Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup auta z leasingu na spółkę cywilną

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-09-10

Kończę teraz leasing operacyjny i wykupuję auto na spółkę cywilną. Jakie konsekwencje podatkowe generuje to dla spółki?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Sam wykup nie generuje bezpośrednio konsekwencji, a dopiero po decyzji, czy nabyty samochód ma służyć działalności, być środkiem trwałym czy towarem handlowym i jaki będzie jego związek z działalnością opodatkowaną VAT.

Dodam, że zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Po zakończeniu leasingu wykup nie musi mieć miejsca a jedynie może, jest w pewnym sensie dodatkowym prawem wynikającym z umowy (chociaż nie zawsze), które jest rynkowym standardem zbliżającym ekonomicznie leasing do np. dzierżawy. Często jest możliwość wykupu i niewprowadzania auta do działalności gospodarczej, tzw. wykup prywatny. W podatku dochodowym od osób fizycznych można wykupione auto odnieść w koszty, gdy ma być towarem handlowym (ale niesprzedane w ciągu roku trafia na remanent) lub podjąć decyzję, że będzie środkiem trwałym i zamortyzować poprzez odpisy.

Pan pyta o wykup w ramach działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, która co do zasady może być podatnikiem VAT. W takiej sytuacji odliczyć VAT (50% lub 100%) można tylko, gdy samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, wtedy dopiero będzie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dodam, że ew. wykupując prywatnie, nie będzie Pan miał takiego prawa w ogóle, gdyż samochód nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Jedynie więc wykup w ramach działalności daje możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sprzedaż samochodu, który będzie majątkiem wspólników spółki cywilnej służącym działalności spowoduje powstanie przychodu z działalności oraz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Innymi słowy, wykup zazwyczaj należy rozliczyć jako nabycie nowego środka trwałego i wartość początkową według ceny wykupu, a sprzedaży wykupionego samochodu może mieć miejsce w dowolnym momencie skoro stanowi on własność wspólników i mogą oni dowolnie nim dysponować, a przychody ze zbycia wpisanego do ewidencji środków trwałych samochodu będą przychodami z działalności gospodarczej.

By uniknąć opodatkowania odpłatnego zbycia pojazdu w działalności podatnicy często dokonują wykupu do prywatnego majątku – tu byłaby to prywatna współwłasność ze wspólnikiem, konsekwencją jest niewprowadzanie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych, ale po upływie pół roku od wykupu nie będzie już opodatkowane – samochodu nie można jednak amortyzować i nie można odliczyć VAT.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od kupna działek

Trzy miesiące temu zakupiliśmy z bratem dwie sąsiadujące ze sobą działki. Jedna z nich jest działką rolną, a druga budowlaną. Umowa kupna...

Stawka amortyzacyjna dla domku letniskowego

Czy budynek letniskowy (trwale związany z gruntem, ocieplony i znajdujący się zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na...

Kupno używanych wyrobów jubilerskich a zgłoszenie do opodatkowania

Czy kupując dla siebie używane wyroby jubilerskie muszę ten fakt zgłosić do opodatkowania? Kupując w serwisie internetowym dostaję za zakup fakturę VAT...

Obowiązki podatkowe pożyczkodawcy

Jestem osobą prywatną i nie prowadzę działalności gospodarczej. W tym roku udzieliłem pożyczki pewnej spółce z o.o. Powiedziano mi, że nie...

Dotacja na klub sportowy a wliczenie w koszty firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym dokonać dotacji na klub sportowy. Czy można taką dotację wliczyć w koszty firmy?

Przekazanie żonie zamortyzowanego samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zamortyzowany samochód, który chcę darowizną przekazać żonie. Samochód był nabyty po zawarciu małżeństwa....

Jak rozliczyć wspólny kredyt na mieszkanie z byłym partnerem?

Razem z partnerem wzięłam kredyt na mieszkanie, oboje jesteśmy współwłaścicielami 50/50. Chcę się z nim rozstać, natomiast on chce zostać...

Sprzedaż towaru kontrahentom z Ukrainy

Sprzedaję towar kontrahentom z Ukrainy – sprzedaż po cenach netto dla firm. Towar jest odprawiamy przez agencję celną, z której otrzymujemy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »