Korekta zgłoszenia SD-Z2

Autor: Aleksander Słysz

W 2009 r. złożyłem zgłoszenie SD-Z2 w związku z nabyciem spadku. Dopiero teraz zauważyłem, że w zgłoszeniu znajduje się błąd, który dotyczy łącznej wartości rynkowej nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Dodając do siebie wartości rynkowe poszczególnych pozycji, nie uwzględniłem szacowanej wartości rynkowej mieszkania. Jest ono wymienione, ale suma na dole formularza się nie zgadza. Czy mam złożyć korektę zgłoszenia SD-Z2? Czy jeśli złożę korektę, polegającą na wpisaniu właściwej łącznej wartości nabytych rzeczy, stracę ulgę podatkową (zerową stawkę podatkową)? Zaznaczę, że w zgłoszeniu podałem wszystkie rzeczy nabyte w spadku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korekta zgłoszenia SD-Z2

Czy błąd w zgłoszeniu do US czyni go nieważnym?

Błąd nie czyni zgłoszenia nieważnym, prawo nie przewiduje tu bezwzględnej nieważności. Przyjąć można zatem, że umożliwia skorzystanie ze zwolnienia w prawidłowo zadeklarowanym zakresie, gdy korekty nie dokonano.

Zobacz też: Wartość rynkowa mieszkania do SD-Z2

Korygowanie zgłoszeń SD-Z2

Jak już wskazywaliśmy w portalu, problematyczne jest korygowanie zgłoszeń SD-Z2, gdyż jest to właśnie „zgłoszenie”, a korygować można jedynie deklaracje w myśl definicji, jaką deklaracje są objęte przez Ordynację podatkową. Uznaje ona, że ilekroć mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Ordynacja podatkowa nie daje więc możliwości skorygowania „zgłoszenia”, a SD-Z2 to zgłoszenie. Minister Finansów dopuszcza korygowanie zgłoszenia SD-Z2, gdyż w polu 7. zgłoszenia, kwadrat 2. to właśnie „korekta zgłoszenia”. Praktyka w pełni akceptuje obecnie taką możliwość, nie rozwiewa jednak ważnej wątpliwości, czy jeżeli korekta następuje po upływie terminu 6 miesięcy na zgłoszenie, skutkuje objęciem nowo ujawnionych przedmiotów zwolnieniem, czy nie. W Pana przypadku ten problem nie występuje, gdyż jak Pan wskazuje, ujawnił Pan wszelkie rzeczy nabyte w spadku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy korekta zgłoszenia SD-Z2 pozbawia prawa do ulgi?

Dlatego uważam, że w Pana przypadku korekta nie pozbawia Pana prawa do ulgi, gdyż skutecznie je Pan nabył, wypełniając wymagania stawiane przez art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Podanie nieprawdy w zgłoszeniu SD-Z2

Kodeks karny skarbowy stanowi, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (art. 56 § 1).

Czy zgłoszenie jest deklaracją?

Tu wychodzi problem, o którym pisałem: czy zgłoszenie jest deklaracją? Jeśli nie, a tak uważam, nie sposób rozciągać hipotezy na Pana przypadek. Jeśli tak, to złożenie korekty wyklucza odpowiedzialność, bowiem zgodnie z art. 16a wspomnianego Kodeksu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę.

Można rozważać również, czy zgłoszenie nie jest tu formą oświadczenia. Nie ma jednak w Pana przypadku takiej potrzeby, bowiem skoro korekta nie pozbawia Pana prawa do zwolnienia, z ostrożności można złożyć korektę – właśnie na wypadek próby niekorzystnej interpretacji ww. aspektów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »