Ulga dla pracujących seniorów, jak skorzystać?

Autor: Maria Turowska

Pracuję w przedszkolu. W tym roku mogłabym iść na emeryturę, bo kończę 60 lat. Jednak chcę dalej pracować i praca dla mnie jest. Czy mogę ubiegać się o ulgę dla seniora, czyli być zwolniona od podatku dochodowego? W jaki sposób uzyskać tę ulgę przy comiesięcznych zarobkach, czy trzeba złożyć jakieś dokumenty, a jeśli tak, to gdzie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga dla pracujących seniorów, jak skorzystać?

Ulga dla seniorów w podatku dochodowym – limit

Ulga dla seniorów i zasady jej przyznawania zostały uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wymienionym przepisem kobieta powyżej 60 roku życia, która nabyła uprawnienia do otrzymywania emerytury, a z uprawnienia tego nie korzysta, pozostając aktywną zawodowo, ma możliwość skorzystania z ulgi dla seniora.

Ulga dla seniorów polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, do maksymalnej kwoty 85 528 zł, osiągniętych m.in. z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy), umowy-zlecenia zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.

Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi dla pracujących seniorów, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla młodych) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.

Omawiana ulga może zostać zastosowana w trakcie roku, ostatecznego rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. W przypadku niezłożenia oświadczenia w trakcie roku, ulga może zostać rozliczona w rozliczeniu rocznym, fakt, iż pracodawca lub zleceniodawca nie zastosuje ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

Oświadczenie do pracodawcy, zleceniodawcy o chęci skorzystania z ulgi

Jeżeli jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia, powinna Pani złożyć pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie, w którym wskaże Pani chęć skorzystania z ulgi. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia, to oznacza, że może Pani je sama zredagować, musi mieć ono formę pisemną. W oświadczeniu powinna znaleźć się informacja, że spełnia Pani warunki do skorzystania z ulgi i klauzula o treści: „Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie musi Pani składać pracodawcy lub zleceniodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Pani oświadczenie.

Jeżeli po zastosowaniu ulgi utraci Pani prawo do korzystania z niej, np. w wyniku rozpoczęcia pobierania emerytury, ma Pani obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »