Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Świadczenie usług coachingu a zwolnienie z VAT

Autor: Aleksander Słysz

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą – świadczenie usług w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. Według definicji coaching nie jest doradztwem. Według Izby Coachingu: „Coaching to metoda wpierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań”. W mojej działalności będę także organizować warsztaty (w ramach działań marketingowych, nie zawsze płatne). Zastanawiam się, co mam zadeklarować jako działalność i czy mogą to być „inne działania szkoleniowe”. Czy tego typu działalność może podlegać zwolnieniu podmiotowemu z VAT, czyli mogę nie być płatnikiem VAT do czasu, kiedy moje dochody osiągną 150 tys. zł rocznie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie usług coachingu a zwolnienie z VAT

Prawidłowe klasyfikowanie coachingu

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie zawiera definicji doradztwa, tj. pojęcia użytego w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy, który wyklucza ze zwolnienia podmiotowego podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

W praktyce zatem zdarzać się mogą różne wykładnie omawianego problemu, bowiem prawidłowe klasyfikowanie coachingu jest o tyle trudne, że tak naprawdę sama definicja (jedna powszechnie uznawana czy też definicja legalna w prawie podatkowym) coachingu również nie istnieje.

Zobacz też: Doradztwo a VAT

Czy coaching jest doradztwem? Kwalifikowanie coachingu do szkoleń

Tym samym uważam, że należy tu każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie i niewłaściwe jest generalizowanie, czy coaching jest, czy nie jest doradztwem. Jeśli bowiem, a znam takie przypadki, większą część usługi stanowi realne doradztwo, nawet nie zawodowe, a związane z prowadzeniem działalności, kreatywnością itd., to klasyfikowanie/ określanie takiej usługi jako coachingu nie zmienia jej doradczego charakteru i będzie ona wyłączała ze zwolnienia podmiotowego.

Organy podatkowe akceptują zazwyczaj kwalifikowanie coachingu do szkoleń (tzw. miękkich), czyli uznają pośrednio, że coaching to co do zasady coś innego niż doradztwo, czego wyrazem może być np. pismo z dnia 31 lipca 2012 r. Izby Skarbowej w Katowicach (sygnatura: IBPP1/443-433/12/AL), gdzie organ uznał za prawidłowe (tu odnośnie zwolnienia) stanowisko podatnika oparte o kwalifikację coachingu do szkoleń miękkich.

Zwolnienie z VAT w przypadku coachingu

Dla określenia zakresu desygnatów pojęcia doradztwa na gruncie VAT nie ma bezpośrednio zastosowania klasyfikacja PKWiU, bowiem usługi będące przedmiotem czynności podlegających co do zasady opodatkowaniu, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Tym samym, gdy dla doradztwa ustawa nie przywołuje stosownego PKWiU, kwalifikacja coachingu do określonego grupowania powinna pozostawać bez znaczenia.

Ze względu właśnie na ww. problemy w przypadku coachingu niektóre podmioty świadczące tego rodzaju usługi, korzystające ze zwolnienia podmiotowego (czyli właśnie do kwoty 150 000 zł wartości sprzedaży), w rachunkach wskazują, że świadczą usługę szkoleniową, którą na własne potrzeby kwalifikują do PKWiU 85.59.19.0 (usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info