Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka stawka VAT na fakturze dla firmy czeskiej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-04-16

Sporządzam deklaracje do ZUS oraz obliczam podatki dla pracowników będących Polakami, których zatrudnia firma czeska. Są oni ubezpieczeni w Polsce i w Polsce opłacają podatek dochodowy. Za usługę powinnam wystawić fakturę firmie czeskiej – jaką stawkę VAT zastosować: 0% czy 23%? Firma czeska nie posiada oddziału w Polsce, a pracownicy wykonują pracę na jej rzecz przez Internet.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Nie może Pani wystawić faktury ze stawką 0%, ani ze stawką 23%.

Podatek VAT to podatek terytorialny. W przypadku świadczenia usług podlegających co do zasady podatkowi od towarów i usług opodatkowaniu nie podlegają te usługi, które świadczone są przez krajowych podatników VAT poza granicami kraju. Miejsce świadczenia jest w przepisach prawa podatkowego konstrukcją teoretyczną, która zazwyczaj ma niezbyt dużo wspólnego z miejscem faktycznego, fizycznego wykonania usługi.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2017.1221 t.j. ze zm.] – miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady (ustawa przewiduje szereg wyjątków) miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Na potrzeby stosowania przepisów o ustaleniu miejsca świadczenia usług:

1) ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

a) podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Regulacja powyżej opisana ma swoje źródło w artykule 44 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.2006.347.1 ze zm.), który stanowi w pierwszym zdaniu, iż miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Dodać trzeba, że na mocy artykuł 196 Dyrektywy zobowiązuje się państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązania następującego – Do zapłaty VAT zobowiązany jest każdy podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zidentyfikowana do celów VAT, na rzecz której świadczone są usługi objęte art. 44, jeżeli usługi te są świadczone przez podatnika niemającego siedziby na terytorium tego państwa członkowskiego.

Analogicznie wskazują organy KAS, np. „Również dla usług rachunkowo-księgowych prawodawca nie przewidział szczególnego miejsca świadczenia, to przy określaniu tego miejsca znajdzie zastosowanie powyższa zasada ogólna, zgodnie z którą miejsce świadczenia, a tym samym opodatkowania usługi, powiązane jest z miejscem odbioru (konsumpcji) tej usługi.

Tym samym usługa rachunkowo-księgowa świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz firmy szwedzkiej, która spełnia definicję podatnika z art. 28a ustawy, będzie opodatkowana zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy w miejscu siedziby usługobiorcy, ewentualnie w kraju, w którym nabywca ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli usługa jest świadczona dla tego miejsca. Tym samym nie będzie ona podlegała opodatkowaniu w kraju.” [Pismo z dnia 29 listopada 2012 r., Izba Skarbowa w Katowicach, IBPP4/443-427/12/PK ].

Zatem w takiej sytuacji każdy polski podatnik powinien wystawić fakturę bez VAT (NP) i wskazać na fakturze, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, że zachodzi odwrotne obciążenie. Przywołany przepis nakazuje na fakturze zamieścić „w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Faktura z 8% stawką VAT

Czy mogę wystawić fakturę z 8% stawką VAT dla osoby fizycznej, która życzy sobie, aby na fakturze był podany tylko jej nr NIP (bez nazwy firmy, chociaż...

Limit dotyczący podatku VAT

Pod koniec grudnia firma zajmująca si usługami naprawy samochodów przekroczyła proporcjonalnie do prowadzonej działalności limit na VAT 150 000 zł, ale nie...

Sformułowanie o podatku w akcie notarialnym sprzedaży domu

W tym miesiącu sprzedałam dom, w akcie notarialnym pojawiło się sformułowanie „strona sprzedająca z tytułu sprzedaży nie jest opodatkowana...

Sprzedaż wcześniej dzierżawionej działki a podatek VAT

Sprawa dotyczy podatku VAT. Osoba fizyczna będąca właścicielem 2 działek – jednej rolnej, drugiej budowlanej, w 2013 roku wydzierżawiła te...

Sprzedaż udziałów w nieruchomości a podatek dochodowy i VAT

Jestem współwłaścicielem lokalu użytkowego zakupionego w 2002 r. Jeszcze tego samego roku lokal został wpisany jako środek trwały i na...

Sprzedaż domu letniskowego jako środka trwałego działalności a VAT

Zamierzam sprzedać dom letniskowy – środek trwały w działalności gospodarczej. Jestem podatnikiem VAT. Zakupiłem tę nieruchomość 4 lata temu bez...

Czy sprzedając auto firmowe, muszę odprowadzić VAT?

Sprawa dotyczy zbycia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Samochód zakupiono 2007 r., odliczono nie więcej jak 6000 zł podatku...

Brak zgłoszenia czynnego płatnika VAT

Założyłem działalność gospodarczą, a nie zgłosiłem czynnego płatnika VAT. Od 1 lutego 2018 r. wystawiałem faktury VAT i kupowałem na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »