Jak wypłacać środki ze spółki z o.o. ?

Autor: Artykuł Partnera

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest często wybieraną formą prowadzenia działalności w Polsce. Jednakże, mimo jej popularności, istnieje pewna niedogodność, którą wielu przedsiębiorców uznaje za znaczącą - tzw. podwójne opodatkowanie. Aby dowiedzieć się więcej o tej kwestii i metodach jej unikania, warto zapoznać się z niniejszym artykułem.
Jak wypłacać środki ze spółki z o.o. ?

Opodatkowanie w spółce z o.o.

Zakładając spółkę z o.o., należy liczyć się z dwoma rodzajami podatku. Pierwszym jest CIT (podatek dochodowy od osób prawnych), gdzie dochód spółki jest obciążony stawką 19% lub 9%. Drugim jest PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) od dywidend wypłacanych wspólnikom, obliczany według stawki 19%. W przypadku jednoosobowych spółek, system podatkowy pozostaje bez zmian.

Podstawowa stawka CIT to 19%. Istnieje również obniżona stawka 9% dla małych podatników oraz tych, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym. Aby skorzystać z niższej stawki, przedsiębiorca musi spełnić dwa warunki: jego przychody w bieżącym roku podatkowym nie mogą przekroczyć 1,2 mln euro, a w poprzedzającym roku - 2 mln euro.

Po opodatkowaniu dochodu CIT, zysk może być wypłacony wspólnikom jako dywidenda, co tworzy sytuację podwójnego opodatkowania, ponieważ dywidenda jest dodatkowo opodatkowana PIT-em w wysokości 19%. Spółka odprowadza ten podatek, a wspólnicy otrzymują wynagrodzenie netto. Należy pamiętać, że decyzje o przeznaczeniu zysku podejmowane są przez wspólników w osobnej uchwale, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.

Unikanie podwójnego opodatkowania

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, można przekazać zysk na inne cele, np. na fundusz rezerwowy, zapasowy, podwyższenie kapitału zakładowego, lub na pokrycie strat z ubiegłych lat. W takim przypadku zysk jest opodatkowany tylko CIT-em.

Wypłata środków ze spółki

Zarząd ma kilka opcji wypłacania środków ze spółki z o.o. Ważne jest, by wszystkie transakcje były zgodne z prawem, w tym z przepisami podatkowymi i rachunkowości. Poniżej prezentujemy kilka metod wypłaty środków.

Dywidenda

To podstawowy sposób rozdzielania zysków spółki między udziałowców. Jest przyznawana z zysku netto po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i decyzji zgromadzenia wspólników, które ustala również zasady jej wypłaty.

Umowa o pracę

Udziałowiec może być zatrudniony na umowę o pracę w spółce. Ten rodzaj zatrudnienia wymaga opłacania składek ZUS, podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej. Od 2022 roku składka zdrowotna nie jest odliczana od podatku dochodowego, co może sprawić, że ta forma zatrudnienia jest mniej korzystna podatkowo dla wspólnika, ponieważ całkowite obciążenie podatkowe może sięgnąć ponad 40%.

Umowa najmu

Właściciel spółki może wynajmować jej swoje nieruchomości lub ruchomości, otrzymując w zamian czynsz. Jest to korzystne zarówno dla ochrony majątku, jak i dla uzyskiwania dochodów. Dochody z najmu rozlicza się na PIT-28, a od 2023 roku są one opodatkowane ryczałtem, zgodnie z nowymi regulacjami wprowadzonymi w ustawie podatkowej.

Faktury za usługi

Właściciel spółki prowadzący jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą może wystawiać faktury za świadczone usługi dla swojej spółki z o.o. Ważne jest jednak, aby faktury te nie pokrywały się z wynagrodzeniem za inne role w spółce, np. zasiadanie w zarządzie.

Umowa o dzieło

Właściciel może zawrzeć z własną spółką umowę o dzieło, zwłaszcza gdy umowa ta obejmuje przeniesienie praw autorskich. W takim przypadku możliwe jest skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu. Istotne jest, aby przedmiot umowy kwalifikował się jako dzieło w rozumieniu prawa autorskiego i aby wynagrodzenie z umowy nie pokrywało się z innymi obowiązkami w spółce.

Podsumowanie

Od 2020 roku weszły w życie zmiany dotyczące stawki CIT, mające na celu obniżenie podatków. Warto rozważyć różne opcje zagospodarowania zysków, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Skorzystanie z usług doradcy podatkowego zajmującego się obsługą prawną spółek, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością może przynieść wiele korzyści. 
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »