Zgłoszenie po terminie darowizny pieniężnej od rodzica do urzędu skarbowego

Autor: Katarzyna Siwiec

Kilkukrotnie otrzymywałam od rodzica darowizny pieniężne na konto bankowe. Były one zgłaszane do urzędu skarbowego. Niestety ostatniej darowizny nie zgłosiłam i termin 6 miesięcy upłynął. To również była darowizna w formie przelew środków na mój rachunek bankowy. Co teraz mogę zrobić? Wiem, że na złożenie formularza SD-3 jest 30 dni, które dawno minęły, a ze złożeniem SD-Z2 jestem spóźniona o 18 dni. Co mi grozi za zgłoszenie darowizny pieniężnej po terminie? Czy straciłam szansę na zwolnienie z podatku i urząd skarbowy każe mi go zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie po terminie darowizny pieniężnej od rodzica do urzędu skarbowego

Brak zwolnienia podatkowego od darowizny po niezachowaniu 6-miesięcznego terminu

Wobec przekroczenia terminu, muszą niestety stwierdzić, że ze zwolnienia z obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn nie będzie już Pani mogła skorzystać, mimo że darowizna pochodziła od członka Pani najbliższej rodziny. Sześciomiesięczny termin do zgłoszenia darowizny jest bowiem terminem nieprzywracanym. Na potwierdzenie tego stwierdzenia zacytuję stosowny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2020 r., I SA/Łd 264/20, w którym sąd orzekł, że: „Z uwagi na materialnoprawny charakter terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., rozstrzyganie w przedmiocie przywrócenia uchybionemu terminowi jest niedopuszczalne”.

Zobacz też: Spóźnione SD-3

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zeznanie podatkowe o nabyciu środków pieniężnych w formie darowizny SD-Z3

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomimo upływu terminu złożyła Pani teraz formularz podatkowy SD-Z3, w którym wykaże Pani otrzymaną od rodzica darowiznę pieniężną i uiściła podatek. Do zeznania należy dołączyć tzw. czynny żal, czyli pismo wyjaśniające przyczyny nieterminowego złożenia deklaracji (rzeczywiście ta zgodnie z art. 17 a ustawy o podatku od spadków i darowizn powinna być złożona w terminie miesiąca). To pisemne wyjaśnienie pozwala uniknąć odpowiedzialności z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, który penalizuje nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania:

Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

Przeczytaj też: SD-Z2 po terminie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czynny żal wraz z deklaracją otrzymania darowizny

Takie sytuacje podatnikom często się zdarzają i urzędy skarbowe nie robią z tego powodu żadnych problemów, o ile ostatecznie podatek zostanie zapłacony. Zatem nie ma powodów do zmartwień. W „czynnym żalu” najlepiej wyjaśnić, że zamierzała Pani złożyć deklarację o otrzymaniu darowizny od osoby bliskiej na druku SD-Z2, ale uchybiła terminowi, i w związku z tym obecnie składa Pani deklarację SD-Z3 po terminie.

Przykłady

 

Pani Anna regularnie otrzymywała darowizny pieniężne od swojego ojca, które zawsze zgłaszała do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Niestety, ostatnią darowiznę, która wyniosła 20 000 zł, zgłosiła po upływie 6-miesięcznego terminu. Złożyła formularz SD-Z3 i czynny żal, tłumacząc, że zaniedbała zgłoszenie z powodu przeprowadzki i związanych z tym spraw. Urząd skarbowy przyjął zgłoszenie, lecz Pani Anna musiała zapłacić podatek od darowizny.

 

Pan Tomasz otrzymał od matki darowiznę w wysokości 15 000 zł na swój rachunek bankowy. Z powodu natłoku obowiązków służbowych, przegapił 6-miesięczny termin na zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2. Dowiedziawszy się o swojej sytuacji, niezwłocznie złożył formularz SD-Z3 wraz z czynnym żalem, w którym wyjaśnił swoje opóźnienie. Choć musiał zapłacić podatek, urząd skarbowy odstąpił od nałożenia kary za nieterminowe zgłoszenie.

 

Pani Marta, będąc świeżo po urodzeniu dziecka, otrzymała od rodziców wsparcie finansowe w wysokości 25 000 zł. W chaosie związanym z nową rolą rodzica, zapomniała zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy. Po zorientowaniu się w sytuacji, natychmiast złożyła formularz SD-Z3 i czynny żal, tłumacząc opóźnienie sytuacją życiową. Mimo, że musiała zapłacić należny podatek, uniknęła dodatkowych sankcji dzięki wyjaśnieniom w czynnym żalu.

Podsumowanie

 

Zgłoszenie darowizny pieniężnej po terminie skutkuje utratą możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Jednak złożenie formularza SD-Z3 wraz z czynnym żalem pozwala uniknąć dodatkowych sankcji, choć konieczne jest uiszczenie należnego podatku. Regularne monitorowanie terminów zgłoszeń pozwala uniknąć takich problemów w przyszłości.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby ułatwić Państwu skuteczne zarządzanie sprawami podatkowymi i prawnymi. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie ekspertów i uniknąć problemów związanych z nieterminowym zgłaszaniem darowizn. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy - Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930
2. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2020 r., I SA/Łd 264/20

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »