Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie od ciotki - korzystniejsza darowizna czy dożywocie?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-01-07

Ciotka chce mi przekazać własnościowe mieszkanie. Ze względu na stopień pokrewieństwa byłaby to II grupa podatkowa. Własnego mieszkania nie posiadam, mieszkam w domu, który jest własnością córki. Jaka forma przekazania byłaby najbardziej korzystna ze względów podatkowych? Czy w takim przypadku wchodzi w grę darowizna za opiekę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie czynności prawnych, które mogą obejmować przeniesienie własności nieruchomości, należy wymienić: sprzedaż, dożywocie, darowiznę, spadek.

Umowy sprzedaży oraz umowa dożywocia stanowią czynności, które podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). W takim przypadku nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia formularza PCC-3 i zapłaty podatku PCC w ciągu 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego. Obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy nieruchomości. Stawka podatku wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Natomiast otrzymanie nieruchomość w drodze darowizny lub spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku tych czynności dla nabywców znajdujących się w II grupie podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 7276 zł*. Natomiast stawka podatku uzależniona jest od wartości nieruchomości i wynosi:

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

0

10 278 zł

7%

10 278 zł

20 556 zł

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556 zł

1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Nabywca ma obowiązek zgłosić fakt nabycia majątku w ciągu miesiąca od dnia otrzymania na formularzu SD-3. Po otrzymaniu formularza urząd skarbowy wydaje decyzję podatkową ustalającą wysokość podatku.

Chciałbym zwrócić uwagę na treść art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem:

„1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

1) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.”

W rezultacie zwolnienie od podatku nabycia nieruchomości o powierzchni do 110 m2, w przypadku nabycia w ramach II grupy podatkowej, jest możliwe do zastosowania wyłącznie w przypadku dziedziczenia (a nie darowizny). Naturalnie zwolnienie to przysługuje po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych (m.in. zamieszkiwanie przez 5 lat i brak innej nieruchomości).

Na zakończenie porównajmy dwie formy przekazania własności nieruchomości – dożywocie oraz darowizna. Przyjmijmy na potrzeby przykładu, że wartość nieruchomości wynosi 300 000 zł.

Umowa dożywocia

2% x 300 000 zł = 6 000 zł podatku PCC

Umowa darowizny

300 000 zł – 7276 zł =292 724 zł

1644,50 zł + 12% x (292 724 – 20 556) = 1644,50 + 12% x 272 168 zł = 1644,5 +32660 =34 304 zł podatku od darowizny

Podsumowując:

  1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości nie przekracza 110 m2, to zwolnienie z jej opodatkowania przysługuje wyłącznie w przypadku dziedziczenia oraz pod warunkiem zamieszkiwania w tej nieruchomości przez 5 kolejnych lat.
  2. Powyższe zwolnienie w ramach II grupy podatkowej nie przysługuje w przypadku dokonania darowizny.
  3. Pod względem podatkowym korzystniej jest przekazać nieruchomość w drodze umowy dożywocia niż w drodze darowizny.
* Opis sprawy z 2018 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »