Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy przez cały rok - czynny żal i korekta deklaracji

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-11-04

W ciągu roku nie wpłacałam zaliczek na podatek dochodowy. W zeznaniu rocznym uregulowałam całą należność. Obliczam również i wpłacę wkrótce odsetki. Czy powinnam napisać czynny żal? W deklaracji PIT-36 nie wypisywałam należnych zaliczek za poszczególne miesiące. Czy mam złożyć korektę deklaracji? Jak wybrnąć z tej sytuacji? Chodzi o należność podatkową z tytułu działalności gospodarczej (szkolenia). Całość zapłaciłam w rozliczeniu rocznym za 2018 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewpłacanie zaliczek na podatek dochodowy przez cały rok - czynny żal i korekta deklaracji

Jednym z obowiązków podatników prowadzących działalność gospodarczą jest wpłacanie w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Brak regulowania zaliczek w terminie wywołuje określone skutki podatkowe oraz karnoskarbowe.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść przepisów Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 51 ustawy zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Jak wskazuje art. 3 pkt 3 ustawy – ilekroć mowa jest o podatkach rozumie się przez to również:

a) zaliczki na podatki,

b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy PIT – zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

W konsekwencji niewpłacenie w terminie powstałych zaliczek powoduje powstanie zaległości podatkowych od następnego dnia po upływie terminu płatności zaliczki. W rezultacie od tych terminów należy obliczyć odsetki za zwłokę.

Jak wynika z treści deklaracji PIT-36, wykazuje się w niej „należne zaliczki” – nie ma tam mowy o „zaliczkach faktycznie zapłaconych”. W rezultacie uważam, że w tym przypadku, aby wyprostować całą sytuację, powinna Pani wpłacić zaległe zaliczki wraz z odsetkami za zwłokę, następnie skorygować zeznanie PIT-36 oraz wykazać w tym dokumencie wszystkie należne zaliczki. Naturalnie dzięki takiemu działaniu ulegnie zmniejszeniu kwota podatku, ponieważ zostanie ona pomniejszona o zapłacone zaliczki.

Dodatkowo należy wskazać na skutki w zakresie prawa karnego skarbowego. Otóż niezapłacenie zaliczki na podatek w terminie może powodować odpowiedzialność skarbową podatnika z kilku artykułów. W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 56 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.), który podaje, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Ponadto, jak stanowi art. 57 K.k.s. – podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Powyższej odpowiedzialności można jednak uniknąć poprzez skorzystanie ze wspomnianej przez Panią instytucji czynnego żalu. W świetle art. 16 K.k.s. – nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Ten przepis stosuje się tylko wtedy, gdy uiści się w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Następnie wskazać należy na treść art. 16a K.k.s. Przepis ten stanowi, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Podsumowując: w przedstawionej sytuacji powinna Pani wpłacić zaległe zaliczki wraz z odsetkami za zwłokę, złożyć korektę deklaracji PIT-36, gdzie wpisze Pani należne zaliczki (co spowoduje zmianę wysokości podatku) oraz dołączyć czynny żal. Działanie takie pozwoli na uniknięcie odpowiedzialności karnoskarbowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż domu po mężu przez obywatelkę USA - rozliczenie z urzędem skarbowym

Po śmierci męża został sprzedany dom w 2017 r. (rok po jego śmierci) w Polsce – pieniędzmi podzieliłam się z synem męża. Jestem...

 

Rozliczenie z fiskusem grupy muzyków

Jesteśmy niezawodowym zespołem muzycznym, grającym utwory muzyczne, które sami komponujemy. Gramy czasem koncerty w klubach muzycznych za co otrzymujemy...

 

Zwolnienie z płacenia podatku od odszkodowania

Moje pytanie dotyczy zwolnienia z płacenia podatku od odszkodowania, które otrzymała moja córka w zeszłym roku od developera z uwagi na...

 

Przychód ze sprzedaży gołębi

Jestem osobą prywatną i pracuję na umowę o pracę. Posiadam działkę z domem i płacę za nią podatek od nieruchomości i podatek...

 

Jaki podatek od emerytury z USA?

Jaki podatek od emerytury z USA?

Jakie będą podatki w Polsce od emerytury pobieranej z USA? Jest to emerytura składająca się z emerytury rządowej w wysokości 9000 zł...

Rozliczanie dochodów z YouTube

Rozliczanie dochodów z YouTube

Od pewnego czasu za pośrednictwem platformy YouTube zarabiam dodatkowe pieniądze przesyłane przez firmę Google AdSense. Obecnie mam 23 lata (jeżeli wiek ma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »