Rozliczanie dochodów z YouTube

Autor: Marcin Sądej

Od pewnego czasu za pośrednictwem platformy YouTube zarabiam dodatkowe pieniądze przesyłane przez firmę Google AdSense. Obecnie mam 23 lata (jeżeli wiek ma jakieś znaczenie) i moje pytanie jest następujące: w jaki sposób mam się rozliczać (o ile trzeba i nie ma jakieś kwoty wolnej od podatku) z urzędem skarbowym czy też podobną instytucją? Dodam tylko, że od 2018 do dnia dzisiejszego otrzymałem ok. 6 tys. zł. Pod koniec tego miesiąca dojdzie kolejna wypłata, co da finalnie 9 tys. zł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie dochodów z YouTube

Zyski osiągane w ramach Google AdSense polegają na zarabianiu na reklamach poprzez udostępnienie powierzchni reklamowych na swoim kanale YT. Do rozliczenia tego rodzaju dochodu zobowiązany jest zarówno przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Kwalifikacji przychodu z umieszczania reklam na kanale YouTube

Po pierwsze, jak zawsze w tego typu przypadkach, należy dokonać prawidłowej kwalifikacji przychodu do odpowiedniego źródła wymienionego w katalogu zawartym w ustawie PIT. Przychody z umieszczania reklam nie mieszczą się w żadnych konkretnym źródle przychodu dlatego też należy je zaliczyć do tzw. innych źródeł opisanych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Oznacza to, że przychód z umieszczania reklam na kanale YouTube podatnik wykaże w zeznaniu PIT-36 w części D.1. „Inne źródła”. Tak też stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 03.11.2015 r., nr IPTPB1/4511-462/15-4/AP:

„Ponieważ uzyskiwanie przychodu z tytułu umieszczeniem reklam internetowych dostarczanych przez firmę X w serwisie Y, należącym do firmy X przez osobę fizyczną (Wnioskodawczynię), należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Wykazanie dochodu w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-36

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód winien być wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł. Dochód ten podlegać zatem będzie opodatkowaniu – łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawczynię – według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym nie mają zastosowania 20% koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów, w ciągu roku podatkowego nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

Dodatkowo wskażmy, że taki przychód nie może zostać uznany za pochodzący z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT), gdyż wprawdzie podatnik udostępnia powierzchnię na swoim kanale, jednak nie jest on właścicielem portalu YouTube lub Google AdSense, a zgodnie z prawem polskim stosunek najmu może zostać nawiązany z właścicielem rzeczy lub za jego zgodą.

Rozliczanie przychodów z YouTube na zasadach ogólnych

Uzyskany przychód należy zatem rozliczyć na zasadach ogólnych, co oznacza, że zastosowanie znajdzie 18% stawka podatku (lub 32% gdyby roczny dochód przekroczył 85 528 zł). W ciągu roku nie ma obowiązku wpłacania żadnych zaliczek na podatek, co oznacza, że całość rozliczenia dokonuje się dopiero w rocznym zeznaniu PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Kwota wolna od podatku i kwota opodatkowania

W Pana przypadku obowiązuje podstawowa kwota wolna od podatku, tj. 3091 zł, co oznacza, że roczna nadwyżka ponad tą kwotę podlegać będzie opodatkowaniu. Zatem roczne rozliczenie podatku w PIT-36 będzie dokonywane w następującym schemacie: 18% x dochód – 556,02 zł. Kwota 556,02 zł to 18% z kwoty wolnej, tj. 3091zł.

Dodajmy również, że powyższe dochody nie podlegają pod zwolnienie dla młodych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT zwolnione od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Jak zatem widać, w przepisie tym nie ma mowy o przychodach z innych źródeł, co powoduje, że zyski z Google AdSense nie mogą korzystać z tego zwolnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »