Skup złomu - jakie wymogi działalności?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Moje pytanie dotyczy wymogów co do skupu złomu. Chciałbym kupować złom w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, będąc płatnikiem podatku VAT. Sprzedawałbym go już jako gotowy produkt. Czy muszę być zarejestrowany jako podmiot poddający odpady recyklingowi albo spełnić jakieś inne warunki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skup złomu - jakie wymogi działalności?

Gospodarka odpadami – recykling czyli odzysk

Na wstępie wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami recykling w rozumieniu ustawy o odpadach to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do prac ziemnych. Recykling to po prostu rodzaj odzysku.

Podmiot skupujący złom w ramach prowadzonej działalności, a następnie przetwarzający metal działa w obszarze gospodarki odpadami, a zatem winien spełniać wymagania dla takich podmiotów. Należy zatem posiadać wpisy do odpowiednich ewidencji (np. BDO) i zezwolenia stosownych organów (np. starosty).

Wymogi działalności w obszarze przetwarzania odpadów

Oczywiście działalność w tym obszarze należy wpisać również do rejestru, w którym przedsiębiorca jest zarejestrowany (CEiDG) poprzez dopisanie stosownych kodów PKD, np. 38.11.Z, 38.32.Z. Jeżeli zaś sprzedawany produkt traktowany byłby jak złom, wówczas należy również dodać kod PKD 46.77.Z.

Tak jak wskazałam, do działalności obejmującej przetwarzanie odpadów należy uzyskać stosowne zezwolenia, np. zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W tym miejscu wskazuję, że w zależności od miejsca przetwarzania odpadów wniosek należy złożyć do:

1) marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:

a. może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

b. dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

c. dotyczy instalacji komunalnych,

d. dotyczy zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg;

2) starosty – w pozostałych przypadkach;

3) regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jeśli chodzi o skup złomu, to trzeba mieć na względzie także kwestie podatkowe. W przypadku kupna złomu od przedsiębiorców, którzy są zobowiązani lub zwolnieni z VAT z tego tytułu, istnieje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych niezależnie od wartości zakupionego złomu. Natomiast w przypadku zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności i niebędących zobowiązanymi w VAT, zakup złomu nie będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdy wartość złomu nie przekroczy 1000 zł. W przypadku zakupu powyżej kwoty 1000 zł od osoby fizycznej należy uiścić podatek cywilnoprawny, do którego zapłaty zobowiązany jest kupujący.

Miejsce prowadzenia działalności w zakresie skupu i recyklingu złomu

Nadto trzeba mieć na względzie również fakt, czy miejsce prowadzenia przez Pana działalności dostosowane jest do tego typu działalności. Jeżeli przeznaczenie obiektów jest inne niż do takiej działalności, trzeba najpierw dokonać zmiany przeznaczenia. W tym celu wpierw należy ustalić, czy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy dopuszcza tego typu usługi, a jeśli nie ma planu, należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Nie można pominąć również faktu, że dla niektórych rozmiarów działalności może być wymagana decyzja środowiskowa.

Podsumowując, przystępując do działalności dotyczącej skupu i recyklingu złomu trzeba mieć na względzie kilka odrębnych aspektów, o jakich była mowa. Dopiero tak przygotowana działalność uchroni Pana przed poniesieniem ewentualnych negatywnych konsekwencji z tytułu niedopełnienia określonych obowiązków ciążących na podmiocie prowadzącym wskazaną działalność.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »