Kategoria: Prawo karne skarbowe

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czynny żal za brak zapłaty podatku w terminie

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2014-10-16

Jak napisać czynny żal za nieterminową zapłatę podatku od osób fizycznych? Miałam zaplanowaną operację w szpitalu i w związku z tym nie mogłam przypilnować, czy zostały zapłacone podatki za listopad i grudzień (przygotowałam zlecenia przelewów). Podatek zapłaciłam z opóźnieniem, z odsetkami.

Anna Sochaj-Majewska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za udzieloną informacja na moje pytanie. Jestem zadowolony z współpracy i polecam skorzystać. 
Lubomir, emeryt
Trochę sceptycznie podchodziłam do porad on-line, niemniej z czystym sumieniem bardzo polecam portal. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłana poradą.
Ewa
Dziękuję Pani Marcie Handzlik za fachową poradę prawną.
AB
Dziękuję za pomoc prawną, porada jest wyczerpująca i konstruktywna.
Jarosław, dekorator wnętrz, 43 lata
Radca prawny p.Marek Gola,dziękuję bardzo za pomoc w spojrzeniu na moją sytuację rodzinną i ujęcie problemów w aktualnie istniejące normy prawne.Magdalena
Magda
Dziękuję. Odpowiedź była szybka i udzielona zrozumiałym językiem.
Czesław
Wyjaśnienia bardzo wyczerpujące i pomocne. Bardzo polecam
Aleksandra
Za pierwszym razem nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zadając je ponownie jako dodatkowe, odpowiedź była wyczerpująca i dla mnie wystarczająca.
Janusz
Zadowoliła mnie wyczerpująca odpowiedź.

Wojciech
Konkretna i szybka odpowiedź
Michał
Dziękuję Pani za kompetentne porady i uwagi, również i za to, że odpowiedzi napływały niezwłocznie. Była to pomoc profesjonalna i suwerenna. Spotkałam się z życzliwością i dobrą atmosferą, które tak dodatnie wpływają na relacje międzyludzkie.
Bożena
wieloletnia współpraca, zawsze owocna.
Roman, 45 lat, pole nieobowiązkowe
Odpowiedź z formułowana zrozumiale. Bardzo dobrze, że odpowiedź nie jest anonimowa i oczywiście poparta artykułem z K.C. 
Piotr, przedsiębiorca, 47 lat
Wyjaśnienia i porada udzielona przez Pana Marka Golę, radcę prawnego z Waszego portalu doprowadziła do pozytywnego dla mnie wyroku, tzn. odstąpienia przez Sąd od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów a jedynie ukarania mnie karą grzywny. 
Adam
Dziękuję za owocną współpracę, jestem zadowolona z państwa usług i porad. Wasza wiedza bardzo pomogła mi dojść do wspólnych ustaleń i ominąć nieciekawe konsekwencje niedoszłego konfliktu.
Dorota, księgowa, 38 lat
Kolejny raz korzystam z usług serwisu i kolejny raz jestem bardzo zadowolony. Jak zwykle - szybkie i wyczerpujące odpowiedzi w przystępnej cenie. 
Adrian
Odpowiedź bardzo pomocna dziękuję.
Irena, pielęgniarka

paula
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
Jerzy
Składam serdeczne podziękowanie Pani Wiolecie Biel za szybkie i profesjonalne zredagowanie pisma. Podziwiam wiedzę i fachowość prawnika. Maria
Maria
Dzień dobry z udzielonej informacji jestem zadowolony, wyjaśnia moje pytania. 
Janusz, emeryt, 68 lat
Szybkie , wyczerpujące i w pełni zrozumiałe odpowiedzi na moje pytania.
Grażyna
Dziękuję za obszerną, precyzyjną odpowiedź na moje pytanie. Warto było skorzystać. 
Bożena
Zdecydowanie polecam.
Teresa
Uzyskałem fachową, solidną poradę prawną. Jestem z niej zadowolony. Serwis eporady24.pl mogę polecić jako rzetelny.
Józef, inż. mechanik. 64 lata
Serdecznie dziękuję za szybkie przeslanie mi skanow pism od Komornika. Jestem bardzo zadowolona z usługi korespondencja . 
Ewa, emerytka, 63 lata
Fachowa porada, widać, że prawnik przeczytał uważnie opis problemu i ma strategię próby jego rozwiązania.
Dominik, naukowiec, 45 lat
Profesjonalna, rzetelna i wyczerpująca odpowiedź. 
Wojciech, żołnierz, 36 lat
Przyznaję ocenę najwyższą. Jasne, czytelne, zrozumiałe i cierpliwe tłumaczenie spowodowało, że coś mi się rozjaśniło. Dzięki temu zrozumiałam coś czego nie mogłam wcześniej pojąć. A kwestia dotyczyła wkładu mieszkaniowego, który był i jest (mimo śmierci współmałżonka) wspólnotą małżeńską i majątkową.
Halina, emerytka, 70 lat
Szybka i rzetelna odpowiedz .Polecam panel ePorady24. Bez wychodzenia z domu można uzyskać fachową pomoc w sprawach ważnych dla nas pytających.
Ewa

Stosowne pismo, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal), powinna Pani skierować do urzędu skarbowego właściwego dla poboru zaliczek na podatek dochodowy, które nie zostały wpłacone; optymalnie należało to uczynić jednocześnie z wpłatą zaliczek po terminie. Być może będzie to więcej niż jeden urząd skarbowy, jeśli np. chodzi o pracownicze zaliczki na podatek dochodowy, a pracownicy, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, podlegają pod różne urzędy. Liczy się tu czas, bowiem zawiadomienie będzie bezskuteczne, jeśli urząd skarbowy podejmie wcześniej własne czynności ustalające. Do pisma proszę dołączyć dowód wpłaty zaliczki (zaliczek) wraz z odsetkami, jeśli wpłata taka, jak Pani pisze, została niezwłocznie dokonana po ujawnieniu zaniedbania, wraz z kopiami deklaracji podatkowych. Należy równocześnie określić, jaki czyn został popełniony, a zatem dokonać jego samodzielnej kwalifikacji prawnej, o czym w dalszej części odpowiedzi. Jeśli problemem jest nie tylko brak wpłaty w terminie, ale również niezłożenie deklaracji na podatek dochodowy za wskazane miesiące, zawiadomienie powinno objąć również i te czyny. Nie istnieje żaden oficjalny wzór „czynnego żalu”, co jest oczywiste z uwagi na różnorodność przyczyn, jakie w praktyce leżą u podstaw zaniechania realizacji obowiązków wobec budżetu państwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zwracam uwagę, iż jeśli płatnikiem podatku dochodowego jest spółka osobowa lub kapitałowa prawa handlowego, inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, to płatnik powinien wskazać sprawcę, a zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego powinno zostać podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.

Proszę ujawnić w zawiadomieniu okoliczności czynu (czynów), a mianowicie opisać całą sytuację. Jeśli zleciła Pani innej osobie współpracującej z Panią dokonanie wpłat zaliczek za listopad i grudzień, w związku z zaplanowanym pobytem w szpitalu, a osoba ta tego nie uczyniła, choć leżało to w zakresie jej obowiązków, powstaje problem także jej sprawstwa i powinna ona zostać wskazana z imienia i nazwiska. Jeśli przed udaniem się do szpitala na zaplanowaną operację dopełniła Pani wymaganych czynności, pozostawiając odpowiednio sporządzone dokumenty do przelewów, a wpłata pomimo tego nie nastąpiła, trudno uznać, że ponosi Pani winę za zaistniałą sytuację, zwłaszcza jeśli Pani powrót do pracy nastąpił już po terminie wpłaty należnych zaliczek na podatek dochodowy za listopad i grudzień i po terminie złożenia odpowiednich deklaracji; jednak wina może wówczas spoczywać na osobie, której pozostawiła Pani sporządzone przelewy, w związku z czym czynny żal także musi ją obejmować.

Do pisma może Pani (lub płatnik) dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czas Pani pobytu w szpitalu, ewentualnie zwolnienia lekarskiego. Z uwagi na tajemnicę lekarską nie jest Pani obowiązana załączać karty informacyjnej leczenia szpitalnego, która zawiera szczegółowe informacje o stanie zdrowia, diagnozie, podjętym leczeniu, wykonywanych zabiegach. Celem dołączenia tych dokumentów jest uprawdopodobnienie braku Pani winy w niewpłaceniu zaliczek w terminie. Może Pani też oświadczyć, jeśli jest to zgodne ze stanem faktycznym, iż jest jedyną osobą uczestniczącą w opisanym zdarzeniu, że nie miała Pani zamiaru popełnienia czynu zabronionego, że hospitalizacja uniemożliwiła wykonanie obowiązków płatnika, wreszcie, że Pani działania w żadnym wypadku nie zmierzały do uniknięcia opodatkowania, uszczuplenia bądź narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

W świetle przepisu art. 16 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm., zwanej dalej K.k.s.), nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu (art. 16 § 4 K.k.s.). Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Powyższa podstawa prawna powinna zostać wskazana w piśmie, aby nie ulegało wątpliwości, jaki jest jego cel.

W myśl przepisu art. 1 § 3 K.k.s., nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Jak stanowi przepis art. 77 K.k.s., płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie (§ 1). Jeżeli kwota niewpłaconego podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (§ 2). Jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (§ 3). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w § 1 lub 2 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu (§ 4). Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe określone w § 3 wpłacono w całości pobrany podatek na rzecz właściwego organu (§ 5).

„Ustawowy próg”, który decyduje o tym, czy mamy w konkretnym wypadku do czynienia z przestępstwem czy też wykroczeniem skarbowym (art. 53 § 3 i § 6 K.k.s.), to pięciokrotne minimalne wynagrodzenie za pracę (brutto), obowiązujące w czasie popełnienia czynu (np. w roku 2012 wynosiło ono 1500 zł, a ustawowy próg należności – 7500 zł). Z kolei „mała wartość”, o jakiej mowa m.in. w cytowanym wyżej przepisie art. 77 § 2 K.k.s. to wartość nie przekraczająca dwustukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 53 § 14 K.k.s.).

Co istotne w kontekście opisanej przez Panią sytuacji, płatnik lub inkasent, który nie wyznacza w wymaganym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, lub nie zgłasza właściwemu miejscowo organowi podatkowemu wymaganych danych takiej osoby, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 79 § 1 K.k.s.). Tej samej karze podlega płatnik, który nie składa w terminie deklaracji (art. 79 § 2 K.k.s.).

Proszę pamiętać, że choć okoliczności o których napisze Pani w ramach czynnego żalu mogą ewidentnie uzasadniać brak potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, to jednak nie musi się to zakończyć tak pozytywnie. Organ podatkowy może więc nawet wnieść przeciwko Pani, pomimo czynnego żalu, akt oskarżenia i ostatecznie sprawa będzie rozpoznana przez sąd, który jednak w związku z wpłatą w całości uszczuplonej należności budżetowej ma uprawnienie do odstąpienia od wymierzenia kary. Wszelkie rozważania na temat skutków karnoskarbowych opisanego zdarzenia są na obecnym etapie przedwczesne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Błędne rozliczanie się z zarobków za granicą

W latach 2007-2010 pracowałem w Danii, nie rozliczając się w Polsce (takie rozwiązanie zasugerował doradca). Niedawno jednak dostałem z urzędu skarbowego wezwanie do rozliczenia się za 2007 r., co zrobiłem (opłaciłem podatek i odsetki). Co jednak z następnymi latami? Czy mogę jakoś umorzyć dług? Dodam, że żona w ostatnich latach nie pracowała w ogóle.

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego

Jestem księgowym w spółce z o.o. Zorientowałem się, że nie złożyłem w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego i KRS (zostało ono jednak sporządzone i zatwierdzone o czasie). Czy mogę coś zrobić, aby uniknąć kary?

Konsekwencje finansowe ze strony urzędu skarbowego za niezgłoszenie wynajmu mieszkania

Jakie konsekwencje finansowe grożą ze strony urzędu skarbowego? Czy jest to często egzekwowane? Nie zgłosiłam do urzędu skarbowego i nie odprowadzałam podatku za wynajem mieszkania.

Fikcyjna faktura VAT

W 2012 roku wrzuciłem w koszty „kupioną” fakturę na kwotę 20 000 zł. Teraz chciałbym ją usunąć. Proszę o informację, jakie mam możliwości oraz co może mnie z tego tytułu czekać przy ewentualnej kontroli.

Próg określający granicę wykroczenia skarbowego

Czy odsetki za opóźnienie zapłaty podatku zalicza się do ustawowego progu, który określa granicę wykroczenia skarbowego?

Wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka

Dostałem wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka w sprawie czynu z art. 55 § 1. O co może chodzić? Co mi grozi?

Jak sformułować czynny żal?

Nie złożyłam w terminie deklaracji VAT-7K. Nie miałam na to czasu i wyleciał mi ten fakt z głowy. Czy i jak mogę napisać czynny żal? Jak się bronić? Zaznaczę, że nie mam do zapłacenia podatku, więc nie uszczupliłam US.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.050213098526001 sek.