Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta zgłoszenia SD-Z2

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-11-13

W 2009 r. złożyłem zgłoszenie SD-Z2 w związku z nabyciem spadku. Dopiero teraz zauważyłem, że w zgłoszeniu znajduje się błąd, który dotyczy łącznej wartości rynkowej nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Dodając do siebie wartości rynkowe poszczególnych pozycji, nie uwzględniłem szacowanej wartości rynkowej mieszkania. Jest ono wymienione, ale suma na dole formularza się nie zgadza. Czy mam złożyć korektę zgłoszenia SD-Z2? Czy jeśli złożę korektę, polegającą na wpisaniu właściwej łącznej wartości nabytych rzeczy, stracę ulgę podatkową (zerową stawkę podatkową)? Zaznaczę, że w zgłoszeniu podałem wszystkie rzeczy nabyte w spadku.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Błąd nie czyni zgłoszenia nieważnym, prawo nie przewiduje tu bezwzględnej nieważności. Przyjąć można zatem, że umożliwia skorzystanie ze zwolnienia w prawidłowo zadeklarowanym zakresie, gdy korekty nie dokonano.

 

Jak już wskazywaliśmy w portalu, problematyczne jest korygowanie zgłoszeń SD-Z2, gdyż jest to właśnie „zgłoszenie”, a korygować można jedynie deklaracje w myśl definicji, jaką deklaracje są objęte przez Ordynację podatkową. Uznaje ona, że ilekroć mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Ordynacja podatkowa nie daje więc możliwości skorygowania „zgłoszenia”, a SD-Z2 to zgłoszenie. Minister Finansów dopuszcza korygowanie zgłoszenia SD-Z2, gdyż w polu 7. zgłoszenia, kwadrat 2. to właśnie „korekta zgłoszenia”. Praktyka w pełni akceptuje obecnie taką możliwość, nie rozwiewa jednak ważnej wątpliwości, czy jeżeli korekta następuje po upływie terminu 6 miesięcy na zgłoszenie, skutkuje objęciem nowo ujawnionych przedmiotów zwolnieniem, czy nie. W Pana przypadku ten problem nie występuje, gdyż jak Pan wskazuje, ujawnił Pan wszelkie rzeczy nabyte w spadku.

 

Dlatego uważam, że w Pana przypadku korekta nie pozbawia Pana prawa do ulgi, gdyż skutecznie je Pan nabył, wypełniając wymagania stawiane przez art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Kodeks karny skarbowy stanowi, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (art. 56 § 1).

 

Tu wychodzi problem, o którym pisałem: czy zgłoszenie jest deklaracją? Jeśli nie, a tak uważam, nie sposób rozciągać hipotezy na Pana przypadek. Jeśli tak, to złożenie korekty wyklucza odpowiedzialność, bowiem zgodnie z art. 16a wspomnianego Kodeksu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę.

 

Można rozważać również, czy zgłoszenie nie jest tu formą oświadczenia. Nie ma jednak w Pana przypadku takiej potrzeby, bowiem skoro korekta nie pozbawia Pana prawa do zwolnienia, z ostrożności można złożyć korektę – właśnie na wypadek próby niekorzystnej interpretacji ww. aspektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »