Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie stawki ryczałtu dla transportu ciężarowego?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-23

Prowadzę działalność w zakresie transportu ciężarowego z kodem PKD 49.41Z, wystawiane faktury związane są z kodem PKD 38.11. Jaki powinienem płacić podatek dochodowy, mając na uwadze podatek ryczałtowy? Konkretnie prowadzę samochód ciężarowy o ładowności powyżej 2 ton z zastosowaniem przewożenia kontenera z ładunkiem typu odpady komunalne itp. Kontener jest zabierany z miejsca zleconego do miejsca docelowego, gdzie jest stosowana wymiana na następny kontener.

Drugie pytanie dotyczy poprawnego rozliczenia VAT – fakturę wystawiam z kodem PKD 38.11, więc podatek VAT to 8%, jak to się ma do prowadzonej działalności z kodem PKD 49.41Z?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

PKD nie ma znaczenia dla stawek ryczałtu, podobnie nie ma co do zasady znaczenia dla stawek podatku VAT. Stosuje się tu Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, czyli kody PKWiU, a nie kody PKD.

W przypadku świadczenia usług transportu, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może wynosi 5,5% oraz 8,5%, przy czym:

  • 5,5% wynosi w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  • 8,5% w pozostałym zakresie, nieobjętym innymi stawkami.

Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r.).

Analogicznie wskazują organy podatkowe, m.in. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w piśmie z dnia 18 stycznia 2010 r. (sygn. ITPB1/415-837/09/DP). Pozwolę sobie przytoczyć obszerny fragment uzasadnienie:

„Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. W opisie stanu faktycznego wskazano, że świadczone są usługi kierowania pojazdami wraz z naczepami i przyczepami pojazdami zleceniodawcy, przy czym transport drogowy towarów wykonywany jest samochodem o ładowności powyżej 2 ton. Zatem, jeżeli w istocie Wnioskodawca uzyskiwał będzie przychody z działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, to przychody te będą opodatkowane według 5,5% stawki ryczałtu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z opisu stanu faktycznego wynika ponadto, że Wnioskodawca w ramach działalności wykonuje także inne czynności. Zatem, jeśli czynności te będą mieściły się w zakresie definicji działalności usługowej, wówczas opodatkowane będą 8,5% stawką ryczałtu”.

Powyższe uzasadnienie jest odpowiedzią na pytanie podatnika zadane w następującym stanie faktycznym:

„Głównym przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z PKD jest:

49.41.Z – transport drogowy towarów,

52.24.C – przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,

81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

81.29.Z – pozostałe sprzątanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na wykonywaniu zleceń na rzecz jednego zleceniodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych przy użyciu pojazdów ciężarowych. Wnioskodawca jako zleceniobiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdami wraz z naczepami i przyczepami pojazdami zleceniodawcy oraz dokonuje przeładunków, rozładunków i załadunków towarów oraz zajmuje się czyszczeniem obiektów przemysłowych u ww. przedsiębiorcy tylko i wyłącznie w jego przedsiębiorstwie.

Wnioskodawca nadmienia, iż w ramach działalności gospodarczej będzie wykonywał usługi tylko na rzecz jednego podmiotu tak jak do tej pory.

Działalność polegająca na naprawie i konserwacji pojazdów samochodowych będzie dotyczyła tylko i wyłącznie pojazdu, którym Wnioskodawca wykonuje usługę.

Wnioskodawca nie prowadzi zakładu zorganizowanego, z którego usług mogą korzystać inne osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze. Nie ponosi także kosztów związanych z eksploatacją powierzonego przez zleceniodawcę samochodu, ponosi natomiast odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie usługi.

W 2010 r. Wnioskodawca będzie nadal prowadził ww. działalność gospodarczą bez zmiany podmiotu, dla którego będzie wykonywał usługi.

Transport drogowy towarów wykonywany jest samochodem o ładowności powyżej 2 ton”.

Na marginesie zaznaczę, że kluczowym jest określenie zakresu usługi, którą Pan świadczy, tego dokonać może tylko Pan. Zbieranie odpadów jest bowiem czym innym niż usługa transportowa przewozu ładunku taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – usługa transportowa może zostać opodatkowana stawką 5,5% natomiast usługa zbierania odpadów nie.

W razie wątpliwości przy dokonywaniu klasyfikacji może się Pan zwrócić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, gdzie może Pan uzyskać pisemną informację w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat

Planuję sprzedać nieruchomość przed końcem 2014 r. Nieruchomość otrzymałam w akcie darowizny w 2009 r. Uzyskane w ten sposób dochody...

Podatek od mieszkania własnościowego

Jestem właścicielką mieszkania. Nie byłam świadoma obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Co powinnam teraz zrobić, skoro mam zaległości...

Pomniejszenie dochodu o stopień inflacji

W 2010 r. ja i brat otrzymaliśmy w formie darowizny od mamy mieszkanie. W maju 2012 r. sprzedaliśmy je. Czy mogę uniknąć podatku od sprzedaży...

Czy urząd skarbowy nie zakwestionuje nam ulgi mieszkaniowej?

W 2011 r. kupiliśmy mieszkanie za 80 000 zł, teraz chcemy je sprzedać i pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć na zakup domu za granicą, w jednym...

Sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego

W 2003 r. wybudowałem budynek mieszkalno-usługowy na potrzeby mojej firmy i rodziny, prowadziłem w nim działalność gospodarczą. Pół roku temu...

Jaka forma opodatkowania dla działalności gospodarczej?

Noszę się z zamiarem założenia działalności gospodarczej, dokładnie chodzi o handel tekstyliami. Chciałbym prosić o podpowiedź, jaka forma...

Intercyza w trakcie trwania małżeństwa

W trakcie trwania 2-letniego małżeństwa podpisałam intercyzę. Kredyt na mieszkanie został przejęty przez małżonka w całości. Czy powoduje to jakieś...

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku a obowiązek podatkowy

Teściowie mieli wspólność majątkową. W 1997 roku kupili nieruchomość, a konkretnie dom, który użytkowali jako letniskowy. W 2008 roku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »