Wycofanie pojazdu z firmy, darowizna i sprzedanie go

Autor: Aleksander Słysz

Prowadzę działalność, w której ramach kupiłem samochód. Odliczyłem kilka tysięcy VAT-u, samochód niedawno się zamortyzował. Chciałbym wycofać go z firmy, podarować żonie i potem sprzedać. Czy muszę zapłacić podatek od tych transakcji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie pojazdu z firmy, darowizna i sprzedanie go

Darowizna na rzecz żony w czasie trwania wspólności majątkowej

W opisanej sytuacji problematyczna jest, jak się domyślam, skuteczność darowizny, jeśli mają Państwo wspólność majątkową. Proszę pamiętać, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Zatem jeśli nabył Pan opisany samochód w trakcie trwania małżeństwa, to jest on (co do zasady) częścią majątku wspólnego, nawet jeśli wykorzystywał go Pan w działalności. W takiej sytuacji nie może Pan darować żonie czegoś, co już posiada.

Zobacz też: Kiedy można sprzedać samochód z darowizny

Nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa

Nawet jeśli jednak uznać skuteczność takiej darowizny, to podlegałaby ona obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT. Bowiem przez dostawę towarów rozumie się na gruncie VAT również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w tym darowizny i przekazanie towarów na cele osobiste, gdy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu m.in. nabycia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż samochodu przy którego nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia podatku

Jako, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. uchylono § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, obecnie sprzedaż samochodu, przy którego nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów, co wynika obecnie z art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku darowizny sprzed 1 kwietnia 2014 można zastosować zwolnienie, tj. § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra, który zwalniał od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

    – nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Opisana darowizna jest problematyczna również dla konsekwencji w podatku dochodowym, bowiem by można było zakwalifikować przychód do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i skorzystać z tego, że sprzedaż będzie mieć miejsce po 6 miesiącach, co oznaczałoby przychód niepodlegający opodatkowaniu, nie może Pan być właścicielem samochodu. W przeciwnym wypadku jako odpłatne zbycie wycofanego środka trwałego przychód wejdzie do działalności gospodarczej nawet jeżeli przed zbyciem zostało auto wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »