Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarobki za pośrednictwem PayPal

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-03-04

Pracuję jako freelancer. Korzystam z umowy o dzieło (50%) oraz z zagranicznych portali takich, gdzie nie wymaga się podpisania umowy. Wykonuję pojedynczo zlecenia.  Jestem osobą fizyczną, nie posiadam własnej firmy. Przy rozliczaniu z zagranicznym klientem korzystam z systemu PayPal, a stamtąd pieniądze przelewam na własne konto bankowe. Przychody z portali są udokumentowane jedynie jako widniejące przelewy w systemie PayPal.com. Pozostałe przychody to pojedyncze umowy o dzieło. Większość klientów jest z zza granicy, a nawet spoza Europy. Czasami współpracuję z Polakami. Czy jeśli nie rozliczałem się miesięcznie, mogę ten podatek zapłacić w zeznaniu rocznym? Jaki PIT powinienem złożyć? W razie kontroli skarbowej, czy zapisy przelewów w systemie PayPal wystarczą?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Sytuacja jest tu w pewien sposób zróżnicowana. Pana przychody organ, w razie kontroli, może starać się zakwalifikować do źródła przychodu działalność gospodarcza – nie byłby to odosobniony przypadek. Niemniej jednak działalnością gospodarczą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 wyżej wymienionej ustawy.

Skoro zatem gdy można przychód zaliczyć do innego źródła niż działalność gospodarcza, nie trzeba zaliczać go do źródła działalność gospodarcza. Prawo daje tu pewna swobodę. Możliwe jest więc, że zawierane są umowy cywilnoprawne między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej jak i miedzy osobą nieprowadzącą działalności a przedsiębiorcą – prawo podatkowe w pełni respektuje taką możliwość. W takiej sytuacji sytuacja jest zróżnicowana. Przychody uzyskane z realizacji np. umowy zlecenia pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stanowią przychody z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT), a w przypadku umowy z przedsiębiorcą jest to przychód ze źródła działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reżim rozliczeń jest dla dwóch kwalifikacji inny, jeśli zlecającymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności przychód jest przychodem z tzw. innych źródeł, który opodatkowany jest na zasadach ogólnych i rozliczenia dokonuje dopiero w zeznaniu podatkowym (rocznym) – nie ma Pan obowiązku wpłacania zaliczek na podatek w trakcie roku ale ma Pan taką możliwość.

Inaczej jest w przypadku działalności wykonywanej osobiście, czyli gdy wykonuje się usługi dla przedsiębiorców. W przypadku gdy są to „krajowi” podatnicy, w uproszczeniu, pełnić będą rolę płatnika, czyli obliczą, pobiorą i odprowadzą podatek. Jeśli jednak są to przedsiębiorcy zagraniczni sytuacja jest inna bowiem nie są oni płatnikami. Podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6–9 ustawy o PIT (czyli z omawianej działalności wykonywanej osobiście) są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Innymi słowy od dochodów z działalności wykonywanej osobiście, co do zasady, wpłacane są w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek i na ogół pobierane są przez płatników od których uzyskiwane są przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast podatnicy uzyskujący dochody z omawianej tu działalności wykonywanej osobiście bez pośrednictwa płatników są zobowiązani do samodzielnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

Konkludując, nie tylko może Pan, ale i musi rozliczyć wszystkie opisane dochody w zeznaniu rocznym (PIT-36). Co istotne z punktu widzenia płatności podatku zaliczki na podatek od dochodu z działalności wykonywanej osobiście winne zostać wpłacone w ciągu roku, więc obecnie należy je wpłacić wraz z odsetkami.

Kwestia dokumentacji to dość złożony w praktyce temat. Nie ma Pan obowiązku zawierania pisemnej umowy, jednak w praktyce w wielu rodzajach postępowań należy dowieść skąd dane środki pochodzą, jakie jest ich źródło. Tym samym należałoby wiązać konkretne „zapisy” z portalu dotyczące zamówień z wpłatami PayPal oraz ewentualnymi przelewami na rachunek bankowy. Im więcej dokumentacji w tym zakresie może Pan gromadzić, tym w zasadzie lepiej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opodatkowanie zaległych składek ZUS za zleceniobiorcę

Kontrola ZUS wykazała, że za zleceniobiorcę nie opłacaliśmy składek na ubezpieczenie społeczne. Błąd wynikł z faktu, że zleceniobiorca złożył...

Czy zysk ze sprzedaży walut podlega opodatkowaniu?

Dostałem darowiznę pieniężną w obcej walucie i sprzedałem ją w kilku transakcjach, zamieniając na złote. Czy obowiązuje mnie podatek...

Wspólny zakup nieruchomości z małżonką a prawo do ulgi podatkowej

Niecałe 2 lata temu odziedziczyłem mieszkanie po mamie. Niedawno je sprzedałem. Obecnie chcę kupić dom, wydając całą uzyskaną sumę. Czy mogę go kupić go...

Wypłata środków z lokaty tuż przed śmiercią posiadacza a obowiązek podatkowy

Moja babcia posiadała lokatę w banku i ustanowiła na nią zapis na wypadek choroby i śmierci na mnie, swoją wnuczkę. Środki z tej lokaty...

Niespodziewanie duży podatek

W marcu 2013 r. kupiłam mieszkanie za 400 000 zł i sprzedałam je w maju 2014 r. za cenę 420 000 zł. Teraz wypełniłam PIT-39, gdyż muszę się...

Niewielka dieta dla członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej

Członkowie rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej otrzymują diety przyznane decyzją walnego zgromadzenia członków, w wysokości 40 zł miesięcznie....

Czy sprzedaż udziałów w spółce podlega opodatkowaniu?

Jestem emerytką. W ubiegłym roku sprzedałam swoje udziały w spółce z o.o. moim dwojgu wspólników. Umowa sprzedaży została spisana...

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie wpływa na podatek

Przed małżeństwem nabyłem działkę budowlaną. Po zawarciu małżeństwa wspólnie z żoną wybudowaliśmy dom jednorodzinny. W 2011 r....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »