Wypłata pieniędzy z kasyna online

Autor: Michał Berliński

W poradzie poruszamy problem wypłaty pieniędzy z kasyna online.

 

Opis problemu: Mam problem z wypłatą pieniędzy z kasyna online, w którym wygrałem sporą kwotę. Jak wypłacić pieniądze, aby nie zostały skonfiskowane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypłata pieniędzy z kasyna online

Korzystanie z kasyna online

Od razu powiem, że nie posiadam od Pana zbyt wielu informacji, dlatego też odpowiedź w tym przedmiocie będzie bardziej ogólna. Podstawową kwestią jest fakt, w jakim kraju kasyno online, z którego usług Pan korzystał ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, czy jest to kasyno na terenie Unii Europejskiej, czy tzw. obszarze EFTA Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Kolejną ważną kwestią jest fakt, gdzie Pan grał w tym kasynie tzn. w jakim kraju logował się Pan do tego kasyna, czy odbywało się to z Polski, z Polskiego adresu IP, czy też przebywał Pan w tym czasie poza granicami kraju, ale na obszarze Unii Europejskiej.

Należy mieć na uwadze fakt, iż jeśli przebywał Pan na terenie Polski i grał w zagranicznym, niezgłoszonym w Polsce kasynie to niestety w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów mógł Pan popełnić przestępstwo. Wobec niezdobycia przez żadne kasyno online licencji na urządzanie gier hazardowych przez internet ta forma rozrywki jest aktualnie niedostępna dla graczy. Na dzień dzisiejszy tworzone jest w Polsce kasyno online, które będzie prowadzone przez Totalizator Sportowy. Po próbie wejścia bezpośrednio na stronę internetową kasyna następuje blokada i krótka informacja o tym, że gra w tym miejscu nie jest możliwa. Dzieje się tak dlatego, że dostarczyciele internetu blokują adres ISP, czyli wpisując adres nie jest on zamieniany na miejsce, gdzie znajduje się serwer, lecz na stronę ze wspomnianą informacją. Istnieją oczywiście możliwości na ominięcie zabezpieczeń i dostanie się na stronę kasyna.

Zobacz też: PayPal a urząd skarbowy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Problem z wypłatą wygranej w kasynie online

Jeśli chodzi o kwestie wygranych w tego rodzaju kasynach, czy innych serwisach takich jak zakłady bukmacherskie lub poker online to aktualnie istnieje również problem z ich wypłatą na polskie rachunki bankowe. Wszelcy dostawcy płatności w Polsce, na mocy znowelizowanej i aktualnie obowiązującej ustawy hazardowej na skutek zmian w 2017 roku są zobowiązani do zgłaszania i blokowania wszelkich płatności pochodzących z nielegalnych źródeł takich jak właśnie kasyna online, które nie posiadają koncesji na gry w Polsce. W przypadku zaniedbań po stronie dostawcy płatności – również im grozi odpowiedzialność karna i finansowa, w przypadku wykrycia takich przypadków. Dlatego tak jak kiedyś i dziś najbezpieczniejszą opcją wypłaty środków są zagraniczne portfele gotówkowe takie jak Skrill, Neteller czy PayPal. Świetnym sposobem na wypłatę są też karty paysafecard. Jest to najbardziej anonimowa forma płatności. Bez problemu tego typu kartami można płacić w internecie, sklepach i innych miejscach, praktycznie bez obaw. Niestety opcje płatności trzeba zweryfikować przed rozpoczęciem gry na tych serwisach, bowiem niektóre z nich celowo uniemożliwiają inne rodzaje wypłaty, jak tylko przelew w przypadku krajów takich jak Polska.

Co grozi za korzystanie z kasyna online na terenie Polski?

Jeśli chodzi o Pańską odpowiedzialność w przypadku zdecydowania się jednak na wypłatę tych środków na konto – bank fakt ten powinien zgłosić odpowiednim organom. Zgodnie zaś z art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, górę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”. Analizując dalej ten artykuł, a dokładniej § 2. „Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”.

Należy wskazać, że kara dotyczy tylko osób, które uczestniczyły w nielegalnym zakładzie na terytorium Polski. Jeśli zaś byłby Pan w stanie udowodnić, że w czasie, gdy wygrywał Pan środki w kasynie online przebywał poza granicami kraju, to może Pan uniknąć odpowiedzialności. W przypadku wypłaty środków na konto poza konsekwencjami takimi jak grzywna, a w przypadkach mniejszej wagi grzywny za wykroczenia skarbowe grający utraci również swoją wygraną, gdyż sąd będzie również obowiązany orzec o przepadku środków pieniężnych.

„W wypadkach określonych w art. 107 § 1-3 orzeka się przepadek dokumentu lub urządzenia do gry losowej, gry na automacie lub zakładu wzajemnego, a także znajdujących się w nich środków pieniężnych oraz wygranych, które na podstawie tego dokumentu przypadają grającemu, a także środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w grze lub wpłaconych stawek. Przepis stosuje się odpowiednio także w wypadkach określonych w art. 107a § 1, art. 108 § 1, art. 109 i art. 110.”

Należy mieć również na uwadze fakt, iż przestępstwo z art. 107 § 2 K.k.s. jest przestępstwem umyślnym, sprawca musi mieć zamiar jego popełnienia albo przewidując możliwość jego popełnienia mając świadomość jego popełnienia aprobuje ten sposób zachowania, który zmierza do osiągnięcia określonego celu. Przesłankami przypisania winy w prawie karnym skarbowym oprócz zdolności wiekowej, zdolności zdrowotnej jest możliwość rozpoznania karalności czynu oraz możliwość rozpoznania, że nie zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.k.s. nie popełnia umyślnie czynu zabronionego, kto pozostaje w błędzie do okoliczności stanowiących jego znamię, z kolei § 4 K.k.s. stanowi, że błąd co do karalności wyłącza odpowiedzialność karną skarbową, jeżeli osoba dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego karalności.

Wypłata wygranej w kasynie online na konto bankowe w Polsce

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że jeśli strona internetowa jest bez przeszkód dostępna w Polsce, nie omijał jej Pan oraz nie akceptował regulaminu, w którym widniał zapis, iż granie w Polsce jest nielegalne – będzie mógł Pan przed sądem (o ile do takiej sytuacji dojdzie) powoływać się na błąd, co do okoliczności i możliwe będzie nawet uniknięcia przez Pana ewentualnej kary.

Tak jak pisałem Panu nie mam również wiedzy odnośnie kwoty, jaką Pan wygrał. Ten temat też jest istotny. Znam wiele przypadków, w których w przypadku mniejszych kwot, powiedzmy do 10 000 zł wypłacający należności nawet na konta bankowe nie mieli nieprzyjemności z tym związanych, jednak musi Pan mieć świadomość, że to zależy głównie od szczęścia.

Wygrane w kasynie online a podatek

Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, w przypadku gdyby udowodnił Pan, że przebywał na terytorium Państwa członkowskiego UE lub EFTA i tam wygrał środki, to ważna jest też kwestia podatków. Wygrane na ww. terytorium nie podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w kraju, gdyż na mocy naszej ustawy korzystają ze zwolnienia podatkowego. Przepis ten mówi, że wolne od podatku są wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężnych i fantowych, urządzanych i prowadzonych przez uprawnione podmioty na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwach UE i EOG. Teoretycznie jako osoba, która przebywa na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 183 dni w danym roku podatkowym jest Pan uznawany za rezydenta Polski i tutaj powinien dokonywać wszelkich rozliczeń z tytułu podatków. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wypowiedział się na ten temat w interpretacji 0111-KDIB2-3. 4011.85.2017. 2.HK:

„Stosownie do art. 21 ust. 23 powyższej ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że jeżeli w istocie organizatorem opisanych we wniosku gier pokerowych i turniejów pokerowych są podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących we Francji, to ewentualna wygrana pieniężna w tych grach i turniejach, które odbędą się na terytorium Francji, podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem dochody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania (nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych), to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ich wykazania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.”

Masz problem z wypłatą pieniędzy z kasyna online i nie wiesz jak odzyskać pieniądze? Opisz nam swój problem i zadaj pytania wypełniając formularz poniżej ▼▼▼.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »