Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie działalności związanej z wystawianiem sztuk teatralnych

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-11-25

Mam zamiar założyć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Moja działalność to PKD 90.01.Z (wystawianie sztuk teatralnych przez aktorów zatrudnionych u mnie na etacie) oraz organizowanie imprez, np. w szkołach, festynach, imprezach firmowych. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT-u, jeżeli nie, to czy ta działalność musi być na 23% VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie działalności związanej z wystawianiem sztuk teatralnych

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zastanawia się Pani nad możliwością skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku VAT usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Należy zauważyć, iż stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Art. 85 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że artystycznymi wykonaniami, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

W rezultacie jeżeli efektem działalności firmy jest powstanie utworu w rozumieniu  ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym oraz przedsiębiorca tworzy we własnym zakresie dzieło, które następnie jest wystawiane to mamy do czynienia z działalnością twórczą co daje prawo do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy VAT.

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z dnia 13.01.2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.782.2016.2.AL:

„Przedsiębiorca produkuje we własnym zakresie spektakle teatralne, z którymi jeździ do placówek artystycznych, domów kultury, kin i teatrów agencji organizujących imprezy, urzędów miast na obszarze całego kraju. W związku z tym Właściciel zatrudnia aktorów do konkretnego spektaklu.

Działalność teatru opiera się na autorskich scenariuszach, muzyce, reżyserii, scenografii i kostiumach. Właściciel wykonuje spektakle teatralne wraz z innymi aktorami, tworząc poszczególne widowiska kulturalne. Zajmuje się zarówno tworzeniem (reżyserią), jak i wykonywaniem autorskich sztuk teatralnych, pisze wystawiane przez Teatr sztuki.

Odnosząc powołane na wstępie przepisy do opisu sprawy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca świadcząc opisane we wniosku usługi, działa jako indywidualny twórca – artysta wykonawca w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, otrzymując za to wynagrodzenie w formie honorarium, to świadczone przez niego ww. usługi kulturalne korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT”.

Podobnie również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 05.07.2011 r., nr IPPP2/443-542/11-2/MM:

„Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest artystą prowadzącym działalność gospodarczą związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD z 2007r. 90.01.Z). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Zainteresowany jako twórca wystawia własne dzieło we własnej reżyserii (spektakl/koncert według własnego pomysłu i na podstawie autorskiego scenariusza/adaptacji/montażu scenicznego), w którym bierze udział również jako aktor oraz angażuje innych aktorów na podstawie umowy o dzieło.

Dodatkowo Wnioskodawca w opisie sprawy przedstawił sytuację, gdy w ramach wystawiania własnego dzieła, zaproszony do współpracy artysta zatrudniony na umowę o dzieło, wykona w ramach scenariuszu ustalonego przez Wnioskodawcę, fragment własnego programu (np. recitalu)”.

Jak zatem widać, powyższe zwolnienie dotyczy wyłącznie działalności wykonywanej przez twórców. Jeżeli zatem w ramach prowadzonej działalności będzie Pani tworzyć dzieło, przez które rozumie się sztukę we własnej reżyserii i na podstawie własnego, autorskiego pomysłu, to można skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy VAT.

Jeżeli jednak działalność będzie polegała jedynie na sprzedaży biletów na spektakle, organizowaniu wstępów i nie będzie miała charakteru twórczego to z powyższego zwolnienia nie można skorzystać. Powyższe potwierdza art. 43 ust. 19 ustawy VAT, który stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33b, nie ma zastosowania do usług wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego. W takim jednak przypadku istnieje możliwość skorzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku świadczenie usług, jeżeli kwota obrotu nie przekroczy w ciągu roku 200 000 zł netto.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »