Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usługa budowlana w Niemczech wykonana przez polską firmę a VAT

Autor: Marcin Sądej

Mam problem podatkowy. Mianowicie prowadzę działalność gospodarczą, są to usługi budowlane. Jestem na ryczałcie 5,5%. Od 2 lat pracuję w Niemczech, a rozliczam się w Polsce. Teraz dowiedziałem się, że prawdopodobnie powinienem płacić na terenie Niemiec podatek VAT od usług budowlanych. Moja księgowa nic nie wiedziała na ten temat. Chciałbym temat wykonywania usług na terenie Niemiec i VATu wyjaśnić i mieć czarno na białym, jak to w moim przypadku wygląda. Czy jestem zobowiązany płacić w Niemczech VAT, czy wystarczy rozliczyć się w Polsce? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługa budowlana w Niemczech wykonana przez polską firmę a VAT

Określenie miejsca świadczenia usługi budowlanej na potrzeby VAT

W pierwszej kolejności należy ustalić miejsce świadczenia usługi budowlanej(napisał Pan że usługa wykonywana jest na terenie Niemiec). Zgodnie z art. 28e ustawy VAT – miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

W konsekwencji opisane usługi budowlane wykonane na nieruchomości położonej w Niemczech podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Takie usługi nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Usługa budowlana na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy – stawka VAT NP

W przypadku, gdyby Pana firma budowlana wykonywała usługę budowlaną na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy, to on przejąłby obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu tej usługi i byłby zobligowany do zapłaty niemieckiego podatku VAT. W takim przypadku Pan wystawiłby fakturę EU bez kwoty podatku, stawka VAT „NP” i z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 w związku z art. 106a pkt 2 lit. a) ustawy VAT – w przypadku gdy miejscem świadczenia usług jest terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej(w tym przypadku Niemczech), fakturę bez stawki i kwoty podatku (czyli z tzw. stawką VAT NP) wystawia się jedynie w sytuacji, w której osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest usługobiorca, który rozlicza czynność w swoim kraju w ramach importu usług.

Podatek VAT dla usługi budowlanej na rzecz osoby fizycznej w Niemczech

Jeżeli natomiast nabywcą usługi budowlanej jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie ma możliwości przerzucenia obowiązku rozliczenia podatku na nią. W konsekwencji nie znajdzie zastosowania zasada odwrotnego obciążenia. W rezultacie z tytułu tak świadczonej usługi budowlanej to Pan powinien zapłacić podatek VAT w Niemczech(ponieważ usługa ta nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce). Wówczas powinien Pan zarejestrować się do celów VAT w Niemczech i wystawić fakturę zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi. Polskie regulacje nie znajdują w tym przypadku zastosowania.

Co więcej, takiej usługi nie wykazuje Pan w polskiej deklaracji VAT-7. Zgodnie z „Objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 (18) i VAT-7K (12))” – załącznik nr 3 do rozporządzenia:

„* w poz. 11 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. W pozycji tej nie uwzględnia się wartości dostaw towarów i świadczonych usług dokonywanych w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej poza terytorium kraju oraz świadczonych usług rozliczanych w ramach procedury szczególnej dotyczącej usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.”

Podsumowanie: Zatem ewentualne zaległości podatkowe z tego tytułu podatku VAT powstaną w Niemczech, czyli wobec niemieckiego fiskusa. Polski urząd skarbowy nie może takich usług opodatkować. W zakresie podatku VAT należy rozliczać się w Niemczech.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info