Kategoria: Kontrola podatkowa i skarbowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Handel na Allegro a urząd skarbowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-02-26

Problem dotyczy mojej córki, która przez kilka lat handlowała na Allegro. Córka nie zarejestrowała działalności i nie płaciła podatków. W końcu zainteresował się nią urząd skarbowy. Otrzymywała wezwania z urzędu, lecz ich nie odbierała. Córka przestraszyła się sytuacji, w której się znalazła, więc sprzedała mieszkanie i wyjechała za granicę. Otrzymałem informację, że za tydzień odbędzie się sprawa karna o przestępstwo skarbowe. Córka boi się wrócić do kraju. Co jej grozi, czy warto się ukrywać?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2013.186 j.t. ze zm., dalej jako K.k.s.), a dokładniej art. 54 § 2 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie – gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości – podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Najniższa liczba stawek wynosi 10.

Wymieniona powyżej mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (w 2009 r. było to 255 200 zł, a w kolejnych latach kwota wzrastała, aż do 350 000 obecnie).

Grzywna ww. za przestępstwo skarbowe określona jest w stawkach dziennych (stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności), a stawka dzienna w 2015 r. to od 58,33 zł do 23 332 zł. Grzywna więc może wynieść od 583 zł i 30 gr do 16 799 040 zł. Co jest kluczowe, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Upraszczając, grzywna ma być proporcjonalna do przewinienia i możliwości płatniczych sprawcy.

Konsekwencji karnoskarbowych można było uniknąć w porę składając czynny żal, teraz jednak jest już na to zbyt późno. Rozważać można tu ew. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub nawet ubieganie się o to, by sąd odstąpił od wymierzenia kary, co wymaga spełnienia szeregu warunków, a podstawowymi są tu aktywny udział córki w sprawie i niestety co do zasady: uiszczenie całości należności publicznoprawnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Musi Pan pamiętać, że postępowanie przeciwko córce jako domniemanemu sprawcy przestępstwa skarbowego przebywającego stale za granicą (albo gdy nie można ustalić jej miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju), toczyć się może podczas jej nieobecności. Prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznaczy nieobecnej córce obrońcę z urzędu, trudno jednak sobie wyobrażać, by jako nieznający sprawy i stanowiska córki miał realne szanse na zmianę rozstrzygnięcia na korzystniejsze.

Zupełnie odrębną sprawą jest konieczność zapłaty zaległości podatkowej, wraz z odsetkami, która powstała i została określona (lub ustalona to zależy od trybu w jakim toczyło się postępowanie) w decyzji organu podatkowego. W teorii zobowiązanie podatkowe przedawni się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Niemniej jednak bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (o którym obecnie podatnik musi zostać zawiadomiony), jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania; po zawieszeniu bieg terminu przedawnienia biegnie dalej, od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Zatem okres przedawnienia znacznie się wydłuża, a może wydłużyć się jeszcze bardziej na skutek zastosowania środka egzekucyjnego (o którym podatnik został zawiadomiony), gdyż wtedy bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo (nowe 5 lat). W praktyce zatem sprytny komornik może przez dziesięciolecia utrzymywać zobowiązanie jako nieprzedawnione. Tu dodam, że fakt, iż córka wyjechała niekoniecznie może uchronić ją przed egzekucją. Istnieją bowiem procedury umożliwiające egzekucję z jej majątku za granicą np. w uproszczeniu fiskus kraju, w którym przebywa będzie ją ścigał tak, jak podatnika z własnego kraju.

Oczywiście rada typu, że dla przyszłości córki najlepiej zmierzyć się z zadłużeniem i spłacić je (w całości bądź w ratach) jednocześnie biorąc (najlepiej wraz z profesjonalnym pełnomocnikiem) udział w postępowaniu przed sądem w sprawie karnej skarbowej, jest oczywista, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak trudna do wykonania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »