Kategoria: Podatek od nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek za udział w drodze gdzie nie żyją współudziałowcy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-06-17

Mieszkam na wsi od kilku lat i mam notarialny udział w drodze. Współudziałowców w drodze jest ogółem sześć osób. Pozostałe osoby wymienione w decyzji otrzymanej z urzędu gminy w zakresie płatności za udział w drodze nie żyją. Byłam nieświadoma i cały czas, jak przychodziły decyzje opłat za dany rok, to płaciłam widniejące tam kwoty, bo myślałam, że to kwoty tylko mnie obowiązujące, czyli częściowe. W grudniu zeszłego roku pracownik urzędu gminy zadzwonił do mnie, że jest nadpłata (jedna osoba wówczas jeszcze żyła i ona wpłaciła 1 ratę). Wtedy dowiedziałam się o tym, że kwoty widniejące na decyzjach za dany rok były kwotami ogólnymi dotyczącymi wszystkich udziałowców gruntów. Pracownica UG powiedziała, że to ja mam szukać spadkobierców, a UG patrzy tylko na uregulowania podatkowe. W dniu dzisiejszym byłam w UG, rozmawiałam na ten temat. Oni rozkładają ręce. Ja nie znam spadkobierców, ale zaproponowałam, żeby włączył się w pomoc w rozwiązaniu sprawy sołtys, on bardziej zna mieszkańców wsi. Otrzymałam odpowiedź, że to nie jest w jego gestii, ale może mu powiedzą. Stwierdziłam, że w takim przypadku będę płacić tylko 1/6. Na to uzyskałam odpowiedź, że może dojść do zajęcia komorniczego, jak nie będę płacić. W rozmowie z pracownikiem UG stwierdziłam, że chcę się zrzec z udziału w drodze. Według pracownika jest to niemożliwe. Jak rozwiązać tę sytuację?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Zacznę może od tego, że niestety, ale urzędnicy mają rację w każdym aspekcie tej sprawy. Nie istnieje już od wielu lat taka instytucja jak zrzeczenie się własności nieruchomości. Obecnie ma Pani jedynie 2 możliwości: znaleźć chętnego nabywcę części nieruchomości, który będzie chciał nabyć od Pani udział (niestety wydaje mi się to nierealne, aby ktoś był zainteresowany zakupem udziału w działce stanowiącym drogę dojazdową, gdy reszta właścicieli jest nieustalona), drugą możliwość daje art. 9021 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

„§ 1. Przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości.

§ 2. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zaproszenia przez właściciela nieruchomości„.

Do zawarcia umowy dochodzi z inicjatywy właściciela nieruchomości, który wolę przekazania powinien wyrazić w zaproszeniu skierowanym do gminy położenia nieruchomości. Zaproszenie nie jest ofertą, może być wyrażone w dowolnej formie, nie wiąże właściciela, który może do umowy nie przystąpić nawet pomimo przyjęcia zaproszenia przez gminę.

Jeżeli Pani będzie tą opcją zainteresowana, należy do gminy – najlepiej pisemnie – taką ofertę złożyć. Natomiast zastrzegam, że gmina nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy z Panią i nie można jej do tego w żaden sposób zmusić. Warto w każdym razie spróbować.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli chodzi o obowiązek podatkowy to niestety ale ustawa o opłatach i podatkach lokalnych stanowi wprost w art. 3 ust 4 stanowi, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Odpowiedzialność solidarna z kolei oznacza, że każdy współwłaściciel odpowiedzialny jest za całość długu, a gmina może egzekwować należność od któregokolwiek z nich, oczywiście całą.

Solidarny obowiązek podatkowy wszystkich współwłaścicieli, będącej przedmiotem opodatkowania nieruchomości, zobowiązuje organ do objęcia postępowaniem podatkowym wszystkich współwłaścicieli (posiadaczy) i skierowania do nich decyzji. Tak więc organ podatkowy przed ustaleniem zobowiązania podatkowego konkretnym osobom, winien dołożyć wszelkich starań w celu ustalenia tożsamości wszystkich właścicieli nieruchomości, na których ciąży obowiązek podatkowy, a w miarę możliwości przeprowadzić postępowanie podatkowe z udziałem wszystkich współwłaścicieli. W sytuacji jednak gdy, przy zachowaniu należytej staranności, przedsięwzięte środki nie doprowadziły do efektywnego ustalenia kręgu podatników – może zrealizować uprawnienie do ustalenia zobowiązania podatkowego jedynie wobec osób, których tożsamość udało się ustalić w toku postępowania, a postępowanie takie nie narusza obowiązujących przepisów prawa (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3146/14). Może Pani na ten wyrok się powołać i napisać go gminy oficjalne pismo z żądaniem informacji, jakie środki podjęli w celu ustalenia kręgu podatników podatku, czyli pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Jeżeli jednak środki podjęto, ale gmina nie mogła ustalić właścicieli, będzie egzekwować całość obowiązku zapłaty podatku niestety od Pani, a w Pani interesie będzie ustalenie pozostałych współwłaścicieli (np. przeprowadzenie postępowań spadkowych) i jeżeli nie zwrócą Pani części zapłaconego podatku stosownie do ich udziałów, będzie Pani mogła ich pozwać o zapłatę tych kwot. Tak to niestety wygląda w przypadku odpowiedzialności solidarnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »