Kategoria: Prawo karne skarbowe

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czynny żal za brak zapłaty podatku w terminie

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-10-16

Jak napisać czynny żal za nieterminową zapłatę podatku od osób fizycznych? Miałam zaplanowaną operację w szpitalu i w związku z tym nie mogłam przypilnować, czy zostały zapłacone podatki za listopad i grudzień (przygotowałam zlecenia przelewów). Podatek zapłaciłam z opóźnieniem, z odsetkami.

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Możliwość skorzystania z porady prawnej nia wychodząc z domu w tak krótkim czasie, no i fachowa i wyczerpująca odpowiedź.
Robert, 49 lat, Pracownik fizyczny
Bardzo dziękuję za pomoc. Otrzymałam wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Kontakt był łatwy, szybki i wygodny. 
Katarzyna, 28 lat
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź
Mirek
Dziękuję za szczegółowe odpowiedzi i przekierowanie to lokalnego prawnika!
Tm, IT, 39 lat
Jestem bardzo zadowolona z udzielonych rad. Porada nie skończyła się jednym e-mail. Na moje wątpliwości czy zapytania otrzymywałam błyskawicznie konkretne odpowiedzi. Zaznaczam ,że sprawa była trudna i złożona. W przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba na pewno skorzystam z eporady24.pl.
Danuta
Ocena 5 z plusem. Wszystkie zasady określone w regulaminie eporady24 są przejrzyste i konsekwentnie realizowane. Dziękuję Pani Mecenas Katarzynie Bereda za poświęcony czas i skuteczność jej działań. 
Joanna
Już korzystałam i dostałam dokładną odpowiedz
Halina, emeryt/nauczyciel/
Pierwszy raz korzystam z usług doradcy podatkowego, do tego przez kancelarię internetową. Dwa razy zadawałam pytania dodatkowe. Za każdym razem dostałam wyczerpujące i co najważniejsze konkretne odpowiedzi. To że nie musiałam nigdzie iść i się umawiać w bardzo dla mnie pracowitym okresie, było dla mnie idealnym rozwiązaniem.
Małgorzata, 58 lat, pracownik tv
Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, odpowiedzi były udzielane szybko i wyczerpująco, mimo dużej ilości danych do przeanalizowania i złożoności pytań.
Ewa
Bardzo profesjonalne podejście do mojego problemu i szybka pomoc. 
Kamil, Kamil
Wyczerpująca odpowiedz i możliwość dopytania szczegółów
Andrzej, 72 lata, emeryt
Polecam. Odpowiedzi są wyczerpujące. Moje wątpliwości zostały rozwiane i wiem na czym \"staję\"
Grażyna, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję za szybką i kompetentną odpowiedź. Uspokoiła mnie Pani. Miałam z różnych źródeł sprzeczne informacje, szczególnie, że problem dotyczy przełomu roku.
Joanna
Po zadaniu pytania w interesującej mnie sprawie, otrzymałem dość szybko odpowiedź . Odpowiedź jest w mojej ocenie wyczerpująca mam nadzieję, będzie przydatna w wyjaśnianiu sprawy.
Czesław
Informacje prawne o jakie się pytałem zostały mi udzielone w sposób dla mnie bardzo zrozumiały i czytelny :)
Wiesław
Szybko, konkretnie i bez zbędnych zawiłości prawniczego języka. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Anna, nauczycielka, 46 lat
Bardzo dziękuję za udzielenie porady prawnej. Z usługi korzystałam po raz pierwszy i nigdy nie myślałam, że można tak uczciwie podejść do problemu osoby, której się nie zna i nie ma z nią bezpośredniego kontaktu. Na moje zapytanie otrzymałam odpowiedź wyczerpującą faktyczny stan prawny mojej sprawy oraz wskazówki może nie do rozwiązania mojego problemu ale przynajmniej wiem jak spróbować \"ugryźć\" problem. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłaną poradą prawną tym bardziej, że prawdopodobnie uniknęłam niepotrzebnego szarpania się i związanych z tym kosztów.
Regina, 64 lata
Profesjonalnie i na temat. Polecam.
Wojtek
Dziękuję bardzo za udzielone wyjaśnienia. Odpowiedzi na moje pytania były jasne, szybkie i rzetelne. To najlepszy serwis, jakiego znam.
Ricardo, emeryt, 71 lat
Szybka odpowiedź
Henryk
Dziękuję, wszystko jasne.
Agnieszka, księgowa
Dziękuję bardzo za odpowiedzi na moje pytania - obszerne, poparte podstawą prawną. POLECAM
Bożena, 61 lat, ekonomista
Po opłaceniu usługi nie czekałam zbyt długo na poradę,uzyskałam odpowiedz na której mi bardzo zależało,jeżeli będę kiedykolwiek miała problem na pewno z  skorzystam
Elżbieta
Witam. Odpowiedź szybka. Szkoda że dwie różne osoby pracowały nad sprawą, wycena i porada. Ale jak na moje chaotyczne przedstawienie sytuacji i zadane pytanie, odpowiedź zadowalająca choć nie wyczerpująca lecz poparta podstawą prawną i dająca nadzieję na wyczerpującą pomoc po kolejnym kontakcie. Unikalne podejście, możliwość zadania kolejnych pytań ! 
Anna, sprzedawca, 45 lat
Dzień dobry Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Bardzo pomocna odpowiedź.
Elżbieta, pracownik biurowy
Opinia skondensowana, mimo że obszerna, jest jasnym, udokumentowanym przedstawieniem sytuacji prawnej - o co mi chodziło. W jednym z tematów, objętych opinią, miałem wcześniej przekonanie, że sprawy wyglądają inaczej, niż zostało to wykazane w opinii. To istotna pomoc, bo pozwoli mi uniknąć błędu liczenia na coś, na co liczyć nie mogę. Poza tym sporą zaletą poszukiwania pomocy prawnej na tej drodze jest fakt, że można ją otrzymać nie wychodząc z domu w poszukiwaniu kancelarii prawnych i w ciągu doby - jeśli nie jest zapytaniem o sprawy znacząco skomplikowane. Ale i wówczas czas oczekiwania także najpewniej nie będzie nieprzeciętnie długi. Słowem - korzystna dla pytających prawników forma płatnej konsultacji.
Zbigniew, wykształcenie wyższe, 68 lat
Bardzo dziękuję, opinia była wyczerpująca.
Adrian, lekarz, 33 lata
Dziękuję za obszerną odpowiedź.
Tomasz, inżynier elektryk, 50 lat
Uzyskane odpowiedzi na zadane pytania - profesjonalne i wyczerpujące! Polecam usługi tej firmy!
Janusz, ekonomista, 66 lat
Bardzo serdecznie dziękuję. Podpowiedź ta dla mnie jest dobrym rozwiązaniem mojej sytuacji. 
Alicja, emeryt - pracownik socjalny, 68 lat

Stosowne pismo, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal), powinna Pani skierować do urzędu skarbowego właściwego dla poboru zaliczek na podatek dochodowy, które nie zostały wpłacone; optymalnie należało to uczynić jednocześnie z wpłatą zaliczek po terminie. Być może będzie to więcej niż jeden urząd skarbowy, jeśli np. chodzi o pracownicze zaliczki na podatek dochodowy, a pracownicy, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, podlegają pod różne urzędy. Liczy się tu czas, bowiem zawiadomienie będzie bezskuteczne, jeśli urząd skarbowy podejmie wcześniej własne czynności ustalające. Do pisma proszę dołączyć dowód wpłaty zaliczki (zaliczek) wraz z odsetkami, jeśli wpłata taka, jak Pani pisze, została niezwłocznie dokonana po ujawnieniu zaniedbania, wraz z kopiami deklaracji podatkowych. Należy równocześnie określić, jaki czyn został popełniony, a zatem dokonać jego samodzielnej kwalifikacji prawnej, o czym w dalszej części odpowiedzi. Jeśli problemem jest nie tylko brak wpłaty w terminie, ale również niezłożenie deklaracji na podatek dochodowy za wskazane miesiące, zawiadomienie powinno objąć również i te czyny. Nie istnieje żaden oficjalny wzór „czynnego żalu”, co jest oczywiste z uwagi na różnorodność przyczyn, jakie w praktyce leżą u podstaw zaniechania realizacji obowiązków wobec budżetu państwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zwracam uwagę, iż jeśli płatnikiem podatku dochodowego jest spółka osobowa lub kapitałowa prawa handlowego, inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, to płatnik powinien wskazać sprawcę, a zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego powinno zostać podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.

Proszę ujawnić w zawiadomieniu okoliczności czynu (czynów), a mianowicie opisać całą sytuację. Jeśli zleciła Pani innej osobie współpracującej z Panią dokonanie wpłat zaliczek za listopad i grudzień, w związku z zaplanowanym pobytem w szpitalu, a osoba ta tego nie uczyniła, choć leżało to w zakresie jej obowiązków, powstaje problem także jej sprawstwa i powinna ona zostać wskazana z imienia i nazwiska. Jeśli przed udaniem się do szpitala na zaplanowaną operację dopełniła Pani wymaganych czynności, pozostawiając odpowiednio sporządzone dokumenty do przelewów, a wpłata pomimo tego nie nastąpiła, trudno uznać, że ponosi Pani winę za zaistniałą sytuację, zwłaszcza jeśli Pani powrót do pracy nastąpił już po terminie wpłaty należnych zaliczek na podatek dochodowy za listopad i grudzień i po terminie złożenia odpowiednich deklaracji; jednak wina może wówczas spoczywać na osobie, której pozostawiła Pani sporządzone przelewy, w związku z czym czynny żal także musi ją obejmować.

Do pisma może Pani (lub płatnik) dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czas Pani pobytu w szpitalu, ewentualnie zwolnienia lekarskiego. Z uwagi na tajemnicę lekarską nie jest Pani obowiązana załączać karty informacyjnej leczenia szpitalnego, która zawiera szczegółowe informacje o stanie zdrowia, diagnozie, podjętym leczeniu, wykonywanych zabiegach. Celem dołączenia tych dokumentów jest uprawdopodobnienie braku Pani winy w niewpłaceniu zaliczek w terminie. Może Pani też oświadczyć, jeśli jest to zgodne ze stanem faktycznym, iż jest jedyną osobą uczestniczącą w opisanym zdarzeniu, że nie miała Pani zamiaru popełnienia czynu zabronionego, że hospitalizacja uniemożliwiła wykonanie obowiązków płatnika, wreszcie, że Pani działania w żadnym wypadku nie zmierzały do uniknięcia opodatkowania, uszczuplenia bądź narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

W świetle przepisu art. 16 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm., zwanej dalej K.k.s.), nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu (art. 16 § 4 K.k.s.). Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Powyższa podstawa prawna powinna zostać wskazana w piśmie, aby nie ulegało wątpliwości, jaki jest jego cel.

W myśl przepisu art. 1 § 3 K.k.s., nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Jak stanowi przepis art. 77 K.k.s., płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie (§ 1). Jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (§ 2). Jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (§ 3). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w § 1 lub 2 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu (§ 4). Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 3 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu (§ 5).

„Ustawowy próg”, który decyduje o tym, czy mamy w konkretnym wypadku do czynienia z przestępstwem czy też wykroczeniem skarbowym (art. 53 § 3 i § 6 K.k.s.), to pięciokrotne minimalne wynagrodzenie za pracę (brutto), obowiązujące w czasie popełnienia czynu (np. w roku 2012 wynosiło ono 1500 zł, a ustawowy próg należności – 7500 zł). Z kolei „mała wartość”, o jakiej mowa m.in. w cytowanym wyżej przepisie art. 77 § 2 K.k.s. to wartość nie przekraczająca dwustukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 53 § 14 K.k.s.).

Co istotne w kontekście opisanej przez Panią sytuacji, płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 79 § 1 K.k.s.). Tej samej karze podlega płatnik, który nie składa w terminie deklaracji (art. 79 § 2 K.k.s.).

Proszę pamiętać, że choć okoliczności o których napisze Pani w ramach czynnego żalu mogą ewidentnie uzasadniać brak potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, to jednak nie musi się to zakończyć tak pozytywnie. Organ podatkowy może więc nawet wnieść przeciwko Pani, pomimo czynnego żalu, akt oskarżenia i ostatecznie sprawa będzie rozpoznana przez sąd, który jednak w związku z wpłatą w całości uszczuplonej należności budżetowej ma uprawnienie do odstąpienia od wymierzenia kary. Wszelkie rozważania na temat skutków karnoskarbowych opisanego zdarzenia są na obecnym etapie przedwczesne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Błędne rozliczanie się z zarobków za granicą

W latach 2007-2010 pracowałem w Danii, nie rozliczając się w Polsce (takie rozwiązanie zasugerował doradca). Niedawno jednak dostałem z urzędu skarbowego wezwanie do rozliczenia się za 2007 r., co zrobiłem (opłaciłem podatek i odsetki). Co jednak z następnymi latami? Czy mogę jakoś umorzyć dług? Dodam, że żona w ostatnich latach nie pracowała w ogóle.

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego

Jestem księgowym w spółce z o.o. Zorientowałem się, że nie złożyłem w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego i KRS (zostało ono jednak sporządzone i zatwierdzone o czasie). Czy mogę coś zrobić, aby uniknąć kary?

Konsekwencje finansowe ze strony urzędu skarbowego za niezgłoszenie wynajmu mieszkania

Jakie konsekwencje finansowe grożą ze strony urzędu skarbowego? Czy jest to często egzekwowane? Nie zgłosiłam do urzędu skarbowego i nie odprowadzałam podatku za wynajem mieszkania.

Fikcyjna faktura VAT

W 2012 roku wrzuciłem w koszty „kupioną” fakturę na kwotę 20 000 zł. Teraz chciałbym ją usunąć. Proszę o informację, jakie mam możliwości oraz co może mnie z tego tytułu czekać przy ewentualnej kontroli.

Próg określający granicę wykroczenia skarbowego

Czy odsetki za opóźnienie zapłaty podatku zalicza się do ustawowego progu, który określa granicę wykroczenia skarbowego?

Wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka

Dostałem wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka w sprawie czynu z art. 55 § 1. O co może chodzić? Co mi grozi?

Jak sformułować czynny żal?

Nie złożyłam w terminie deklaracji VAT-7K. Nie miałam na to czasu i wyleciał mi ten fakt z głowy. Czy i jak mogę napisać czynny żal? Jak się bronić? Zaznaczę, że nie mam do zapłacenia podatku, więc nie uszczupliłam US.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »