Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycofanie pojazdu z firmy, darowizna i sprzedanie go

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-09

Prowadzę działalność, w której ramach kupiłem samochód. Odliczyłem kilka tysięcy VAT-u, samochód niedawno się zamortyzował. Chciałbym wycofać go z firmy, podarować żonie i potem sprzedać. Czy muszę zapłacić podatek od tych transakcji?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

W opisanej sytuacji problematyczna jest, jak się domyślam, skuteczność darowizny, jeśli mają Państwo wspólność majątkową. Proszę pamiętać, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Zatem jeśli nabył Pan opisany samochód w trakcie trwania małżeństwa, to jest on (co do zasady) częścią majątku wspólnego, nawet jeśli wykorzystywał go Pan w działalności. W takiej sytuacji nie może Pan darować żonie czegoś, co już posiada.

Nawet jeśli jednak uznać skuteczność takiej darowizny, to podlegałaby ona obecnie opodatkowaniu podatkiem VAT. Bowiem przez dostawę towarów rozumie się na gruncie VAT również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w tym darowizny i przekazanie towarów na cele osobiste, gdy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu m.in. nabycia. Jako, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. uchylono § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, obecnie sprzedaż samochodu, przy którego nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 60% kwoty podatku, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów, co wynika obecnie z art. 29a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku darowizny sprzed 1 kwietnia 2014 można zastosować zwolnienie, tj. § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra, który zwalniał od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

    – nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Opisana darowizna jest problematyczna również dla konsekwencji w podatku dochodowym, bowiem by można było zakwalifikować przychód do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i skorzystać z tego, że sprzedaż będzie mieć miejsce po 6 miesiącach, co oznaczałoby przychód niepodlegający opodatkowaniu, nie może Pan być właścicielem samochodu. W przeciwnym wypadku jako odpłatne zbycie wycofanego środka trwałego przychód wejdzie do działalności gospodarczej nawet jeżeli przed zbyciem zostało auto wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup nieruchomości na firmę a podatek VAT

Chciałabym kupić nieruchomość na firmę. Wprowadzając zakup domu na środki trwałe, będę miała duży VAT do odliczenia. Czy mogę wtedy od razu wystąpić...

Prawo do odliczenia podatku VAT

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej. Planujemy rozpocząć budowę warsztatu samochodowego na działce, którą...

Działka zakupiona na firmę a budowa prywatnego domu

W ramach działalności gospodarczej zakupiłem na fakturę VAT (23%) działkę. Obecnie chciałbym na niej wybudować dom prywatny dla siebie i rodziny. Czy...

Sprzedaż samochodu w trakcie leasingu

Posiadam samochód osobowy, który jest finansowany leasingiem finansowym. Z uwagi na to nie przysługiwało mi prawo do odliczenia 6% podatku VAT przy...

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny

Od kilkudziesięciu lat prowadzę działalność gospodarczą. Moje pytanie dotyczy darowizny przedsiębiorstwa na rzecz członka rodziny, ponieważ zdecydowałem...

Sprzedaż nieruchomości zakupionej bez podatku VAT

Nieruchomość zabudowana została kupiona od osoby fizycznej bez podatku VAT, nie zostały poniesione wydatki na jej ulepszenie. Teraz chcemy ją sprzedać...

Odliczenie VAT przy zakupie nieruchomości na firmę

Czy mogę odliczyć VAT przy zakupie nieruchomości na firmę? To znaczy chciałbym wpłacić gotówką część kwoty, a pozostałą część spłacić...

Najem długoterminowy a VAT

W zeszłym roku z tytułu długoterminowego najmu lokali mieszkalnych uzyskałem przychód powyżej 150 tys. zł. Do tej pory wynajmowałem niektóre...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »