mąż mieszkają w Niemczech. Nie są zameldowani w Polsce, ale mają podwójne obywatelstwo – polskie i niemieckie. Chcą kupić mieszkanie w Niemczech. Chcielibyśmy pożyczyć im pieniądze. Czy taka pożyczka podlega opodatkowaniu w Polsce? Jaka jest maksymalna kwota pożyczki? Jakich formalności musimy dopełnić w Polsce, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem?

więcej ››

Rozliczenie podatku od sprzedaży mieszkania

W 2013 r. sprzedaliśmy mieszkanie zakupione mniej niż 5 lat wcześniej. Spora część pieniędzy ze sprzedaży została przeznaczona na spłatę kredytu w Wielkiej Brytanii zaciągniętego na zakup tego mieszkania. Rok temu przesunęliśmy spłatę podatku o rok rozliczając PIT-39, czyli do kwietnia 2015. Jak rozliczyć teraz podatek? Jakie dokumenty muszę posiadać? Mieszkamy i pracujemy w UK.

więcej ››

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości?

Zamierzam sprzedać nieruchomość, którą otrzymałem w spadku po rodzicach. Jakie muszę spełnić warunki, aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży? Jeżeli kupię mieszkanie własnościowe, co powininem zrobić, aby nie płacić podatku?

więcej ››

Informacje o abolicji podatkowej

Mam zaległości podatkowe sprzed 2007 roku i słyszałem, że jest istnieje podatkowa. Kto może z niej skorzystać? Proszę o informacje o abolicji.

więcej ››

Czy zasilenie konta spółki cywilnej podlega PCC?

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Spółka nabyła samochód. Przed zakupem auta zasiliłem konto firmy kwotą 70 tys. zł, ponieważ w dniu płatności nie było takiej sumy na koncie firmowym (choć miesięczny przychód spółki wystarczy na zakup auta tej wartości, a z konta spółki co tydzień odprowadzane są zaliczki na poczet podziału zysku na konta poszczególnych wspólników). Jak traktować moje zasilenie konta: czy jako pożyczkę, czy jako podwyższenie wkładu wspólników (choć nie było to moim zamiarem)? Czy to jednorazowe zasilenie konta firmy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

więcej ››

Egzekucja zaległych podatków

Otrzymałem wezwanie z sądu na rozprawę o ujawnienie majątku z wniosku US o zaległe podatki z lat 2003–2005. W tym okresie prowadziłem działalność gospodarczą, którą w 2010 r. zawiesiłem, a w 2011 zlikwidowałem. Czy ujawnienie majątku spowoduje utratę domu, który jest jedynym moim dorobkiem? Współwłaścicielką domu jest moja żona, z którą mam rozdzielność majątkową. Jakie są aspekty prawne w mojej sytuacji?

więcej ››

Opinie naszych Klientów ››wizytówka