Rozliczanie przychodów ze streamowania na kanale Twitch

Autor: Marcin Sądej

Otrzymałam od mojego pracodawcy PIT-11, z którego chcę się rozliczyć. Jednak dodatkowo posiadam przychody pochodzące ze streamowania na kanale Twitch.tv. Portal Twitch z siedzibą w San Francisco przelał mi w przeciągu 2019 roku kwotę w wysokości 2612 zł (kwota przelana w 5 osobnych operacjach). Pieniądze te pochodzą z subskrypcji widzów, tipów, wyświetlanych reklam itp. Przeczytałam różne wątki dotyczące rozliczania się przychodów z YouTube, wnioskuję, że możemy przyrównać portal Twitch do portalu YouTube (nie jestem pewna, czy słusznie?). Czy zatem powinnam posłużyć się formularzem PIT-36? Czy w związku z tym, że posiadam PIT-11 otrzymany od mojego stałego pracodawcy, powinnam rozliczyć się w jeszcze inny sposób?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie przychodów ze streamowania na kanale Twitch

Źródło przychodu – internetowa działalność

W celu prawidłowego rozliczenia danego zarobku w pierwszej kolejności podatnicy muszą określić, z jakiego źródła przychodu pochodzi dany zysk.

Jak rozumiem, wyświetlanie reklam nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji przychody z streamingu na YT i podobnych stronach należy zakwalifikować do innych źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Na marginesie warto wskazać, że opisany sposób nie można uznać za wynajem powierzchni reklamowych (o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT), ponieważ reklamy są umieszczane na stronach, które nie są Pani własnością. Gdyby reklamy były umieszczane na Pani prywatnej stronie www, to wtedy byłby to przychód z najmu.

Zobacz też: Jak rozliczyć dochody z YouTube

Rozliczanie przychodów z działalności w internecie

Prawidłowy sposób rozliczenia podatku w takim przypadku opisał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 03.11.2015 r., nr IPTPB1/4511-462/15-4/AP:

„Ponieważ uzyskiwanie przychodu z tytułu umieszczeniem reklam internetowych dostarczanych przez firmę X w serwisie Y, należącym do firmy X przez osobę fizyczną (Wnioskodawczynię), należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy.

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód winien być wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-36 składanym za dany rok podatkowy (rok uzyskania dochodu), jako przychód z innych źródeł. Dochód ten podlegać zatem będzie opodatkowaniu – łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez Wnioskodawczynię – według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Tym samym nie mają zastosowania 20% koszty uzyskania przychodów.

Jednocześnie wskazać należy, że w odniesieniu do tego rodzaju dochodów, w ciągu roku podatkowego nie ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.

W konsekwencji suma osiągniętego w minionym roku przychodu z umieszczania reklam należy wykazać w zeznaniu PIT-36 w części D.1. „Inne źródła”. Powyższy przychód podlega sumowaniu z innymi dochodami, które osiągnęła Pani w zeszłym roku. Stosujemy skalę podatkową określoną w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. 17% lub 32%. Oznacza to, że w zeznaniu PIT-36 sumuje Pani zarówno dochody z PIT-11 (dochody ze stosunku pracy), jak i dochody ze streamingu (przychody z innych źródeł). Do obu dochodów zastosowanie znajduje ten sam podatek obliczony według skali podatkowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeliczanie dochodu na złotówki

W przypadku osiągania dochodu w walucie obcej należy odnieść się do przepisów odnoszących się do zasad przeliczania przychodu w zagranicznej walucie na PLN.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy PIT przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy PIT za dzień uzyskania przychodu uważa się dzień w którym przychód został pozostawiony do dyspozycji podatnika.

W stosunku do tego rodzaju przychodu nie trzeba wpłacać miesięcznych zaliczek na podatek. Oznacza to, że podatnik cały osiągnięty przychód z innych źródeł rozlicza dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36.

W konsekwencji cały uzyskany dochód z obu źródeł rozlicza Pani na formularzu PIT-36. Nie stosuje Pani żadnych innych formularzy podatkowych do rozliczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »