Sprzedaż nieruchomości po zniesieniu współwłasności a podatek dochodowy

Autor: Marcin Sądej

Ojciec był współwłaścicielem działki niezabudowanej w udziale 1/2 (drugim współwłaścicielem był brat ojca). Nabycie nastąpiło w latach 80. Trzy lata temu, w ramach postępowania sądowego nastąpiło nieodpłatne zniesienie współwłasności działki na rzecz ojca, w rezultacie stał się on jedynym jej właścicielem. W tym roku ojciec zamierza sprzedać działkę. Czy będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości? Czy data nabycia traktowana jest tutaj jako data postanowienia sądowego sprzed trzech lat, czy można przyjąć datę nabycia jako pierwotną datę nabycia współwłasności? Jeżeli podatek trzeba będzie zapłacić, czy powinien zostać odprowadzony od całości czy tylko od 1/2?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż nieruchomości po zniesieniu współwłasności a podatek dochodowy

Zniesienie współwłasności

W pierwszej kolejności odnieśmy się do przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z art. 210 K.c. – każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W myśl art. 211 i 212 K.c. zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

W wyniku dokonania zniesienia współwłasności możliwe jest zatem przyznanie rzeczy jednej osobie, przy jednoczesnym zobowiązaniu do dokonania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Wówczas osoba otrzymująca w całości daną rzecz nabywa jej część ponad dotychczas posiadany i przysługujący jej udział w rzeczy.

Odpłatne zbycie przed upływem 5 lat

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT – opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie. Użyty w przepisie termin „odpłatne zbycie” obejmuje szeroki zakres umów i mieści się tam każde przeniesienie własności całości lub części nieruchomości za wynagrodzeniem.

W myśl art. 155 K.c. – umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

Z przedstawionych regulacji wynika zatem, że dla powstania obowiązku podatkowego w pierwszej kolejności kluczowe jest określenie momentu nabycia. W przypadku Pana ojca będą to dwa momentu:

  • ½ nieruchomości nabył w latach 80. na skutek zakupu na współwłasność – w stosunku do tej części nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat, zatem odpłatne zbycie co do tej części nie będzie opodatkowane;
  • drugą połowę nieruchomości nabył w 2018 r. na skutek zniesienia współwłasności – w stosunku do tej części nieruchomości okres opodatkowania sprzedaży trwa do 31.12.2023 r.

Powyższe oznacza, że jeżeli ojciec w tym momencie sprzeda całą nieruchomość, to będzie zobowiązany do zapłaty podatku od połowy wartości nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »