PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Autor: Aleksander Słysz

Jestem od lutego 2014 r. opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, która otrzymuje rentę i w 2013 miała dochód ze sprzedaży działki. Czy i kto powinien złożyć zeznanie podatkowe? Przyznam, że nie zrobiłam tego, bo w obowiązkach nie znalazłam takiej informacji.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

PIT osoby ubezwłasnowolnionej

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoba taka, w opisanym przypadku, zatem nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych i musi za nią działać opiekun. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny, a sprawuje on pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 

Tym samym to opiekun winien złożyć zeznanie i do składanego zeznania załączyć odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna. Teraz, po terminie (PIT-39 z rozliczeniem przychodu ze zbycia nieruchomości, jeśli przychód podlegający opodatkowaniu powstał, należało złożyć do końca kwietnia) opiekun winien dołączyć również czynny żal do rozliczenia złożonego po terminie, by wyłączyć możliwość pojawienia się konsekwencji karno-skarbowych. O czynnym żalu dowie się Pani więcej tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html. Obowiązek rozliczenia przez opiekuna nie powstaje jedynie w sytuacji, gdy ubezwłasnowolniony zostaje rozliczony za pośrednictwem płatnika i osiągał dochód z jednego źródła.

Przykłady

 
Sprzedaż nieruchomości

Pani Anna od 2014 roku jest opiekunem prawnym swojego syna Marka, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony. W 2013 roku Marek sprzedał działkę, co wygenerowało dochód podlegający opodatkowaniu. Pani Anna nie była świadoma, że ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego w imieniu syna. Dopiero po terminie dowiedziała się, że powinna była dołączyć odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna oraz złożyć PIT-39 do końca kwietnia. Pani Anna teraz planuje złożyć czynny żal, aby uniknąć kar finansowych.

 
Otrzymywanie renty

Pan Jan od kilku lat jest opiekunem prawnym swojej siostry Magdaleny, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Magdalena otrzymuje rentę, która jest jej jedynym źródłem dochodu. Pan Jan zorientował się, że obowiązek złożenia zeznania podatkowego nie dotyczy jego siostry, gdyż jej renta jest rozliczana przez płatnika. Dzięki tej wiedzy uniknął zbędnych formalności i nie musiał składać zeznania podatkowego w jej imieniu.

 
Dochód z najmu

Pani Katarzyna jest opiekunem prawnym swojego ojca, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Ojciec Pani Katarzyny osiąga dochód z wynajmu mieszkania. Pani Katarzyna, będąc świadoma swoich obowiązków, co roku składa za ojca zeznanie podatkowe, dołączając odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna. Dba także o terminowe składanie dokumentów, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji karno-skarbowych.

Podsumowanie

 

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego w jej imieniu, jeśli ta osiąga dochody podlegające opodatkowaniu. Należy dołączyć odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna oraz, w przypadku opóźnienia, czynny żal, aby uniknąć konsekwencji karno-skarbowych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dochody ubezwłasnowolnionego są rozliczane przez płatnika i pochodzą z jednego źródła.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w złożeniu zeznania podatkowego lub napisaniu pisma urzędowego? Skorzystaj z naszych profesjonalnych porad prawnych online, aby uzyskać wsparcie w każdej sytuacji prawnej! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »