Opieka naprzemienna nad dziećmi po rozwodzie - zasady

Autor: Artykuł Partnera

W Polsce praktyka naprzemiennego sprawowania opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Rekomendowana jest jednak przez psychologów i chętnie rozpatrywana przez sądy cywilne. O co tak naprawdę w niej chodzi i od czego zależy pozytywne rozpatrzenie takiej sprawy przez sąd? Warto pochylić się nad tym zagadnieniem i rzucić nieco światła na wyjaśnienie podstawowych zasad dotyczących opieki naprzemiennej nad dziećmi.

Opieka naprzemienna nad dziećmi po rozwodzie - zasady

Opieka naprzemienna - czym jest i gdzie szukać porad? 

Stałą praktyką po rozwodzie dwojga ludzi jest wnioskowanie o przyznanie opieki nad dziećmi jednemu z nich. Na decyzję sądu o przyznanie takowej wpływają różne czynniki. Są to warunki bytowe sądzących się rodziców, ich stan zdrowia i relacje z dziećmi. Słowem prawa do sprawowania opieki należą się rodzicom, którzy potrafią zaspokoić podstawowe potrzeby swoich pociech, dysponują odpowiednimi warunkami bytowymi i mają dobre relacje z dziećmi. Od jakiegoś czasu na polskim gruncie funkcjonuje alternatywne rozwiązanie. Jest to tak zwana opieka naprzemienna. Znana jest również pod takimi nazwami jak piecza naprzemienna bądź wspólna opieka nad dziećmi.

Rozwiązanie to przyszło z zachodu jakiś czas temu i cieszy się wśród Polaków coraz większym zainteresowaniem. Porad dotyczących rozpraw nad przyznaniem takiej opieki zasięgnąć można w kancelariach specjalizujących się w prawie cywilnym. Szczegółowe informacje na temat kontaktu ze specjalistami w tej dziedzinie zasięgnąć można na stronach internetowych kancelarii prawnych, np. www.kancelaria-walterowicz.pl. Wracając, opieka naprzemienna polega na wspólnym wychowywaniu dzieci według ustalonego przez sąd i rodziców harmonogramu. Podstawą działania takiej opieki jest wypracowany przez rodziców kompromis w stosunku do opiekowania się dziećmi. W praktyce wygląda to tak, że dziecko przebywa tydzień lub dwa z matką i tyleż samo czasu z ojcem. 

Piecza naprzemienna - zalety

Decyzja dotycząca wspólnego wychowywania dzieci pomimo zakończenia związku małżeńskiego jest wyrazem dojrzałości i troski o ich dobro. Psycholodzy nie pozostawiają cienia wątpliwości. Rozłąka z rodzicem lub trwała jego nieobecność, odbija się na prawidłowym rozwoju dziecka. Dzięki opiece naprzemiennej nie traci ono poczucia bezpieczeństwa, bo ma stały kontakt z oboma rodzicami. Nie traci również poczucia tożsamości, ponieważ ma stały kontakt zarówno z rodziną ojca, jak i matki. Jeśli zaś spojrzeć na sferę rozwoju dziecka, to różne style wychowawcze, z którymi się styka, wpływają na niego korzystnie. Wszechstronnie rozwijają. Opieka naprzemienna jest korzystana również dla rodziców, ponieważ równoważą się w obowiązkach. Wpływa to pozytywnie na ich życie prywatne i zawodowe.

Wspólna opieka nad dziećmi - kluczowe zasady

Sądy skłonne są do przydzielenia takiej formy sprawowania opieki nad dziećmi, jeśli istnieją ku temu właściwe przesłanki. Pierwszą i chyba najważniejszą zasadą jest wspólny punkt widzenia obojga rodziców. Powinni wypracować odpowiedni kompromis dotyczący sprawowania opieki nad dziećmi. Obejmuje on przede wszystkim harmonogram spędzania czasu z nimi i zgodę na wspólną opiekę pomimo tego, że mieszkają osobno. Drugim punktem rozpatrywanym przez sąd są warunki bytowe mieszkających w różnych miejscach rodziców i ich kontakt z dziećmi. Jeśli te dwa punkty są spełniane, rozprawa dotycząca ustanowienia opieki naprzemiennej kończy się sukcesem. Bardzo ważna zasada dotyczy kwestii ustanowienia i pobierania alimentów na dziecko. W przypadku wspólnej pieczy nad dziećmi wydatki na dzieci ponoszone są w równym stopniu zarówno przez matkę, jak i ojca. Nie ma więc żadnego uzasadnienia, aby ubiegać się o alimenty na dzieci. 

 
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »