Zakończona przed laty działalność gospodarcza bez wyrejestrowania kas fiskalnych

Autor: Marcin Sądej

Zakończyłem działalność handlową 12 lat temu, ale nie zrobiłem odczytu kas fiskalnych. Co za to grozi? Czy w razie problemów z urzędem skarbowym mogę się powołać na przedawnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończona przed laty działalność gospodarcza bez wyrejestrowania kas fiskalnych

Prawidłowe zakończenie używania kasy fiskalnej

W opisanej sprawie należy sięgnąć do treści § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, który podaje, że w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Analogiczne zapisy zawierał § 15 poprzedniego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, więc jak widać, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mamy do czynienia z takimi samymi przepisami.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Konsekwencje za niedopełnienie obowiązku w zakresie zakończenia używania kasy fiskalnej

Samo rozporządzenie w sprawie kas jak i ustawa VAT nie przewidują żadnych sankcji podatkowych w związku z brakiem dokonania odczytu kasy fiskalnej. Sankcje finansowe mogą wynikać jedynie z Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.). W myśl bowiem § 80 K.k.s. – kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Przed powyższą sankcją można się jednak uchronić, korzystając z instytucji czynnego żalu. Zgodnie z art. 16 K.k.s. – nie podlega odpowiedzialności karnoskarbowej, kto dobrowolnie zawiadomił organ podatkowy o popełnionym czynie (zanim organ z własnej inicjatywy wszczął w tym zakresie postępowanie) i dopełnił uchybionym obowiązkom. Dodajmy, że dla skuteczności czynnego żalu nie ma znaczenia uzasadnienie przyczyn niedopełnienia obowiązku. Już sam fakt złożenia czynnego żalu jest skuteczny.

W rezultacie, w celu uniknięcia kary grzywny należy wyrejestrować kasę fiskalną zgodnie ze schematem przedstawionym w § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących oraz złożyć czynny żal w formie pisemnej (forma dowolna – brak wzoru urzędowego).

Czy doszło do przedawnienia?

Można w tej sprawie podnieść zarzut przedawnienia, ale dla pewności sugerowałbym jednak rozważyć złożenie czynnego żalu. Warto bowiem zwrócić uwagę, że § 34 nie określa żadnego terminu, w którym należy dokonać odczytu w przypadku likwidacji. Natomiast termin na poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego to 5 dni od dnia dokonania odczytu. W rezultacie może dojść do takiej sytuacji, że skoro odczyt będzie dokonany w tym roku, to US uzna, że nie doszło do przedawnienia. Taka jest moja opinia, która wynika z ostrożności procesowej. Czynny żal nie wiąże się z żadnymi kosztami, ale decyzję pozostawiam Panu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »