Kategoria: Podatek od nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z podatkiem od nieruchomości? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomości od garażu blaszanego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-01-13

Zamówiłem garaż blaszany otynkowany i ocieplony, dwustanowiskowy (wraz z pomieszczeniem gospodarczym) o wymiarze 7,5 x 7,5 m. Załatwiam formalności z pozwoleniem na budowę. Garaż będzie posadowiony na płycie betonowej zbrojonej o grubości 15 cm, pod nim posypka ok. 30 cm; przymocowany na śruby do płyty betonowej. Czy za taki garaż będę płacił podatek od nieruchomości, czy można uznać, że nie będzie on trwale związany z gruntem i podatek nie będzie potrzebny?

Bogusław Nowakowski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za udzieloną informacja na moje pytanie. Jestem zadowolony z współpracy i polecam skorzystać. 
Lubomir, emeryt
Trochę sceptycznie podchodziłam do porad on-line, niemniej z czystym sumieniem bardzo polecam portal. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłana poradą.
Ewa
Dziękuję Pani Marcie Handzlik za fachową poradę prawną.
AB
Dziękuję za pomoc prawną, porada jest wyczerpująca i konstruktywna.
Jarosław, dekorator wnętrz, 43 lata
Radca prawny p.Marek Gola,dziękuję bardzo za pomoc w spojrzeniu na moją sytuację rodzinną i ujęcie problemów w aktualnie istniejące normy prawne.Magdalena
Magda
Dziękuję. Odpowiedź była szybka i udzielona zrozumiałym językiem.
Czesław
Wyjaśnienia bardzo wyczerpujące i pomocne. Bardzo polecam
Aleksandra
Za pierwszym razem nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zadając je ponownie jako dodatkowe, odpowiedź była wyczerpująca i dla mnie wystarczająca.
Janusz
Zadowoliła mnie wyczerpująca odpowiedź.

Wojciech
Konkretna i szybka odpowiedź
Michał
Dziękuję Pani za kompetentne porady i uwagi, również i za to, że odpowiedzi napływały niezwłocznie. Była to pomoc profesjonalna i suwerenna. Spotkałam się z życzliwością i dobrą atmosferą, które tak dodatnie wpływają na relacje międzyludzkie.
Bożena
wieloletnia współpraca, zawsze owocna.
Roman, 45 lat, pole nieobowiązkowe
Odpowiedź z formułowana zrozumiale. Bardzo dobrze, że odpowiedź nie jest anonimowa i oczywiście poparta artykułem z K.C. 
Piotr, przedsiębiorca, 47 lat
Wyjaśnienia i porada udzielona przez Pana Marka Golę, radcę prawnego z Waszego portalu doprowadziła do pozytywnego dla mnie wyroku, tzn. odstąpienia przez Sąd od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów a jedynie ukarania mnie karą grzywny. 
Adam
Dziękuję za owocną współpracę, jestem zadowolona z państwa usług i porad. Wasza wiedza bardzo pomogła mi dojść do wspólnych ustaleń i ominąć nieciekawe konsekwencje niedoszłego konfliktu.
Dorota, księgowa, 38 lat
Kolejny raz korzystam z usług serwisu i kolejny raz jestem bardzo zadowolony. Jak zwykle - szybkie i wyczerpujące odpowiedzi w przystępnej cenie. 
Adrian
Odpowiedź bardzo pomocna dziękuję.
Irena, pielęgniarka

paula
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
Jerzy
Składam serdeczne podziękowanie Pani Wiolecie Biel za szybkie i profesjonalne zredagowanie pisma. Podziwiam wiedzę i fachowość prawnika. Maria
Maria
Dzień dobry z udzielonej informacji jestem zadowolony, wyjaśnia moje pytania. 
Janusz, emeryt, 68 lat
Szybkie , wyczerpujące i w pełni zrozumiałe odpowiedzi na moje pytania.
Grażyna
Dziękuję za obszerną, precyzyjną odpowiedź na moje pytanie. Warto było skorzystać. 
Bożena
Zdecydowanie polecam.
Teresa
Uzyskałem fachową, solidną poradę prawną. Jestem z niej zadowolony. Serwis eporady24.pl mogę polecić jako rzetelny.
Józef, inż. mechanik. 64 lata
Serdecznie dziękuję za szybkie przeslanie mi skanow pism od Komornika. Jestem bardzo zadowolona z usługi korespondencja . 
Ewa, emerytka, 63 lata
Fachowa porada, widać, że prawnik przeczytał uważnie opis problemu i ma strategię próby jego rozwiązania.
Dominik, naukowiec, 45 lat
Profesjonalna, rzetelna i wyczerpująca odpowiedź. 
Wojciech, żołnierz, 36 lat
Przyznaję ocenę najwyższą. Jasne, czytelne, zrozumiałe i cierpliwe tłumaczenie spowodowało, że coś mi się rozjaśniło. Dzięki temu zrozumiałam coś czego nie mogłam wcześniej pojąć. A kwestia dotyczyła wkładu mieszkaniowego, który był i jest (mimo śmierci współmałżonka) wspólnotą małżeńską i majątkową.
Halina, emerytka, 70 lat
Szybka i rzetelna odpowiedz .Polecam panel ePorady24. Bez wychodzenia z domu można uzyskać fachową pomoc w sprawach ważnych dla nas pytających.
Ewa

Jak wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. grunty; budynki lub ich części; budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W Pana sytuacji mamy do czynienia z:

 • otynkowanym i ocieplonym garażem blaszanym, a nie „gołym” garażem–blaszakiem,
 • jest on dwustanowiskowy (jedno stanowisko jako garaż, a drugie jako pomieszczenie gospodarcze, o wym. 7,50 x 7,50 m),
 • cały garaż będzie posadowiony na płycie betonowej zbrojonej grubości 15 cm,
 • pod płytą będzie podsypka o grubości około 30 cm,
 • sam garaż będzie przymocowany do płyty śrubami,
 • skoro jedna część garażu ma pełnić role pomieszczenia gospodarczego, to pozwala uznać tę część za budynek gospodarczy.

Jak mniemam, garaż ten nie będzie wykorzystywany w związku z ewentualną prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą.

Ze wskazanej ustawy wynika, że budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wskazany przepis wyróżnia kilka cech:

 • trwałe związanie z gruntem,
 • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • posiadanie fundamentów,
 • posiadanie dachu.

Niewątpliwie taki garaż ma ściany, a więc przegrody budowlane (otynkowane i ocieplone ściany); posiada także dach. Nie ma fundamentów w znanym nam ujęciu praktycznym. Płyta betonowa przenosi co prawda obciążenia konstrukcji bezpośrednio na grunt, ale nie jest z nim połączona (gruntem) w sposób stały.

Pojęcie fundament: „(…) niezdefiniowane ustawowo jest pojęciem z zakresu sztuki budowlanej i tylko z zastosowaniem wiedzy specjalistycznej z zakresu budownictwa możliwe jest dokonanie oceny, czy dany obiekt jest posadowiony na fundamencie, czy też nie (…)” ( wyrok WSA z 24 lutego 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 749/09 ).

Zasadnicze znaczenie ma ustalenie:

 • czy garaż taki jak Pan zamówił, posadowiony na betonowej płycie, jest trwale związany z gruntem,
 • czy w przypadku garażu takiego jak Pan zamówił, posadowionego na betonowej płycie (otynkowanego i ocieplonego) – można uznać go za połaczony z gruntem na stałe, czy to połączenie ma charakter czasowy,
 • czy w przypadku garażu takiego jak Pan zamówił, posadowionego na betonowej płycie (otynkowanego i ocieplonego) – można go odłączyć od gruntu w taki sposób, że nie dojdzie do uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Konieczna jest łączna ocena konstrukcji garażu, użytych materiały, wielkość, sposobu połączenia z gruntem, możliwości odłączenia od gruntu itp. Kwestie te należy rozstrzygać indywidualnie.

Ustawa nie definiuje znaczenia zwrotu „trwale związany z gruntem” użytego w art. 1a ust. 1 pkt 1. Wobec powyższego konieczne jest skorzystanie z Kodeksu cywilnego. Zawiera on następujące regulacje:

„Art. 46 § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Art. 47 § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Art. 48. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”.

Trwałe związanie z gruntem oznacza zarówno posiadanie przez obiekt budowlany fundamentów, które są usytuowane poniżej poziomu terenu (wkopane w grunt), jak i trwałego związania fundamentów z obiektem budowlanym. Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związanego z gruntem.

Budynek trwale związany z gruntem jest najczęściej jego częścią składową w rozumieniu art. 48 Kodeksu cywilnego.

Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2).

Z przytoczonych wyżej regulacji wynika, że za trwale z gruntem związany budynek można uznać tylko taki, który spełnia dwa warunki:

 • nie można go od gruntu oderwać bez jego uszkodzenia,
 • nie jest to obiekt wzniesiony do tzw. przemijającego użytku.

Takie rozumienie znajduje uzasadnienie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Występujące w tej ustawie pojęcie „nieruchomość”, w tym również gruntowa, rozumie się zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego, co przemawia za przyjęciem rozumienia „trwałego związku budynku z gruntem” zgodnie z art. 48 Kodeksu. Budynek w rozumieniu ustawy jest częścią składową gruntu w rozumieniu art. 47 Kodeksu cywilnego albo nieruchomością budynkową w rozumieniu art. 46. Jeżeli nie jest ani nieruchomością budynkową, ani też częścią składową gruntu, to nie może być budynkiem w rozumieniu ustawy (G. Dudar, L. Etel, Komentarz do art. 1 (a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [w:] L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, ABC, 2008; System informacji prawnej Lex; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 września 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 294/08).

Garaż nieotynkowany i nieocieplony nie byłby połączony z gruntem tak intensywnie i mocno, że odłączenie go spowodowałoby zasadniczą jego zmianę. Tylko blaszana konstrukcja garażu (bez tynku i ocieplenia) powodowałaby, że łatwo go od gruntu odłączyć i zdemontować, ponieważ jest składany z luźnych elementów i nie dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia jego elementów (otynkowania i ocieplenia ścian).

W przypadku garażu, co prawda blaszanego, z pomieszczeniem gospodarczym oraz dodatkowo otynkowanego i ocieplonego – powstają wątpliwości, czy możliwe jest jego odłączenie od gruntu bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany garażu.

Do zmiany gruntu nie dojdzie.

Jak Pan wskazał, będzie to garaż oraz pomieszczenie gospodarcze o łącznym wymiarze 7,50 x 7,50 m.

Nie jest to mała powierzchnia. Powstaje pytanie, czy w przypadku próby odłączenia garażu i pomieszczenia gospodarczego nie dojdzie do jego uszkodzenia. W praktyce można przenieść taki garaż i pomieszczenie gospodarcze jako całość, nie niszcząc jego konstrukcji oraz nie uszkadzając takiego obiektu. Wymagałoby to co prawda odpowiedniego sprzętu, ale jest możliwe.

Można także zdemontować poszczególne elementy (ściany, dach, płyta) i zmontować je ponownie w innym miejscu, co powoduje, że nie dochodzi do zniszczenia ani do uszkodzenia.

Otynkowanie i ocieplenie może dotyczyć tylko samego garażu, a wtedy łatwiej byłoby go zdemontować, odłączyć od gruntu bez jego uszkodzenia lub ziszczenia.

Jeżeli organ uznałby, że nie jest możliwe odłączenie garażu i pomieszczenia bez ich uszkodzenia lub zniszczenia (są częścią składowa nieruchomości) – podlegałyby one podatkowi od nieruchomości.

Z decyzji w zakresie budowlanym wynikać będzie czy połączenie garażu z gruntem nastąpiło na stałe, czy ma charakter czasowy.

Jeżeli wskazane w niej będzie, że jest on wzniesiony dla przemijającego użytku – np. że pozwolenie jest czasowe, a garaż należy zlikwidować na wezwanie organu administracji lub po upływie czasu na jaki opiewa zezwolenie – nie można uznać, że jest on ustawiony na stałe dla trwałego i nieograniczonego czasowo użytku.

W przeciwnym wypadku organ może uznać, że połączenie z gruntem jest dokonane na stałe i garaż jest częścią składową nieruchomości, a zatem podlega podatkowi od nieruchomości.

W doktrynie uznaje się, że typowe garaże–blaszaki (bez otynkowania i ocieplenia) nie są budynkami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (G. Dudar, L. Etel, jw.). Garaże blaszaki traktowane są jak ruchomości, a nie części składowe nieruchomości (S. Rudnicki [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1998, s. 121 i in).

Uznałbym, że taki garaż, jaki Pan zamówił, nie podlega podatkowi od nieruchomości.

Organ podatkowy ze względu na otynkowanie i ocieplenie może uznać inaczej.

Z uwagi na możliwe uznanie takiego garażu z pomieszczeniem gospodarczym, jak Pan zamówił, za podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości – wskazane byłoby wystawienie do wójta, burmistrza, prezydenta o udzielnie w tym zakresie interpretacji indywidualnej.

Należałoby opisać stan faktyczny istniejący lub przyszły oraz przedstawić swoje zdanie w tej kwestii – czyli niepodleganie podatkowi od nieruchomości (brak trwałego związania z gruntem; połączenie z gruntem dla użytku przemijającego; możliwość odłączenia od gruntu bez zniszczenia lub uszkodzenia; uznanie za ruchomość, a nie część składowa nieruchomości; jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych).

Uznanie Pana zdania za prawidłowe skutkuje brakiem podatku od nieruchomości. W przypadku interpretacji odmiennej może Pan się od niej odwołać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z podatkiem od nieruchomości? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Jestem właścicielką 26-arowej działki klasy IV, 15-arowej klasy V Pp (pastwisko) i 10-arowej klasy Ps. Za te dwie ostatnie nie płaciłam dotąd podatku rolnego. Na trzeciej z wymienionych działek stoi mój dom (uzyskałam pozwolenie na budowę) – płaciłam tylko podatek od powierzchni budynku. Obecnie otrzymałam nakaz płatniczy, w którym określono konieczność zapłaty podatku rolnego za działkę 10-arową. Czy ta decyzja jest słuszna? Nic się nie zmieniło w klasyfikacji gruntów. Co powinnam zrobić?

Wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości

W 2006 r. mama żony podarowała nam działkę ze starą stajnią. Nie płaciliśmy podatku od nieruchomości. Później wybudowaliśmy (w 2010 r.) nasz dom na tej działce. W zeszłym miesiącu wystąpiliśmy o pozwolenie na rozbiórkę stajni. Niedługo potem otrzymaliśmy wezwanie i wniosek o wydanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Zaznaczono nam, by dopisać, że informacja jest składana po raz pierwszy i dopisać „za lata 2006–2013”. Po jakim czasie przedawnia się podatek od nieruchomości (chyba po 3 latach)? Za jakie lata będziemy musieli go zapłacić? Jak najlepiej uzupełnić te dokumenty, by wyszło dla nas jak najkorzystniej? Czy warto przeciągać sprawę do końca roku, by uzyskać kolejny rok zwolnienia z podatku? Czy grożą nam jakieś konsekwencje za dotychczasowe niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania? Czy ja i żona jesteśmy „właścicielami”, czy „współwłaścicielami”?

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy

Mam zamiar zakupić domek o wielkości około 40 m2. Budynek stoi na bloczkach betonowych (można pod niego wejść) ma przyłączoną wodę oraz prąd, posiada kilka pomieszczeń podzielonych drewnianymi ściankami. W obecnej chwili właściciele płacą gminie podatek od nieruchomości. Czy istnieje jakaś interpretacja mówiąca czy budynek jest trwale związany z gruntem, czy nie? W tej chwili jest on traktowany jak nieruchomość, tylko czy słusznie? Jak taki zakup zgłosić do urzędu skarbowego? Zakup budynku odbyć się ma na zasadzie umowy kupna-sprzedaży (jak zakup samochodu, czyli ruchomości). Teoretycznie, jako kupujący powinienem zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych 2%, czyli podobnie jak przy zakupie samochodu. Skoro jednak budynek jest traktowany przez gminę jako nieruchomość, to czy sposób opodatkowania przez urząd skarbowy jest taki sam jak w przypadku ruchomości?

Zakup mieszkania z wyposażeniem a podatek

Zakupiłem mieszkanie wraz z wyposażeniem. Nie zostało to jednak zawarte w akcie notarialnym. Czy w takim przypadku jestem zobowiązany do uiszczenia podatku od zakupionego wyposażenia mieszkania? Cena mieszkania obejmowała także wyposażenie.

Aspekt podatkowy zakupu działki budowlanej od osoby mieszkającej w USA

Chciałbym zakupić działkę budowlaną w Polsce, od wujka mieszkającego w USA. Ja pracuję w Norwegii i w Polsce bywam 2-3 razy w roku. Jak przeprowadzić tę transakcję w miarę szybko, jakie podatki trzeba będzie zapłacić? W Polsce wuj ma córkę, która ewentualnie może być jego pełnomocnikiem. Gdzie takie sprawy się zgłasza, czy można wszystko załatwić u notariusza? Może ze względu na podatki lepiej żeby to była darowizna?

Podatek od nieruchomości przy współwłasności obiektu

Posiadałem spółkę, która została rozwiązana. Problem istnieje w tym, że były wspólnik żąda ode mnie płacenia podatku od nieruchomości. Czy obowiązuje mnie płacenie podatku jako prowadzący działalność, czy osoba prywatna? Podział nieruchomości nie jest prawnie uregulowany.

Podatek od nieruchomości a budynek gospodarczy czy mieszkalny

Posiadam grunt orny oraz działkę przeznaczoną pod teren zabudowy jednorodzinnej. W gminie płacę podatek rolny od obu działek. Planuję wybudować budynek z garażem na terenie działki. Czy korzystniej (ze względu na wysokość przyszłych podatków) wybudować i zgłosić do urzędu budynek jako dom mieszkalny, czy jako budynek gospodarczy?

Przedstawienie kosztów związanych ze sprzedażą domu

Proszę o przedstawienie mi wszelkich kosztów, jakie poniosę włącznie z podatkiem, sprzedając dom zamieszkany (i mój własny) dłużej niż 5 lat.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.063149929046631 sek.