Wspólne konto z partnerem - wypłata na własne konto a podatek

Autor: Aleksander Słysz

Wraz ze swoim partnerem posiadam wspólne konto walutowe. Wpływy na to konto pochodzą z jego zarobków za granicą. Czy wypłata środków na moje konto osobiste jest objęta opodatkowaniem w ramach darowizny? Czy mogę ewentualnie przelać środki na konto złotówkowe wspólne, na które wpływa również moje wynagrodzenie? Czy wypłata z tego konta na moje konto osobiste będzie objęta podatkiem od darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspólne konto z partnerem - wypłata na własne konto a podatek

Przelew środków z wspólnego konta na rachunek jednego z partnerów

Jest to ciekawy problem praktyczny, albowiem sama wypłata nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu, a dopiero wypłata powiązana z tytułem do niej. By uznać, że jest to darowizna, musiałaby być co najmniej wyraźna wola po obu stronach, aby wypłata miała taką właśnie treść zdarzenia, zgodnie z którym darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W braku tytułu sytuacja się komplikuje. Organy podatkowe uznają, że jeśli wpływają na konto danej osoby, bez szczególnego tytułu prawnego, środki pieniężne należące do jednej osoby, to właściciel rachunku otrzymuje możliwość dysponowania nimi. Trzeba pamiętać, iż właściciel rachunku bankowego, zgodnie z Prawem bankowym, może rozporządzać dowolnie środkami zgromadzonymi na rachunku prowadzonym dla niego przez bank, tak uznał np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygnatura: II FSK 1722/10), gdzie rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygnatura: III SA/Po 108/10), w skardze tej skonstatował sąd, iż przechowywanie cudzych środków pieniężnych na rachunku bankowym powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2013 r. (sygn. I SA/Kr 152/13) sąd uznał, że sama wpłata środków na konto bankowe, a co za tym idzie – możliwość dokonywania obrotu tymi środkami wpłaconymi na konto, jest równoznaczna z prawem rozporządzania nimi.

Zobacz też: Współwłaściciel konta bankowego a urząd skarbowy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Konsekwencje podatkowe powstania depozytu nieprawidłowego

Podstawową konsekwencją podatkową powstania depozytu nieprawidłowego jest podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości tego depozytu, ale stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony. Podobnie jest w sytuacji, gdy depozyt ma formę gotówkową, taka sama jest konsekwencja podatkowa.

Podatnicy, czyli biorący pieniądze, są co do zasady obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Dodam, że przelew ze wspólnego konta walutowego na wspólne konto złotówkowe w mojej ocenie nie rodziłby żadnych konsekwencji, czyli byłby neutralny podatkowo.

Przykłady

 

Regularne przelewy na osobiste konto

Anna i Piotr mają wspólne konto walutowe, na które wpływają zarobki Piotra z pracy za granicą. Co miesiąc Anna przelewa z tego konta określoną kwotę na swoje osobiste konto, aby pokryć bieżące wydatki. Anna zastanawia się, czy takie przelewy podlegają opodatkowaniu jako darowizna. Zgodnie z interpretacją przepisów, jeśli przelewy te są regularne i mają charakter konsumpcyjny, to nie są uznawane za darowiznę, a więc nie podlegają opodatkowaniu.

 

Jednorazowy przelew na duże zakupy

Karol i Marta mają wspólne konto walutowe, gdzie wpływają zarobki Karola z pracy w Niemczech. Marta planuje dokonać jednorazowego dużego zakupu i prosi Karola o przelanie znaczącej kwoty na swoje osobiste konto. Karol zgadza się i dokonuje przelewu. W tym przypadku urząd skarbowy może uznać taki przelew za darowiznę, co wiązałoby się z koniecznością zapłacenia podatku od darowizn przez Martę, chyba że małżeństwo posiada odpowiednie zwolnienia podatkowe.

 

Przelew na wspólne konto złotówkowe

Ewa i Tomasz mają wspólne konto walutowe, na które wpływają zarobki Tomasza z pracy za granicą. Chcą oni przelać część środków na wspólne konto złotówkowe, aby pokryć wspólne wydatki domowe. Ponieważ oba konta są wspólne, takie przeniesienie środków nie rodzi konsekwencji podatkowych, gdyż nie jest to traktowane jako darowizna. Wypłata z konta złotówkowego na osobiste konto Ewy również nie powinna być opodatkowana, jeśli środki te są przeznaczone na bieżące, wspólne wydatki.

Podsumowanie

 

Przelewy środków z konta wspólnego na osobiste konto jednego z partnerów mogą rodzić różne konsekwencje podatkowe, w zależności od charakteru i celu tych transferów. Regularne przelewy na bieżące wydatki zazwyczaj nie są opodatkowane jako darowizny, natomiast jednorazowe, duże kwoty mogą wymagać zapłacenia podatku od darowizn. Przeniesienie środków na wspólne konto złotówkowe zazwyczaj jest neutralne podatkowo.

Oferta porad prawnych

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług porad prawnych online oraz sporządzania pism prawnych, które pomogą Ci zrozumieć i rozwiązać wszelkie kwestie związane z opodatkowaniem przelewów z kont wspólnych. Nasz zespół doświadczonych prawników jest gotowy, aby udzielić fachowej pomocy i wsparcia w każdej sytuacji.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »