Jak sprostować błędne dane dotyczące powierzchni zabudowy?

Autor: Piotr Brożyński

Dostałem wraz z siostrą w formie darowizny działkę z domem i garażem. Teraz muszę zgłosić do urzędu informację w sprawie podatku od nieruchomości. W akcie notarialnym, którego ksero muszę dostarczyć do urzędu, mam dane, iż dom ma powierzchnię zabudowy 110 m2, a garaż 25 m2. Problem w tym, że na poprzedniej decyzji odnośnie podatku od nieruchomości, którą w poprzednim roku otrzymali z urzędu rodzice widnieją inne dane, tzn. budynki mieszkalne 60 m2 i pozostałe budynki 20 m2. Jakie teraz dane wpisać w informacji? Jak sprostować błędne dane dotyczące powierzchni zabudowy bez konsekwencji dla rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sprostować błędne dane dotyczące powierzchni zabudowy?

Różnice w informacjach ujętych w akcie notarialnym a tymi pochodzącymi z ewidencji gruntów i budynków

Zasadniczo powinni Państwo oczywiście podać w informacji w sprawie podatku od nieruchomości informacje zgodne ze stanem rzeczywistym. Należy założyć, iż informacja ujęta w akcie notarialnym, a pochodząca z ewidencji gruntów i budynków jest zgodna z rzeczywistością. Informacja ta jest podstawą wymiaru podatku w decyzji organu. Należy zatem podać w niej prawidłowe wartości, w przeciwnym razie może dojść do uszczuplenia należności Skarbu Państwa. Organ podatkowy może w wyniku czynności kontrolnych ustalić prawidłową wartość powierzchni i dokonać ponownego wymiaru podatku. Ponieważ wielkość powierzchni nieruchomości jest określona w akcie notarialnym i ewidencji, podając inne wartości łatwo mogą Państwo narazić się na zarzut określania podstawy opodatkowania w zaniżonej wysokości.

Zobacz też: Strych a podatek od nieruchomości

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zaniżone wartości w informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Jeśli chodzi o dotychczasowy stan, tj. fakt, iż w decyzji w sprawie podatku od nieruchomości Państwa rodzicom określono podatek od niższych wielkości powierzchni, przyczyny mogą być zasadniczo dwie. Po pierwsze, podano zaniżone wartości w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, co może być chociażby wynikiem błędu w zakresie obmiaru i klasyfikacji powierzchni podlegających zgłoszeniu. Po drugie wartości określone w akcie nie są zgodne z dotychczas wydawanymi decyzjami ze względu na odmienne określanie wielkości powierzchni w tych dokumentach. W akcie podano powierzchnię całkowitą, natomiast w decyzji prawdopodobnie tylko wielkość stanowiącą podstawę opodatkowania, przy czym należy podkreślić, iż dla podatku od nieruchomości pełną wielkość powierzchni podaje się tylko w przypadku pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m (pomiędzy 1,40-2,20 m – 50% powierzchni, poniżej 1,40 m – powierzchnię się pomija).

Jeśli różnica wynika z zaniżenia dotychczas podanej powierzchni budynków najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby niezwłoczne skorygowanie informacji złożonej przez Państwa rodziców do urzędu gminy. Po złożeniu przez Państwa informacji w prawidłowej wysokości, organ podatkowy łatwo bowiem może skontrolować wartości podane dotychczas przez Państwa rodziców i wszcząć postępowanie podatkowe w celu określenia zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości. Jeśli organ podatkowy sam uzyska informacje o określeniu podstawy opodatkowania w nieprawidłowej wysokości, to oprócz określenia podatku przez organ w decyzji za okres, za który organ ma prawo jeszcze zmienić decyzję (5 lat), możliwe są jeszcze konsekwencje karnoskarbowe. Zgodnie bowiem z art. 56 § 1 ustawy Kodeks karnoskarbowy podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Korekta deklaracji podatkowej - podatek od nieruchomości

Aby temu zapobiec Państwa rodzice powinni dokonać samodzielnie korekty nieprawidłowo złożonej informacji. W korekcie wystarczy po prostu podać wartości powierzchni w prawidłowej wysokości. Do korekty należałoby dodać uzasadnienie przyczyn korekty, gdzie wskazana będzie przyczyna konieczności wykonania korekty. Należy też zauważyć, iż zgodnie z art. 16a ustawy Kodeks karnoskarbowy nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa albo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Zatem złożenie prawnie skutecznej korekty (tj. przed wszczęciem postępowań przez organ w tym zakresie) i opłacenie w terminie podatku wynikającego z wydanej w jej skutku decyzji, uwalnia od konsekwencji karnoskarbowych.

Przykłady

 

Różnica w powierzchni budynków

Pan Jan wraz z siostrą Magdą otrzymali w formie darowizny działkę z domem i garażem. W akcie notarialnym podano, że dom ma powierzchnię 110 m², a garaż 25 m². Jednak w decyzji podatkowej z poprzedniego roku, którą otrzymali rodzice, widniały inne dane: dom 60 m² i garaż 20 m². Aby sprostować błędne dane, Pan Jan zgłosił się do urzędu z aktualnym aktem notarialnym, wskazując na błąd w poprzednich dokumentach. Urzędnik przyjął nowe dane i zaktualizował informacje w ewidencji, jednocześnie wyjaśniając, że należy podawać powierzchnię zgodną z rzeczywistością, aby uniknąć problemów podatkowych.

 

Korekta nieprawidłowej deklaracji

Pani Anna i jej brat Piotr odziedziczyli po rodzicach nieruchomość. W akcie notarialnym podano, że budynki mają powierzchnię 85 m² (dom) i 30 m² (garaż). Jednak w dokumentach podatkowych rodziców widniały znacznie mniejsze wartości. Po zorientowaniu się w sytuacji, Pani Anna dokonała korekty informacji podatkowej, dostarczając do urzędu gminy nową deklarację wraz z uzasadnieniem błędu w poprzednich dokumentach. Dzięki temu uniknęła potencjalnych konsekwencji karnoskarbowych, a urząd zaktualizował podstawę opodatkowania zgodnie z rzeczywistością.

 

Wyjaśnienie różnic w dokumentach

Pan Marek, po zakupie domu z garażem, zauważył rozbieżności w powierzchniach podanych w akcie notarialnym i decyzji podatkowej z poprzedniego roku. Akt notarialny wskazywał na 95 m² powierzchni domu i 20 m² garażu, podczas gdy decyzja podatkowa opierała się na 70 m² i 15 m². Pan Marek udał się do urzędu gminy, aby wyjaśnić różnice. Pracownik urzędu przeanalizował sytuację, przyjął nowe, poprawne dane i dokonał odpowiednich zmian w ewidencji. Dzięki temu podstawa opodatkowania została skorygowana, a Pan Marek mógł być pewien, że jego zobowiązania podatkowe są zgodne z prawem.

Podsumowanie

 

Aby uniknąć problemów podatkowych związanych z błędnymi danymi dotyczącymi powierzchni zabudowy, należy zgłosić do urzędu poprawne informacje zgodne z rzeczywistością, opierając się na aktualnym akcie notarialnym. W przypadku wykrycia rozbieżności, ważne jest dokonanie korekty w deklaracji podatkowej i dostarczenie uzasadnienia przyczyn błędu. W ten sposób można uniknąć konsekwencji karnoskarbowych i zapewnić prawidłowe ustalenie zobowiązań podatkowych.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby zapewnić Państwu szybkie i skuteczne wsparcie w sprawach dotyczących nieruchomości i podatków. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »