Czynny żal za niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie

Autor: Adam Nowak

Moje pytanie dotyczy deklaracji PCC-3. W ciągu pięciu lat zakupiłem trzy pojazdy i nie zapłaciłem za nie podatku. Powody były różne – zapominalstwo, roztargnienie. Czy mogę złożyć czynny żal w tej sytuacji? Czy w związku z tym, że podatki są trzy, powinienem złożyć trzy osobne pisma, czy wystarczy jedno? Dodam, że nie dostałem żadnego wezwania z urzędu. Nie chciałbym, aby urząd skarbowy stwierdził, że trzy zaległe podatki to już za dużo i dostanę karę. Czy mogę się wkopać, składając czynny żal?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czynny żal za niezłożenie deklaracji PCC-3 w terminie

Złożenie czynnego żalu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy PCC „podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru PCC-3, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego”. Niezapłacony w terminie podatek stanowi zaległość podatkową i jednocześnie jest to czyn zabroniony, zagrożony sankcją w postaci kary grzywny z Kodeksu karnego skarbowego (w skrócie K.k.s.).

Zgodnie z art. 16 § 1 K.k.s. „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Natomiast w myśl art. 16 § 2 K.k.s. „przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym”.

Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu. Zawiadomienie może być złożone także za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Na mocy art. 16 § 5 K.k.s. „zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego”.

Reasumując, jeżeli nie toczy się wobec Pana żadne postępowanie w tej sprawie ani nie otrzymał Pan wezwania ze strony US, to można złożyć czynny żal. Należy pamiętać, że warunkiem skuteczności czynnego żalu jest dopełnienie naruszonych obowiązków, czyli powinien Pan złożyć zaległe deklaracje PCC-3 i uiścić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co powinien zawierać czynny żal?

Nie ma urzędowego wzoru czynnego żalu, zatem jest to pismo ogólne, które może być sformułowane w sposób dowolny. Skuteczność czynnego żalu nie zależy od uzasadnienia wniosku ani od motywów uchybienia przepisom. W konsekwencji czynny żal nie wymaga uzasadnienia, wystarczy wskazać, jakim obowiązkom podatkowym uchybiono i kiedy. Czynny żal nie ma też żadnego limitu kwotowego. Nawet gdyby miał Pan trzydzieści niezapłaconych podatków, to zasada działania jest dokładnie ta sama.

Przepisy nie stawiają warunku, aby do każdej zaległości składać osobny czynny żal. To zresztą byłoby sprzeczne z zasadą szybkości postępowania wyrażoną w art. 125 Ordynacji podatkowej, który to podaje, że „organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia”. W rezultacie nie ma przeszkód, aby złożył Pan jeden czynny żal w zakresie trzech niedopełnionych obowiązków podatkowych.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »