Opodatkowanie dwóch wynajmowanych mieszkań

Autor: Marcin Sądej

Wynajmujemy 2 mieszkania (obydwa w kredycie), uzyskując 1200 i 1500 zł za najem. Obecnie opłacamy podatek ryczałtowo. Od niedawna zona zaczęła bezpłatny urlop wychowawczy. Od nowego roku ma się podnieść kwota wolna od podatku 30 tys. zł rocznie. Ja pracuję w Anglii, nie rozliczam się w Polsce. Czy w takim przypadku nie będzie lepiej zmienić formy opodatkowania dwóch wynajmowanych mieszkań?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie dwóch wynajmowanych mieszkań

Wybór formy opodatkowania wynajmu

Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dokonany wybór formy opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo w terminie określonym w art. 29 ust. 1 (do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu) złoży sporządzony na piśmie wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a ust. 2 tej ustawy.

Powyższe zasady dotyczą także ryczałtu od najmu prywatnego (decyduje pierwsza w roku podatkowym wpłata na poczet ryczałtu). To zaś oznacza, że podatnik nie może w trakcie roku podatkowego dokonać zmiany formy opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania może mieć miejsce dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Opodatkowanie najmu ryczałtem

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. „dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (najem prywatny), są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

To oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt. Podatnicy nie będą już mogli opodatkowywać najmu prywatnego na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 71 ustawy Polski Ład „podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2”.

„Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.”

Jak wskazaliśmy na wstępie, zasady opodatkowania dotyczą danego roku podatkowego. Skoro zatem aktualnie obowiązują Państwa zasady ryczałtowe, to są one wiążące do końca 2021 r. Tymczasem od 1 stycznia 2022 r. znika możliwość wyboru jako formy opodatkowania najmu prywatnego zasad ogólnych, co oznacza, że nie mogą Państwo od 2022 r. przejść z ryczałtu na zasady ogólne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »