Marketing sieciowy a rozliczenie z fiskusem

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Od przeszło 7 miesięcy działam w biznesie internetowym, inaczej – w marketingu sieciowym. Na początku była to dodatkowa forma pracy, ale teraz głównie na tym się skupiam. Z racji tego, że nie ogarniam nic od strony prawnej, potrzebuję wskazówek w zakresie rozliczania się z fiskusem. Nie wiem, w jaki sposób się rozliczać z wynagrodzeń pochodzących z internetowego biznesu. Dodatkowo zaczynam inwestować na giełdzie i nie chciałbym w przyszłości mieć problemów ze skarbówką. Dodam, że ten projekt jest z rynku amerykańskiego. Proszę o poradę w zakresie rozliczenia tych środków.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Marketing sieciowy a rozliczenie z fiskusem

Marketing sieciowy jako działalność nierejestrowana

Skoro Pana działalność w sieci ma charakter stały i uzyskuje Pan z niej dochody, to powinien Pan zarejestrować działalność gospodarczą, wybrać właściwy model podatkowy (zależny od kosztów miesięcznych na poczet prowadzenia biznesu), dopełnić obowiązków względem ZUS i US.

Na początek, jeśli Pana miesięczne przychody z marketingu sieciowego nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, może Pan działać w formie działalności nierejestrowej, która nie wymaga wpisu do CEIDG, opłacania VAT i ZUS ani prowadzenia księgowości.

Nie musi Pan w zasadzie robić nic, prócz ewidencjowania wpływów i wydatków (np. w Excelu). Gdy w którymś miesiącu przychód przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1400 zł brutto na 2021 r., ale w 2022 r. to już 1505 zł brutto) należy zarejestrować firmę w CEIDG. Tutaj bez wątpienia pomoże księgowa lub biuro rachunkowe, przynajmniej na etapie wyboru kodów PKD, formy opodatkowania, obowiązków względem ZUS. Mamy teraz Polski ład i szereg zmian podatkowych, zatem konsultacja z księgowym lub biurem rachunkowym jest wręcz wysoce pożądana na etapie zakładania biznesu, ale i jego prowadzenia. Koszty miesięczne to około 200 zł, a zawsze mamy profesjonalistę pod ręką.

To, co zarobił Pan przez dotychczasowe 7 miesięcy, może Pan traktować albo jako działalność nierejestrową (jeśli co miesiąc przychód nie przekroczył 1400 zł brutto) i rozliczyć w PIT za 2021 r., tj. w PIT-36 w specjalnie przeznaczonym do tego celu wierszu 9: „Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1 ba ustawy”. Przychody te są opodatkowane według skali podatkowej (17%, 32%).Do ustalenia podatku należnego z tytułu PIT istotna jest kwota dochodu, czyli różnicy między osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami uzyskania przychodów. Natomiast limit dla działalności nierejestrowanej ustala się na podstawie przychodu, co podkreślam. Koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej (np. zakup narzędzi do wykonywania usług) należy odpowiednio dokumentować oraz przechowywać dla celów dowodowych związanych z ustaleniem dochodu w razie kontroli skarbowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przekroczenie limitu działalności nierejestrowanej, rozliczenie dochodów na zasadach ogólnych

Jeśli zaś przekroczył Pan owe progi miesięcznie i z chwilą pierwszego przekroczenia nie zarejestrował działalności, pozostaje za rejestrację firmy zabrać się jak najszybciej, zaś teraz rozliczyć te dochody za tenże okres na zasadach ogólnych, tj. do grudnia 2021 r. w PIT-36 za 2021 r., zaś za 2022 r. – do czasu założenia firmy – w PIT-36 za 2022 r. Trzeba stać na stanowisku, że nie miała wówczas owa działalność charakteru stałego ani zorganizowanego, a była dodatkowym zastrzykiem gotówki, nie poświęcał Pan na to dużo czasu, robił to hobbistycznie bez nastawienia na zyski itp. Dochody uzyskane z umowy o dzieło rozlicza się w zeznaniu rocznym („Inne źródła…”). Podatnik (Pan jako wykonawca) składa je i jednocześnie wpłaca kwotę podatku wynikającą z zeznania do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągną dochód.

Rozliczenie dochodów z giełdy uzyskanych za granicą

Z kolei w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Na PIT-38 deklarować należy również przychody ze zbycia kryptowalut. Rozliczenie tego podatku na najprostszym jego poziomie polega jedynie na przeniesieniu danych z formularza lub formularzy PIT-8C, który powinien wysłać Panu każdy makler, z którego usług Pan korzysta, o ile jest polskim maklerem. Dochodów z giełdy nie łączy się bowiem z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych bądź z podatkiem liniowym, wykazuje się je w odrębnym zeznaniu rocznym (PIT-38). W tym też terminie należy wpłacić podatek.

W przypadku jednak, gdy dochody z giełdy zostały osiągnięte za granicą, należy zastosować odpowiednie przepisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, w tym przypadku będą to przepisy Umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zgodnie z art. 14 tej umowy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce jest zwolniona od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi. A zatem dochody giełdowe osiągnięte w USA będą w całości podlegały opodatkowaniu w Polsce. Do zeznania PIT-38 dołącza Pan zatem PIT/ZG, w którym w części C.3 wykazuje Pan dochody uzyskane ze sprzedaży akcji oraz podatek zapłacony za granicą (w Pana przypadku nie wystąpi kwota podatku zapłaconego za granicą). Dochód uzyskany za granicą przeliczamy na złote według kursu z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika przychodu. W przypadku sprzedaży akcji dochodem jest różnica pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji, a kosztami uzyskania przychodów, którymi są: w przypadku nabycia akcji w zamian za wkład niepieniężny koszt uzyskania w przypadku sprzedaży stanowi nominalna wartość objętych udziałów, a w przypadku gdy udziały zostały nabyte w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, kosztem jest wartość przedsiębiorstwa lub jego części (nie wyższa jednak niż wartość nominalna nabytych akcji), zaś w przypadku odpłatnego nabycia akcji koszt stanowią wydatki poniesione na nabycie tych akcji.

Jak Pan widzi, obowiązków podatkowych spoczywa na Panu nie mało. Zalecam więc zebrać dokumenty, wydruki przelewów i rozliczyć wszystko, jeśli nie samodzielnie, to z pomocą biura rachunkowego, które uzupełni Pańskie PIT-y.

Marketing sieciowy jako jednoosobowa działalność gospodarcza

Co zaś się tyczy marketingu, to jeśli zyski są spore, nie ma co czekać na kontrolę, tylko założyć firmę, a dotychczasowe wpływy rozliczyć zgodnie z tym, co wyżej napisałam: jako działalność nierejestrową albo jako dodatkowe przychody – w zależności od kwot. Oczywiście jeśli nie planuje Pan z tytułu tegoż marketingu zysków wyższych niż połowa minimalnego wynagrodzenia, cały czas ma Pan prawo prowadzić działalność nierejestrową i rozliczać się na koniec roku z jej tytułu, zbierając wszystkie przychody. W jej ramach ma Pan prawo wystawiać rachunki i faktury w dowolnej formie na życzenie klientów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »