Wykup auta z leasingu na spółkę cywilną

Autor: Aleksander Słysz

Kończę teraz leasing operacyjny i wykupuję auto na spółkę cywilną. Jakie konsekwencje podatkowe generuje to dla spółki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup auta z leasingu na spółkę cywilną

Wykup auta po zakończeniu leasingu

Sam wykup nie generuje bezpośrednio konsekwencji, a dopiero po decyzji, czy nabyty samochód ma służyć działalności, być środkiem trwałym czy towarem handlowym i jaki będzie jego związek z działalnością opodatkowaną VAT.

Dodam, że zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Po zakończeniu leasingu wykup nie musi mieć miejsca a jedynie może, jest w pewnym sensie dodatkowym prawem wynikającym z umowy (chociaż nie zawsze), które jest rynkowym standardem zbliżającym ekonomicznie leasing do np. dzierżawy.

Wykup i niewprowadzanie auta do działalności gospodarczej, wykup prywatny

Często jest możliwość wykupu i niewprowadzania auta do działalności gospodarczej, tzw. wykup prywatny. W podatku dochodowym od osób fizycznych można wykupione auto odnieść w koszty, gdy ma być towarem handlowym (ale niesprzedane w ciągu roku trafia na remanent) lub podjąć decyzję, że będzie środkiem trwałym i zamortyzować poprzez odpisy.

Pan pyta o wykup w ramach działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, która co do zasady może być podatnikiem VAT. W takiej sytuacji odliczyć VAT (50% lub 100%) można tylko, gdy samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, wtedy dopiero będzie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dodam, że ew. wykupując prywatnie, nie będzie Pan miał takiego prawa w ogóle, gdyż samochód nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Jedynie więc wykup w ramach działalności daje możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż samochodu będącego majątkiem spółki cywilnej

Sprzedaż samochodu, który będzie majątkiem wspólników spółki cywilnej służącym działalności spowoduje powstanie przychodu z działalności oraz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Innymi słowy, wykup zazwyczaj należy rozliczyć jako nabycie nowego środka trwałego i wartość początkową według ceny wykupu, a sprzedaży wykupionego samochodu może mieć miejsce w dowolnym momencie skoro stanowi on własność wspólników i mogą oni dowolnie nim dysponować, a przychody ze zbycia wpisanego do ewidencji środków trwałych samochodu będą przychodami z działalności gospodarczej.

By uniknąć opodatkowania odpłatnego zbycia pojazdu w działalności podatnicy często dokonują wykupu do prywatnego majątku – tu byłaby to prywatna współwłasność ze wspólnikiem, konsekwencją jest niewprowadzanie przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych, ale po upływie pół roku od wykupu nie będzie już opodatkowane – samochodu nie można jednak amortyzować i nie można odliczyć VAT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »