Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna dla dziecka mieszkającego w Niemczech

Autor: Aleksander Słysz

Synowi, który jest zameldowany w Polsce, ale od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Niemczech i tam płaci podatki, podarowałem samochód. Czy syn ma obowiązek zgłosić tę darowiznę (SD-Z2) przed upływem 6 miesięcy do polskiego urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania, czy nie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna dla dziecka mieszkającego w Niemczech

Darowizna na rzecz Polaka zamieszkującego na stałe w Niemczech

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Natomiast zgodnie z art. 2 ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz też: Podatek od spadku w Niemczech

Darowizna samochodu na rzecz syna

Darowizna samochodu na rzecz syna, będącego polskim obywatelem, będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Postępowanie zależy od wartości samochodu i sumy darowizn z ostatnich pięciu lat. Jest tak, bowiem jeśli wartości te nie przekraczają w sumie 9637 zł, syn nie musi robić nic, a podatku nie zapłaci, gdyż kwota ta stanowi kwot do której nabycie w I grupie nie podlega opodatkowaniu.

Przeczytaj też: Darowizna dla dziecka mieszkającego za granicą

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn w przypadku obdarowanych dzieci

W przypadku przewyższenia tej kwoty, by podatku od spadków i darowizn syn uniknął, winien zastosować się do regulacji art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy, gdzie ustawodawca zwalnia od podatku nabycie inne niż środków pieniężnych (własności rzeczy lub praw majątkowych) m.in. przez zstępnych (czyli także syna), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak Pan zauważył, właściwy jest druk SD-Z2. Termin 6 miesięcy należy liczyć tu od powstania obowiązku podatkowego, a obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info