Jakie stawki ryczałtu dla transportu ciężarowego?

Autor: Aleksander Słysz

Prowadzę działalność w zakresie transportu ciężarowego z kodem PKD 49.41Z, wystawiane faktury związane są z kodem PKD 38.11. Jaki powinienem płacić podatek dochodowy, mając na uwadze podatek ryczałtowy? Konkretnie prowadzę samochód ciężarowy o ładowności powyżej 2 ton z zastosowaniem przewożenia kontenera z ładunkiem typu odpady komunalne itp. Kontener jest zabierany z miejsca zleconego do miejsca docelowego, gdzie jest stosowana wymiana na następny kontener.

Drugie pytanie dotyczy poprawnego rozliczenia VAT – fakturę wystawiam z kodem PKD 38.11, więc podatek VAT to 8%, jak to się ma do prowadzonej działalności z kodem PKD 49.41Z?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie stawki ryczałtu dla transportu ciężarowego?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku świadczenia usług transportu

PKD nie ma znaczenia dla stawek ryczałtu, podobnie nie ma co do zasady znaczenia dla stawek podatku VAT. Stosuje się tu Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, czyli kody PKWiU, a nie kody PKD.

W przypadku świadczenia usług transportu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może wynosi 5,5% oraz 8,5%, przy czym:

  • 5,5% wynosi w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  • 8,5% w pozostałym zakresie, nieobjętym innymi stawkami.

Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.).

Analogicznie wskazują organy podatkowe, m.in. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w piśmie z dnia 18 stycznia 2010 r. (sygn. ITPB1/415-837/09/DP). Pozwolę sobie przytoczyć obszerny fragment uzasadnienie:

„Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. W opisie stanu faktycznego wskazano, że świadczone są usługi kierowania pojazdami wraz z naczepami i przyczepami pojazdami zleceniodawcy, przy czym transport drogowy towarów wykonywany jest samochodem o ładowności powyżej 2 ton. Zatem, jeżeli w istocie Wnioskodawca uzyskiwał będzie przychody z działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, to przychody te będą opodatkowane według 5,5% stawki ryczałtu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Świadczenie usług transportowych przy użyciu pojazdów ciężarowych

Z opisu stanu faktycznego wynika ponadto, że Wnioskodawca w ramach działalności wykonuje także inne czynności. Zatem, jeśli czynności te będą mieściły się w zakresie definicji działalności usługowej, wówczas opodatkowane będą 8,5% stawką ryczałtu”.

Powyższe uzasadnienie jest odpowiedzią na pytanie podatnika zadane w następującym stanie faktycznym:

„Głównym przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z PKD jest:

49.41.Z – transport drogowy towarów,

52.24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.29.Z – pozostałe sprzątanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na wykonywaniu zleceń na rzecz jednego zleceniodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych przy użyciu pojazdów ciężarowych. Wnioskodawca jako zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdami wraz z naczepami i przyczepami pojazdami zleceniodawcy oraz dokonuje przeładunków, rozładunków i załadunków towarów oraz zajmuje się czyszczeniem obiektów przemysłowych u ww. przedsiębiorcy tylko i wyłącznie w jego przedsiębiorstwie.

Wnioskodawca nadmienia, iż w ramach działalności gospodarczej będzie wykonywał usługi tylko na rzecz jednego podmiotu tak jak do tej pory.

Działalność polegająca na naprawie i konserwacji pojazdów samochodowych będzie dotyczyła tylko i wyłącznie pojazdu, którym Wnioskodawca wykonuje usługę.

Wnioskodawca nie prowadzi zakładu zorganizowanego, z którego usług mogą korzystać inne osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze. Nie ponosi także kosztów związanych z eksploatacją powierzonego przez zleceniodawcę samochodu, ponosi natomiast odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie usługi.

W 2010 r. Wnioskodawca będzie nadal prowadził ww. działalność gospodarczą bez zmiany podmiotu, dla którego będzie wykonywał usługi.

Transport drogowy wykonywany samochodem powyżej 2 ton

Transport drogowy towarów wykonywany jest samochodem o ładowności powyżej 2 ton”.

Na marginesie zaznaczę, że kluczowym jest określenie zakresu usługi, którą Pan świadczy, tego dokonać może tylko Pan. Zbieranie odpadów jest bowiem czym innym niż usługa transportowa przewozu ładunku taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – usługa transportowa może zostać opodatkowana stawką 5,5% natomiast usługa zbierania odpadów nie.

W razie wątpliwości przy dokonywaniu klasyfikacji może się Pan zwrócić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, gdzie może Pan uzyskać pisemną informację w tym zakresie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »