Budowa budynków pod wynajem krótkoterminowy i odliczenie VAT

Autor: Wioletta Dyl

Posiadam działkę na Mazurach. Działka jest zakupiona wspólnie z żoną – wspólny majątek ustawowy. Planuję założyć działalność gospodarczą i zbudować docelowo trzy małe domy z poddaszem na pozwolenie na budowę – pod wynajem krótkoterminowy. Znalazłem firmę, która sprzedaje gotowe domy drewniane. Chciałbym odliczyć VAT od ich zakupu. Czy pozwolenie na budowę może być na budynki mieszkalne, czy na budynki rekreacji indywidualnej oraz czy faktury zakupowe na domy powinny być z VAT 8% czy 23%?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa budynków pod wynajem krótkoterminowy i odliczenie VAT

Najem krótkoterminowy obiektów

Wybrany przez Panią przedmiot działalności w postaci najmu mieszkania dla turystów mieści się pod 55.20.19.0 PKWiUPozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi”.

Kod 50.20.Z to: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Taka aktywność nie zalicza się do wynajmu okazjonalnego ani wynajmu lokali – zgodnie z prawem nie jest najmem na cele mieszkaniowe, lecz na cele turystyczne.

Najem krótkoterminowy może być rozliczony tradycyjnie (na ogólnych zasadach), podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową, w ramach działalności gospodarczej.

Z podatku VAT zwolniona jest usługa najmu na cele mieszkaniowe. W przypadku najmu krótkoterminowego mówimy o celach turystycznych (o czym pisałam wyżej). W tym przypadku stawka VAT dla usług związanych z zakwaterowaniem wynosi 8%.

Można dodatkowo skorzystać ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Dotyczy to j obrotu poniżej 200 000 zł rocznie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakup domów na wynajem

Co do zakupu domów mających podlegać wynajmowi. W opisanym przez Pan przypadki zastosowanie będzie miała preferencyjna stawka 8% VAT, które ma zastosowanie m.in. do usług polegających na sprzedaży, budowie, przebudowie, remoncie czy modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Ustawa VAT określa znaczenie „budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym” w art. 41 ust. 12a ustawy VAT (w związku z art. 2 pkt 12 ustawy) wskazując, że rozumie się przez to:

  1. budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych;
  2. lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zatem stawka 8% ma zastosowanie m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11 w którym wymieniono budynki mieszkalne oraz następujące grupy:

  • grupa 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, czyli samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych (bez budynków gospodarstw rolnych), rezydencje wiejskie, domy letnie itp., a także domy bliźniacze lub szeregowe, w których każde mieszkanie ma własne wejście w poziomie gruntu;
  • grupa 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe;
  • grupa 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania, czyli np. hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych.

Jak nietrudno zauważyć, w grupie 111 („Budynki mieszkalne jednorodzinne”) wyszczególniono m.in. domki wypoczynkowe, rezydencje wiejskie oraz domy letnie.

Zatem sprzedawca gotowych domów, może na fakturze nazwać sprzedawany Panu dom drewniany „dom mieszkalny z montażem” (z określeniem PKOB 1122) lub „dom letniskowy z montażem” (z określeniem PKOB 11110) i skorzystać z 8-procentowej stawki VAT. Trzeba pamiętać, że ta preferencyjna stawka będzie dotyczyła podstawy opodatkowania odpowiadającej powierzchni do 300 m2 zgodnie z limitem określonym w art. 41 ust. 12b ustawy VAT.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 grudnia 2018 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.863.2018.2.WN, w której stwierdza, że budowany obiekt w postaci domu letniskowego spełnia definicję budynku mieszkalnego, ponieważ będzie przystosowany do całorocznego zamieszkania i jest sklasyfikowany zgodnie z PKOB do działu 11. Tego rodzaju budynek objęty jest również społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy. To zaś prowadzi do wniosku, że możliwe jest zastosowanie 8-procentowej stawki VAT.

Zatem – sprzedaż produkowanych domów mieszkalnych i letniskowych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11 dla osób fizycznych, firm i dewelopera, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy jest opodatkowana 8% stawką podatku VAT, o ile domy te spełniają definicję obiektów budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12c ustawy obniżona stawka podatku ma zastosowanie tylko do tej części podstawy opodatkowania, która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Z kolei o ile zakup przedmiotowych domów będzie miał związek z wynajmem podlegającym opodatkowaniu VAT, wówczas na zasadach ogólnych art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Panu jako podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT-u. To wszystko czyni Pan w ramach swojej działalności gospodarczej, zatem pozwolenie na budowę, zawieranie umów najmu, odliczenie VAT-u.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1

Pan Kowalski, właściciel działki w Bieszczadach, postanowił rozszerzyć swoją działalność o wynajem krótkoterminowy. Zdecydował się na zakup trzech małych, drewnianych domków od lokalnego producenta, które miały służyć jako baza noclegowa dla turystów. Ponieważ działalność ta kwalifikuje się do kodu PKWiU 55.20.19.0, Pan Kowalski mógł skorzystać z preferencyjnej stawki VAT 8% przy zakupie domków, co znacząco obniżyło jego początkowe koszty inwestycyjne. W dalszym etapie, dzięki klasyfikacji działalności w sektorze usług turystycznych, mógł również odliczyć VAT od kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem domków.

 

Przykład 2

Małżeństwo Nowaków, posiadacze gruntu w okolicach Zakopanego, postanowili wykorzystać swoją nieruchomość do stworzenia kompleksu domków pod wynajem krótkoterminowy. Z uwagi na charakter działalności, zainwestowali w budowę domków o standardzie umożliwiającym całoroczne zamieszkanie, co pozwoliło im zakwalifikować obiekty jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania według PKOB. Wykorzystując stawkę VAT 8% przy zakupie i montażu domków, Nowakowie zyskali możliwość odliczenia podatku, co stanowiło istotną oszczędność i zachętę do dalszego rozwijania biznesu.

 

Przykład 3

Firma "Wypoczynek Plus", specjalizująca się w wynajmie krótkoterminowym na Pomorzu, zdecydowała się na rozbudowę swojej oferty o nowe, ekologiczne domy z drewna. Inwestycja została zaklasyfikowana pod kodem PKWiU 55.20.19.0, dzięki czemu firma mogła skorzystać ze zmniejszonej stawki VAT 8% na usługi budowlane związane z obiektami turystycznymi. Dodatkowo, "Wypoczynek Plus" skorzystał z możliwości odliczenia VAT z tytułu zakupu domów, co pozwoliło na optymalizację kosztów i zwiększenie atrakcyjności oferty dla klientów szukających wysokiej jakości zakwaterowania w atrakcyjnych lokalizacjach.

Podsumowanie

Budowa i wynajem krótkoterminowy domów na terenach turystycznych, takich jak Mazury, Bieszczady czy Zakopane, oferuje znaczące korzyści podatkowe dla inwestorów. Dzięki klasyfikacji działalności pod kodem PKWiU 55.20.19.0 i możliwości skorzystania ze zmniejszonej stawki VAT 8% na zakup i budowę domów mieszkalnych oraz letniskowych, przedsiębiorcy mogą znacznie obniżyć swoje początkowe koszty inwestycyjne. Ponadto, prawo do odliczenia VAT-u związanego z eksploatacją i zakupem domów pod wynajem krótkoterminowy sprzyja dalszemu rozwojowi i rentowności tego typu przedsięwzięć.

Oferta porad prawnych

Skorzystaj z naszych kompleksowych porad prawnych online oraz usług przygotowania pism, aby z łatwością nawigować przez przepisy dotyczące budowy i wynajmu krótkoterminowego domów. Zapewniamy wsparcie w zakresie odliczenia VAT, klasyfikacji działalności oraz optymalizacji podatkowej Twojego projektu.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535
2. Kody PKD - https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
3. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 grudnia 2018 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.863.2018.2.WN

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »