Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta zgłoszenia SD-Z2

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-11-13

W 2009 r. złożyłem zgłoszenie SD-Z2 w związku z nabyciem spadku. Dopiero teraz zauważyłem, że w zgłoszeniu znajduje się błąd, który dotyczy łącznej wartości rynkowej nabytych rzeczy lub praw majątkowych. Dodając do siebie wartości rynkowe poszczególnych pozycji, nie uwzględniłem szacowanej wartości rynkowej mieszkania. Jest ono wymienione, ale suma na dole formularza się nie zgadza. Czy mam złożyć korektę zgłoszenia SD-Z2? Czy jeśli złożę korektę, polegającą na wpisaniu właściwej łącznej wartości nabytych rzeczy, stracę ulgę podatkową (zerową stawkę podatkową)? Zaznaczę, że w zgłoszeniu podałem wszystkie rzeczy nabyte w spadku.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Błąd nie czyni zgłoszenia nieważnym, prawo nie przewiduje tu bezwzględnej nieważności. Przyjąć można zatem, że umożliwia skorzystanie ze zwolnienia w prawidłowo zadeklarowanym zakresie, gdy korekty nie dokonano.

 

Jak już wskazywaliśmy w portalu, problematyczne jest korygowanie zgłoszeń SD-Z2, gdyż jest to właśnie „zgłoszenie”, a korygować można jedynie deklaracje w myśl definicji, jaką deklaracje są objęte przez Ordynację podatkową. Uznaje ona, że ilekroć mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Ordynacja podatkowa nie daje więc możliwości skorygowania „zgłoszenia”, a SD-Z2 to zgłoszenie. Minister Finansów dopuszcza korygowanie zgłoszenia SD-Z2, gdyż w polu 7. zgłoszenia, kwadrat 2. to właśnie „korekta zgłoszenia”. Praktyka w pełni akceptuje obecnie taką możliwość, nie rozwiewa jednak ważnej wątpliwości, czy jeżeli korekta następuje po upływie terminu 6 miesięcy na zgłoszenie, skutkuje objęciem nowo ujawnionych przedmiotów zwolnieniem, czy nie. W Pana przypadku ten problem nie występuje, gdyż jak Pan wskazuje, ujawnił Pan wszelkie rzeczy nabyte w spadku.

 

Dlatego uważam, że w Pana przypadku korekta nie pozbawia Pana prawa do ulgi, gdyż skutecznie je Pan nabył, wypełniając wymagania stawiane przez art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Kodeks karny skarbowy stanowi, że podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (art. 56 § 1).

 

Tu wychodzi problem, o którym pisałem: czy zgłoszenie jest deklaracją? Jeśli nie, a tak uważam, nie sposób rozciągać hipotezy na Pana przypadek. Jeśli tak, to złożenie korekty wyklucza odpowiedzialność, bowiem zgodnie z art. 16a wspomnianego Kodeksu nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę.

 

Można rozważać również, czy zgłoszenie nie jest tu formą oświadczenia. Nie ma jednak w Pana przypadku takiej potrzeby, bowiem skoro korekta nie pozbawia Pana prawa do zwolnienia, z ostrożności można złożyć korektę – właśnie na wypadek próby niekorzystnej interpretacji ww. aspektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od darowizny mieszkania

Jeśli dokonam darowizny mieszkania na rzecz syna, to czy będzie on musiał zapłacić podatek ? Mieszkanie odziedziczyłem po...

Obowiązek podatkowy

Moja matka zmarła w 1992 r. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone, a podatek od spadków uiszczony. Natomiast ojciec zmarł w 2004 r. Cztery lata...

Darowizna pieniężna od rodziców

Rodzice chcą darować mi 50 tys. zł na zakup mieszkania. Jak to zrobić, aby podatek był jak najmniejszy? Czy jeśli później będę otrzymywać kolejne...

Darowizna w III grupie podatkowej

Jeśli otrzymam od osoby z  III grupy podatkowej  darowiznę pieniężną (przelewem na konto), mieszczącą się w progu...

Korekta zgłoszenia

W 2010 r. zmarła moja mama, w sądzie przeprowadzono postępowanie spadkowe. Odziedziczyłam z tatą po połowie mieszkania, złożyłyśmy deklarację SD-Z2, w...

Nieujawnione źródła dochodów

Planuję zakup mieszkania o wartości 220 tys. zł, mimo że jestem osobą młodą i mam niepewną pracę. Pieniądze na zakup otrzymam w formie...

Środki pieniężne jako darowizna

Nasz syn od lat mieszka w Australii, ma tamtejsze obywatelstwo. Chcemy przekazać mu środki pieniężne jako darowiznę . Czy musimy to gdzieś...

Podatek od akcji otrzymanych w spadku

Jestem żonaty, mamy syna – żona i syn będą w przyszłości po mnie dziedziczyć. Chciałbym wiedzieć, jaki podatek zapłacą moi spadkobiercy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »