Przelewy między małżonkami a podatki

Autor: Marcin Sądej

W poradzie poruszamy problem przelewów między małżonkami, czy przelew to darowizna i czy trzeba zgłosić takie operacje do US.

 

Opis problemu: Jestem mężatką, mam z mężem wspólność majątkową. Ja i mój mąż posiadamy oddzielne rachunki bankowe (założone jeszcze przed ślubem), na których udało się nam zgromadzić (jeszcze przed ślubem, każdy we własnym zakresie) pewne oszczędności. Przykładowo ja na koncie mam teraz 200 tys. zł, z czego 100 tys. zł było zebrane przed ślubem. Razem z mężem przymierzamy się teraz do kupna mieszkania i ja chciałabym przelać mężowi na konto uzbieraną kwotę, tj. 200 tys zł, po to, aby on wraz ze swoimi uzbieranymi środkami mógł w całości opłacić zakupione mieszkanie. Czy opisany powyżej przelewy na konto małżonka - rodzi konieczność zgłaszania tego gdziekolwiek, np. do US? Czy mąż musi zapłacić podatek od otrzymanej ode mnie kwoty a może według urzędu skarbowego taki przelew na konto małżonka to darowizna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelewy między małżonkami a podatki

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

W przedstawionej przez Pani sytuacji trzeba w pierwszej kolejności wskazać, że możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami majątku: majątek wspólny małżonków, majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony. Kwestie co wchodzi w skład poszczególnych majątków wyjaśnia Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków”.

Z kolei według art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

Zobacz też: Rozdzielność majątkowa a przelewy między małżonkami

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekazanie do majątku wspólnego pieniądze zgromadzone przez jednego z małżonków przed ślubem

W rezultacie środki pieniężne zgromadzone przez Panią przed ślubem stanowią Pani majątek osobisty. Jeżeli pieniądze zgromadzone przed ślubem przekaże Pani do majątku wspólnego (co może odbyć się nawet poprzez zwykły przelew bankowy), to taka czynność nie jest traktowana jako darowizna i nie rodzi skutków podatkowych.

Zakładam, że z taką sytuacją mamy do czynienia w opisanym przypadku, ponieważ za pieniądze zgromadzone przed ślubem zamierzają Państwo kupić mieszkanie. Czyli pieniądze zostaną przekazane do majątku wspólnego – w konsekwencji darowizny nie ma.

Jeżeli natomiast środki pieniężne zgromadzone przed ślubem przekazałaby Pani mężowi do jego majątku osobistego, to taka czynność stanowi darowiznę. W tym miejscu trzeba jednak wskazać, że podatek od takiej darowizny nie wystąpi, jeżeli nabywca (obdarowany) otrzymałby środki pieniężne przelewem bankowym i w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny złoży do US zgłoszenie SD-Z2, to podatku nie zapłaci (niezależnie od wielkości darowizny).

Przeczytaj też: Kupno mieszkania za gotówkę z zagranicy

Przekazywanie pieniędzy na konto współmałżonka

Wszelkie przekazywanie sobie pieniędzy między małżonkami nie stanowi darowizny i nie podlega zgłoszeniu do US. Mogą Państwo zatem swobodnie rozporządzać pieniędzmi wspólnymi (czyli tymi zarobionymi po zawarciu małżeństwa) pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi.

Podkreślam, że obowiązek podatkowy może powstać jedynie, gdy następuje darowizna z jednego majątku osobistego do drugiego majątku osobistego. Przykładowo pieniądze zarobione przed ślubem przekazuje Pani mężowi w formie darowizny na jego prywatne potrzeby niezwiązane z potrzebami rodziny. Chociaż obowiązek podatkowy powstanie, to można skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku – pod warunkiem przekazania pieniędzy przelewem i złożenia w US druku SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy.

Zobacz również: Przelew z konta wspólnego na własne a darowizna

Masz problem z przekazywaniem pieniędzy lub nieruchomości w małżeństwie, nie wiesz czy robisz to dobrze i czy nie trzeba zgłaszać takich operacji do urzędu skarbowego , opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »