Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konserwacja instalacji w blokach a stawka VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-11-22

Firma prowadzi działalność handlowo-usługową. Działalność usługowa to konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (bloki mieszkalne). Konserwacja polega na usuwaniu awarii, wymianie spalonych świetlówek, żarówek, bezpieczników oraz innych elementów tej instalacji. Dotyczy to mieszkań (średnia wielkość mieszkań 30 a 70 metrów kwadratowych) i części wspólnych budynku, tj. klatek schodowych, korytarzy, komórek lokatorskich czy podziemnego garażu, który jest w piwnicy. Umowy zawarte są z wspólnotami mieszkaniowymi na czas nieokreślony. Materiały eksploatacyjne zakupują wspólnoty (zleceniodawca), ale mamy też takie zlecenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Dla tego rodzaju usług stawka podatku VAT powinna wynosić 8% czy 23%?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konserwacja instalacji w blokach a stawka VAT

W celu odpowiedzi na zadane pytanie należy sięgnąć zarówno do ustawy o podatku od towarów i usług, jak i do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Zgodnie bowiem z art. 3 rozporządzenia stawkę podatku 8% stosuje się do:

  • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  • robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego  (rozumie się przez to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11), lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

Rozporządzenie wskazuje, że przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Natomiast przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W konsekwencji jeżeli dokonują Państwo konserwacji instalacji elektrycznej w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, należy stosować stawkę VAT 8%. Jeżeli natomiast budynki mieszkalne nie są objęte społecznym programem mieszkaniowym, to stawkę 8% można stosować, jeżeli wartość towarów eksploatacyjnych kupowanych przez Państwa nie przekracza 50% podstawy opodatkowania. Zasady te dotyczą wszelkich pomieszczeń znajdujących się w budynku i samej bryły budynku.

 

Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 21.06.2013 r., nr IBPP2/443-217/13/WN, gdzie czytamy:

„Natomiast usługi konserwacji tej instalacji polegające na wymianie obudowy gniazdka/ wyłącznika, wymianie bezpieczników, złączy kontrolnych, zacisków ochronnych, gniazd elektrycznych, dokręcaniu, czyszczeniu, malowaniu i uzupełnianiu oznaczeń przewodów, kabli i tablic bezpiecznikowych, mające na celu utrzymanie sprawności technicznej ww. instalacji, wykonywane w obiektach budowlanych lub ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką podatku.

 
W przypadku zaś gdy ww. usługi konserwacyjne wykonywane będą w obiektach budowlanych lub ich częściach nieobjętych społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, wobec faktu, iż wartość użytych materiałów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia tych robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy, będą one również opodatkowane 8% stawką podatku.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi również sposób opodatkowania czynności wykonywanych w oparciu o zawartą umowę w częściach wspólnych dla całego budynku, tj. klatka schodowa, piwnica, strych, na zewnątrz budynku - oświetlenie, montaż, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej na budynku. 


Z uwagi na przywołane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, należy stwierdzić, iż jeżeli usługi dotyczące klatki schodowej, piwnicy, strychu, oświetlenia, montażu, naprawy i wymiany instalacji elektrycznej na budynku zaklasyfikowanym do PKOB 11, to dla czynności w zakresie usług polegających na remoncie, modernizacji i przebudowie instalacji elektrycznych, właściwa będzie stawka podatku VAT w wysokości 8%.

W odniesieniu zaś do usług polegających na remoncie, modernizacji i przebudowie instalacji elektrycznych, wykonywanych w lokalach niemieszkalnych, tj. w lokalach użytkowych i garażach zastosować należy podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT”.

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę, że powyższe przepisy dotyczą usług konserwacji (tak zostały Państwa usługi określone w opisie sprawy). W przypadku gdybyśmy mieli do czynienia z samym przeglądem, należy zastosować stawkę VAT 23%. Tak orzekł m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 23.04.2015 r., nr ILPP1/4512-1-92/15-2/MK:

„Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że usługi przeglądów nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 12), ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (§ 3 ust. 1). Zatem podlegają one opodatkowaniu wg stawki 23%”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup gruntu przemysłowego a podatek VAT

Mam pytanie związane z zakupem gruntu przemysłowego w kontekście podatku VAT i kosztów. Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam...

 

Nie wiedziałam, że mam być zarejestrowana do VAT-UE, co zrobić?

Nie wiedziałam, że mam być zarejestrowana do VAT-UE, co zrobić?

Od ponad roku prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży moich autorskich grafik za pośrednictwem portali zagranicznych (pełnią rolę...

Wyprowadzenie nieruchomości z firmy i przekazanie córce a podatki

Wyprowadzenie nieruchomości z firmy i przekazanie córce a podatki

Prowadzę działalność, mam KPiR, podatek liniowy + VAT. Kupuję mieszkanie od dewelopera, chciałbym dokonać zakupu na firmę. Mieszkanie będzie wynajmowane...

Sprzedaż samochodu zakupionego na cele firmowe i prywatne

Sprzedaż samochodu zakupionego na cele firmowe i prywatne

W czasie, kiedy prowadziłem działalność gospodarczą i byłem płatnikiem VAT, kupiłem za gotówkę samochód osobowy, odliczając od kwoty zakupu...

Usługi opieki nad niemowlętami a zwolnienie z VAT

Usługi opieki nad niemowlętami a zwolnienie z VAT

Chcę prowadzić działalność gospodarczą, która będzie polegała na świadczeniu usług opieki nocnej i dziennej nad niemowlętami (do 1. roku życia,...

Usługi IT na rzecz firmy z USA a podatek VAT

Usługi IT na rzecz firmy z USA a podatek VAT

Mam działalność gospodarczą i jestem płatnikiem VAT-u. Chcę wykonać usługę IT na rzecz firmy w USA. Stany Zjednoczone nie mają podatku VAT,...

Poszerzenie działalności o zakup i sprzedaż nieruchomości a rozliczenie VAT

Poszerzenie działalności o zakup i sprzedaż nieruchomości a rozliczenie VAT

Prowadzę działalność gospodarczą i jestem płatnikiem VAT-u. Jest to głównie transport drogowy towarów. Poszerzyłem działalność o zakup...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »