Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarobki za pośrednictwem PayPal

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-03-04

Pracuję jako freelancer. Korzystam z umowy o dzieło (50%) oraz z zagranicznych portali takich, gdzie nie wymaga się podpisania umowy. Wykonuję pojedynczo zlecenia.  Jestem osobą fizyczną, nie posiadam własnej firmy. Przy rozliczaniu z zagranicznym klientem korzystam z systemu PayPal, a stamtąd pieniądze przelewam na własne konto bankowe. Przychody z portali są udokumentowane jedynie jako widniejące przelewy w systemie PayPal.com. Pozostałe przychody to pojedyncze umowy o dzieło. Większość klientów jest z zza granicy, a nawet spoza Europy. Czasami współpracuję z Polakami. Czy jeśli nie rozliczałem się miesięcznie, mogę ten podatek zapłacić w zeznaniu rocznym? Jaki PIT powinienem złożyć? W razie kontroli skarbowej, czy zapisy przelewów w systemie PayPal wystarczą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja jest tu w pewien sposób zróżnicowana. Pana przychody organ, w razie kontroli, może starać się zakwalifikować do źródła przychodu działalność gospodarcza – nie byłby to odosobniony przypadek. Niemniej jednak działalnością gospodarczą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 wyżej wymienionej ustawy.

Skoro zatem gdy można przychód zaliczyć do innego źródła niż działalność gospodarcza, nie trzeba zaliczać go do źródła działalność gospodarcza. Prawo daje tu pewna swobodę. Możliwe jest więc, że zawierane są umowy cywilnoprawne między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i miedzy osobą nieprowadzącą działalności a przedsiębiorcą – prawo podatkowe w pełni respektuje taką możliwość. W takiej sytuacji sytuacja jest zróżnicowana. Przychody uzyskane z realizacji np. umowy zlecenia pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stanowią przychody z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), a w przypadku umowy z przedsiębiorcą jest to przychód ze źródła działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT).

Reżim rozliczeń jest dla dwóch kwalifikacji inny, jeśli zlecającymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności przychód jest przychodem z tzw. innych źródeł, który opodatkowany jest na zasadach ogólnych i rozliczenia dokonuje dopiero w zeznaniu podatkowym (rocznym) – nie ma Pan obowiązku wpłacania zaliczek na podatek w trakcie roku ale ma Pan taką możliwość.

Inaczej jest w przypadku działalności wykonywanej osobiście, czyli gdy wykonuje się usługi dla przedsiębiorców. W przypadku gdy są to „krajowi” podatnicy, w uproszczeniu, pełnić będą rolę płatnika, czyli obliczą, pobiorą i odprowadzą podatek. Jeśli jednak są to przedsiębiorcy zagraniczni sytuacja jest inna bowiem nie są oni płatnikami. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6–9 ustawy o PIT (czyli z omawianej działalności wykonywanej osobiście) są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Innymi słowy od dochodów z działalności wykonywanej osobiście, co do zasady, wpłacane są w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek i na ogół pobierane są przez płatników od których uzyskiwane są przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast podatnicy uzyskujący dochody z omawianej tu działalności wykonywanej osobiście bez pośrednictwa płatników są zobowiązani do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

Konkludując, nie tylko może Pan, ale i musi rozliczyć wszystkie opisane dochody w zeznaniu rocznym (PIT-36). Co istotne z punktu widzenia płatności podatku zaliczki na podatek od dochodu z działalności wykonywanej osobiście winne zostać wpłacone w ciągu roku, więc obecnie należy je wpłacić wraz z odsetkami.

Kwestia dokumentacji to dość złożony w praktyce temat. Nie ma Pan obowiązku zawierania pisemnej umowy, jednak w praktyce w wielu rodzajach postępowań należy dowieść skąd dane środki pochodzą, jakie jest ich źródło. Tym samym należałoby wiązać konkretne „zapisy” z portalu dotyczące zamówień z wpłatami PayPal oraz ewentualnymi przelewami na rachunek bankowy. Im więcej dokumentacji w tym zakresie może Pan gromadzić, tym w zasadzie lepiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »