Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup auta z leasingu na spółkę cywilną

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-09-10

Kończę teraz leasing operacyjny i wykupuję auto na spółkę cywilną. Jakie konsekwencje podatkowe generuje to dla spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sam wykup nie generuje bezpośrednio konsekwencji, a dopiero po decyzji, czy nabyty samochód ma służyć działalności, być środkiem trwałym czy towarem handlowym i jaki będzie jego związek z działalnością opodatkowaną VAT.

Dodam, że zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Po zakończeniu leasingu wykup nie musi mieć miejsca a jedynie może, jest w pewnym sensie dodatkowym prawem wynikającym z umowy (chociaż nie zawsze), które jest rynkowym standardem zbliżającym ekonomicznie leasing do np. dzierżawy. Często jest możliwość wykupu i niewprowadzania auta do działalności gospodarczej, tzw. wykup prywatny. W podatku dochodowym od osób fizycznych można wykupione auto odnieść w koszty, gdy ma być towarem handlowym (ale niesprzedane w ciągu roku trafia na remanent) lub podjąć decyzję, że będzie środkiem trwałym i zamortyzować poprzez odpisy.

Pan pyta o wykup w ramach działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, która co do zasady może być podatnikiem VAT. W takiej sytuacji odliczyć VAT (50% lub 100%) można tylko, gdy samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, wtedy dopiero będzie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dodam, że ew. wykupując prywatnie, nie będzie Pan miał takiego prawa w ogóle, gdyż samochód nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Jedynie więc wykup w ramach działalności daje możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Sprzedaż samochodu, który będzie majątkiem wspólników spółki cywilnej służącym działalności spowoduje powstanie przychodu z działalności oraz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Innymi słowy, wykup zazwyczaj należy rozliczyć jako nabycie nowego środka trwałego i wartość początkową według ceny wykupu, a sprzedaży wykupionego samochodu może mieć miejsce w dowolnym momencie skoro stanowi on własność wspólników i mogą oni dowolnie nim dysponować, a przychody ze zbycia wpisanego do ewidencji środków trwałych samochodu będą przychodami z działalności gospodarczej.

By uniknąć opodatkowania odpłatnego zbycia pojazdu w działalności podatnicy często dokonują wykupu do prywatnego majątku – tu byłaby to prywatna współwłasność ze wspólnikiem, konsekwencją jest niewprowadzanie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych, ale po upływie pół roku od wykupu nie będzie już opodatkowane – samochodu nie można jednak amortyzować i nie można odliczyć VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od kupna działek

Podatek od kupna działek

Trzy miesiące temu zakupiliśmy z bratem dwie sąsiadujące ze sobą działki. Jedna z nich jest działką rolną, a druga budowlaną. Umowa kupna...

Stawka amortyzacyjna dla domku letniskowego

Czy budynek letniskowy (trwale związany z gruntem, ocieplony i znajdujący się zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na...

 

Kupno używanych wyrobów jubilerskich a zgłoszenie do opodatkowania

Czy kupując dla siebie używane wyroby jubilerskie muszę ten fakt zgłosić do opodatkowania? Kupując w serwisie internetowym dostaję za zakup fakturę VAT...

 

Obowiązki podatkowe pożyczkodawcy

Jestem osobą prywatną i nie prowadzę działalności gospodarczej. W tym roku udzieliłem pożyczki pewnej spółce z o.o. Powiedziano mi, że nie...

 

Przekazanie żonie zamortyzowanego samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zamortyzowany samochód, który chcę darowizną przekazać żonie. Samochód był nabyty po zawarciu małżeństwa....

 

Jak rozliczyć wspólny kredyt na mieszkanie z byłym partnerem?

Razem z partnerem wzięłam kredyt na mieszkanie, oboje jesteśmy współwłaścicielami 50/50. Chcę się z nim rozstać, natomiast on chce zostać...

 

Sprzedaż towaru kontrahentom z Ukrainy

Sprzedaję towar kontrahentom z Ukrainy – sprzedaż po cenach netto dla firm. Towar jest odprawiamy przez agencję celną, z której otrzymujemy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »