Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku a podatek

Autor: Marcin Sądej

Wraz z mamą odziedziczyliśmy po zmarłym ojcu samochód. Ojciec zmarł miesiąc temu, a samochód kupił trzy miesiące przed śmiercią. Posiadamy akt poświadczenia dziedziczenia po ojcu. Chcielibyśmy ten samochód sprzedać i w tych okolicznościach mamy wątpliwości co do podatku od sprzedaży. Wiem, że jeśli sprzedaje się samochód przed upływem pół roku od zakupu, należy od tej transakcji odprowadzić podatek, ale od jakiej daty liczy się te 6 miesięcy? Czy chodzi o datę zakupu samochodu przez ojca, czy o datę jego śmierci, a może chodzi o datę uzyskania przeze mnie i mamę aktu poświadczenia dziedziczenia? Ile wynosi ten podatek? Jeśli auto sprzedalibyśmy po upływie pół roku, czy nie będziemy musieli płacić tego podatku? Nie chcielibyśmy się narazić na jakieś kontrole z urzędu skarbowego. Proszę i informacje jak ta sytuacja sprzedaży samochodu ze spadku wygląda od strony podatkowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż samochodu odziedziczonego w spadku a podatek

Podatek od spadków i darowizn

Na wstępie musimy rozgraniczyć dwie kwestie, mianowicie czym innym jest podatek od nabycia spadku, a czym innym jest podatek od sprzedaży samochodu nabytego w spadku. Trzeba bowiem zaznaczyć, że nabycie spadku oraz sprzedaż to dwie odrębne czynności prawne wywołujące odrębne skutki podatkowe.

Zasadniczo nabycie spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy w tym przypadku spoczywa na spadkobiercach. Przy czym w przypadku dziedziczenia po członkach najbliższej rodziny istnieje możliwość skorzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Jeżeli spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku (lub wydania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza) złożą do naczelnika US zgłoszenie SD-Z2, to mogą skorzystać z ww. zwolnienia. Stanowi o tym art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zobacz też: Po jakim czasie można sprzedać darowiznę samochód

Podatek dochodowy od sprzedaży przedmiotów majątkowych ze spadku

Zupełnie inaczej wygląda kwestia sprzedaży przedmiotów majątkowych wchodzących w skład spadku, w tym sprzedaży odziedziczonego samochodu. Zasadniczo odpłatne zbycie rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Przy czym, jak stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy PIT – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega odpłatne zbycie rzeczy ruchomych w tym samochodu, jeżeli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Przez nabycie należy rozumieć m.in. nabycie w drodze dziedziczenia. Zgodnie z art. 924 K.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast w myśl art. 925 K.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. W rezultacie momentem nabycia był dzień śmierci spadkodawcy. Jeżeli zatem dokonają Państwo sprzedaży samochodu ze spadku po upływie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zmarł spadkodawca, to sprzedaż samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PIT. W tym przypadku nie ma żadnego znaczenia okoliczność uzyskania postanowienia sądu o nabyciu spadku (lub wydania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza). Nie ma tu również znaczenia data nabycia samochodu przez ojca – ta data jest wyłącznie wiążąca, jeżeli chodzi o nieruchomości, a samochód należy do ruchomości. Podatek od sprzedaży samochodu jest wymierzany na zasadach ogólnych, a więc wynosi 17%, a po przekroczeniu progu 85 528 zł wzrasta do 32%.

Powyższe dwie kwestie podatkowe w żaden sposób się nie przenikają, bowiem są to dwa odrębne podatki. Kwestia rozliczenia podatku od spadku w żaden sposób nie wpływa na kwestie podatku dochodowego od sprzedaży, jak również kwestia uniknięcia opodatkowania sprzedaży podatkiem PIT nie ma znaczenia w kontekście rozliczenia podatku z tytułu nabycia spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info