Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-03-11

Jestem od lutego 2014 r. opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która otrzymuje rentę i w 2013 miała dochód ze sprzedaży działki. Czy i kto powinien złożyć zeznanie podatkowe? Przyznam, że nie zrobiłam tego, bo w obowiązkach nie znalazłam takiej informacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoba taka, w opisanym przypadku, zatem nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych i musi za nią działać opiekun. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny, a sprawuje on pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką. Tym samym to opiekun winien złożyć zeznanie i do składanego zeznania załączyć odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna. Teraz, po terminie (PIT-39 z rozliczeniem przychodu ze zbycia nieruchomości, jeśli przychód podlegający opodatkowaniu powstał, należało złożyć do końca kwietnia) opiekun winien dołączyć również czynny żal do rozliczenia złożonego po terminie, by wyłączyć możliwość pojawienia się konsekwencji karno-skarbowych. O czynnym żalu dowie się Pani więcej tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html. Obowiązek rozliczenia przez opiekuna nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy ubezwłasnowolniony zostaje rozliczony za pośrednictwem płatnika i osiągał dochód z jednego źródła.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

Kilka lat temu wniosłem do spółki z o.o. nieruchomość gruntową, którą wyceniłem na 60 000 zł (wartość rynkowa). W zamian za aport objąłem udziały w...

 

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

Moja żona posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (należące do jej majątku osobistego) na którym zamierza ustanowić dla mnie nieodpłatne...

 

Zakup działki na firmę

Chcę kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny i następnie sprzedać mieszkania w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności...

 

Amortyzacja 10% przy wynajmie mieszkania

Za kilka miesięcy zacznę wynajmować mieszkanie, chciałbym płacić jak najniższy podatek. Wyczytałem, że przy rozliczeniu na zasadach ogólnych do kosztów...

 

Podatek od przepisania książeczki mieszkaniowej

W 2005 r. ojciec przepisał mi książeczkę mieszkaniową (cesja). Czy powinienem to zgłosić na druku SD-Z2? Jeżeli tak, to jakie mi grożą konsekwencje za...

 

Od jakiej kwoty płaci się PCC w przetargu?

Biorę udział w przetargu ograniczonym na zakup mieszkania z bonifikatą z zasobów Lasów Państwowych. Od jakiej kwoty płacę podatek od...

 

Wystawienie faktury osobie prywatnej przez firmę B2B

Moja firma świadczy usługi wyłącznie w formie B2B. Okazało się jednak, że wystawiliśmy w tym roku fakturę klientowi indywidualnemu, który...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »