Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie usług coachingu a zwolnienie z VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-24

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą – świadczenie usług w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. Według definicji coaching nie jest doradztwem. Według Izby Coachingu: „Coaching to metoda wpierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań”. W mojej działalności będę także organizować warsztaty (w ramach działań marketingowych, nie zawsze płatne). Zastanawiam się, co mam zadeklarować jako działalność i czy mogą to być „inne działania szkoleniowe”. Czy tego typu działalność może podlegać zwolnieniu podmiotowemu z VAT, czyli mogę nie być płatnikiem VAT do czasu, kiedy moje dochody osiągną 150 tys. zł rocznie?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie zawiera definicji doradztwa, tj. pojęcia użytego w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, który wyklucza ze zwolnienia podmiotowego podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

 

W praktyce zatem zdarzać się mogą różne wykładnie omawianego problemu, bowiem prawidłowe klasyfikowanie coachingu jest o tyle trudne, że tak naprawdę sama definicja (jedna powszechnie uznawana czy też definicja legalna w prawie podatkowym) coachingu również nie istnieje.

 

Tym samym uważam, że należy tu każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie i niewłaściwe jest generalizowanie, czy coaching jest, czy nie jest doradztwem. Jeśli bowiem, a znam takie przypadki, większą część usługi stanowi realne doradztwo, nawet nie zawodowe, a związane z prowadzeniem działalności, kreatywnością itd., to klasyfikowanie/ określanie takiej usługi jako coachingu nie zmienia jej doradczego charakteru i będzie ona wyłączała ze zwolnienia podmiotowego.

 

Organy podatkowe akceptują zazwyczaj kwalifikowanie coachingu do szkoleń (tzw. miękkich), czyli uznają pośrednio, że coaching to co do zasady coś innego niż doradztwo, czego wyrazem może być np. pismo z dnia 31 lipca 2012 r. Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura: IBPP1/443-433/12/AL), gdzie organ uznał za prawidłowe (tu odnośnie zwolnienia) stanowisko podatnika oparte o kwalifikację coachingu do szkoleń miękkich.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Dla określenia zakresu desygnatów pojęcia doradztwa na gruncie VAT nie ma bezpośrednio zastosowania klasyfikacja PKWiU, bowiem usługi będące przedmiotem czynności podlegających co do zasady opodatkowaniu, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Tym samym, gdy dla doradztwa ustawa nie przywołuje stosownego PKWiU, kwalifikacja coachingu do określonego grupowania powinna pozostawać bez znaczenia.

 

Ze względu właśnie na ww. problemy w przypadku coachingu niektóre podmioty świadczące tego rodzaju usługi, korzystające ze zwolnienia podmiotowego (czyli właśnie do kwoty 150 000 zł wartości sprzedaży), w rachunkach wskazują, że świadczą usługę szkoleniową, którą na własne potrzeby kwalifikują do PKWiU 85.59.19.0 (usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek VAT na usługi zakładu kamieniarskiego

Czy montaż nagrobka można zakwalifikować do pozycji 96.03 PKWiU? Jaki obowiązuje VAT na usługi zakładu kamieniarskiego ?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Świadczymy usługi jako biuro rachunkowe. Faktury za dany miesiąc wystawiamy w ostatnim dniu tego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Kiedy powstaje...

Trofea myśliwskie a podatek VAT

Prowadzę działalność polegającą na organizacji polowań dla myśliwych zagranicznych. Działalność składa się z:   ...

Opodatkowanie kosztów transportu

Prowadzimy sprzedaż krajową towarów opodatkowanych stawkami 23% i 8% VAT. Nasi kontrahenci obciążani są kosztami transportu. Jest to usługa świadczona dla...

Samochód kempingowy a odliczenie podatku VAT

W grudniu 2013 r. kupiłem używany samochód kempingowy (faktura VAT 23%). Samochód został przerobiony z ciężarowego w 2011 r. Wpisałem auto do ŚT w mojej...

Cena znacznie odbiegająca od wartości rynkowej

Moje pytanie dotyczy sprzedaży środka trwałego. Trzy lata temu kupiłem ciężarówkę za 300 tys. zł. Odliczyłem podatek VAT, ciężarówka była...

Sprzedaż odzieży używanej a podatek

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odzieży używanej (sprzedaż hurtowa – faktury; sprzedaż detaliczna – kasa fiskalna)....

Umowa o dzieło a podatek VAT

Mąż jest na rencie wojskowej. Pracuje dla konkretnej firmy na podstawie umowy o dzieło (jest programistą). Czy musi płacić podatek VAT, mimo że nie ma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »