Darowizna dla małżonka przy rozdzielności majątkowej

Autor: Marcin Sądej

Mając rozdzielność majątkową z małżonką, zakładam scenariusz, że żona chce mi dać w formie darowizny 20 tys. zł. Chcę się dowiedzieć dla takiego scenariusza:
a) czy i w jakim terminie trzeba to zgłosić do US?
b) jakie będzie to miało konsekwencje podatkowe, tzn. czy i w jakiej wysokości należny będzie podatek? W jakim terminie i formie trzeba to będzie zgłosić? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna dla małżonka przy rozdzielności majątkowej

Darowizna w małżeństwie

Co do zasady otrzymanie darowizny obwarowane jest koniecznością uiszczenia należnego podatku. Jednakże ustawodawca zdecydował, że uzyskanie tego rodzaju korzyści majątkowej w obrębie najbliższej rodziny zwolnione będzie od obciążenia. Istotne są jednak warunki, które wówczas muszą zostać spełnione.

Wysokość podatku od darowizn ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Do grup podatkowych, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (zwanej dalej „ustawą”), zalicza się:

„1) do grupy I – małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców”.

Pamiętać należy, że za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Zobacz też: Duże przelewy bankowe między małżonkami

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie darowizny z podatku

W obrębie grupy I wyszczególnia się tzw. grupę 0, do której zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. W obrębie tej grupy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest zwolnione całkowicie od podatku, jednakże należy spełnić łącznie dwa istotne warunki, określone w art. 4a ust 1 ustawy:

„1) zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej lub przekazem pocztowym”.

W przypadku niespełnienia warunków, o których powyżej, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, tj.:

„1) do kwoty 10 278 zł – podatek wynosi 3%,

2) od kwoty 10 278 zł do kwoty 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,

3) powyżej kwoty 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł”.

Przeczytaj też: Darowizna na synową

Rozdzielność majątkowa a darowizna od żony

Podsumowując, darowizna w wysokości 20 tys. zł, otrzymana przez Pana od małżonki, nie będzie podlegała opodatkowaniu. Musi Pan jedynie zgłosić ten fakt w ciągu 6 miesięcy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a darowizna powinna być przekazana Panu na rachunek płatniczy lub inny rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, ewentualnie przekazem pocztowym. Jeżeli którykolwiek z tych wymogów nie zostanie spełniony, darowizna zostanie opodatkowana w taki sposób jak dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »