Wypłata dla studenta 26 roku życia - kwota netto/brutto

Autor: Marcin Sądej

Mam zawartą z pracownikiem umowę-zlecenie na kwotę NETTO. Zleceniobiorca jest studentem do 26. roku życia, z tego względu nie ma składek ZUS. Moje pytanie dotyczy podatku dochodowego. Czy zakładając, iż zarobił kwotę wynikającą z umowy, np. 1000 zł, powinnam doliczyć podatek w wysokości 168 zł i wypłacić mu 1168 zł ze względu, iż nie ma jeszcze 26 lat? Jeżeli chodzi o umowy zawierane w kwocie brutto, nie ma problemu, gdyż kwota brutto jest kwotą netto dla studenta do 26. roku życia, chodzi o to, czy podatek trzeba naliczyć w momencie zawartej umowy-zlecenia w kwocie netto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata dla studenta 26 roku życia - kwota netto/brutto

Przychody studenta

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT „wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z przedsiębiorcami”.

Możliwość zwrotu podatku w ramach ulgi dla młodych istnieje w zakresie rozliczenia 2019 r.

Brak zaliczek na podatek od umów ze studentem

Do przychodów uzyskanych w 2019 r. zwolnienie co do zasady miało być stosowane w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika za 2019 r. Płatnik mógł jednak zastosować zwolnienie przy obliczeniu zaliczki na podatek już w 2019 r., w przypadku gdy podatnik złożył pisemne oświadczenie, z którego wynikało że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości podlegały zwolnieniu z podatku na podstawie tych przepisów. Wynika to z art. 5 ust. 2 ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Płatnik (pracodawca), który w 2019 r. otrzymał takie oświadczenie, nie pobierał zaliczek na podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia. Jeżeli natomiast płatnik nie otrzymał takiego oświadczenia to pobierał zaliczki na podatek, a podatnik otrzymywał zwrot podatku w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r. W konsekwencji zwrotu nie dokonuje płatnik bowiem zwrot ten wynika z zeznania rocznego PIT-37.

Z instrukcji Ministerstwa Finansów wskazującej jak sporządzić informację PIT-11 w związku z ulgą dla młodych wynika, że „jeżeli (…) płatnik pobierał zaliczki w związku z niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, to wypełnia jedynie część E (przeznaczoną do wykazania dochodów, od których pobierał zaliczki na podatek), bez wypełniania części G (gdyż nie stosował ww. zwolnienia od podatku). W takim przypadku rozliczenie przysługującego podatnikowi zwolnienia nastąpi w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika w terminie do 30 kwietnia 2020 r.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypłata netto dla studenta

Jeżeli zatem ze studentem została zawarta umowa-zlecenia na kwotę netto i nie były pobierane przez pracodawcę (płatnika) zaliczki na podatek, to student otrzymuje jako wynagrodzenie kwotę netto. Pracodawca nie dokonuje zwrotu podatku. Taki zwrot odbywa się wyłącznie poprzez zeznanie podatkowe składane przez podatnika (studenta zleceniobiorcę) w sytuacji, gdy były pobierane przez płatnika. Płatnik „z własnej kieszeni” nie dokonuje zwrotu w momencie wypłaty wynagrodzenia w oparciu o umowę-zlecenie. Student powinien zatem otrzymać 1000 zł jako wynagrodzenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »