Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie po terminie darowizny pieniężnej od rodzica do urzędu skarbowego

Autor: Katarzyna Siwiec

Kilkukrotnie otrzymywałam od rodzica darowizny pieniężne na konto bankowe. Były one zgłaszane do urzędu skarbowego. Niestety ostatniej darowizny nie zgłosiłam i termin 6 miesięcy upłynął. To również była darowizna w formie przelew środków na mój rachunek bankowy. Co teraz mogę zrobić? Wiem, że na złożenie formularza SD-3 jest 30 dni, które dawno minęły, a ze złożeniem SD-Z2 jestem spóźniona o 18 dni. Co mi grozi za zgłoszenie darowizny pieniężnej po terminie? Czy straciłam szansę na zwolnienie z podatku i urząd skarbowy każe mi go zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie po terminie darowizny pieniężnej od rodzica do urzędu skarbowego

Brak zwolnienia podatkowego od darowizny po niezachowaniu 6-miesięcznego terminu

Wobec przekroczenia terminu, muszą niestety stwierdzić, że ze zwolnienia z obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn nie będzie już Pani mogła skorzystać, mimo że darowizna pochodziła od członka Pani najbliższej rodziny. Sześciomiesięczny termin do zgłoszenia darowizny jest bowiem terminem nieprzywracanym. Na potwierdzenie tego stwierdzenia zacytuję stosowny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2020 r., I SA/Łd 264/20, w którym sąd orzekł, że: „Z uwagi na materialnoprawny charakter terminu, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d., rozstrzyganie w przedmiocie przywrócenia uchybionemu terminowi jest niedopuszczalne”.

Zobacz też: Spóźnione SD-3

Zeznanie podatkowe o nabyciu środków pieniężnych w formie darowizny SD-Z3

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomimo upływu terminu złożyła Pani teraz formularz podatkowy SD-Z3, w którym wykaże Pani otrzymaną od rodzica darowiznę pieniężną i uiściła podatek. Do zeznania należy dołączyć tzw. czynny żal, czyli pismo wyjaśniające przyczyny nieterminowego złożenia deklaracji (rzeczywiście ta zgodnie z art. 17 a ustawy o podatku od spadków i darowizn powinna być złożona w terminie miesiąca). To pisemne wyjaśnienie pozwala uniknąć odpowiedzialności z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, który penalizuje nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania:

Art. 54. § 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

Przeczytaj też: SD-Z2 po terminie

Czynny żal wraz z deklaracją otrzymania darowizny

Takie sytuacje podatnikom często się zdarzają i urzędy skarbowe nie robią z tego powodu żadnych problemów, o ile ostatecznie podatek zostanie zapłacony. Zatem nie ma powodów do zmartwień. W „czynnym żalu” najlepiej wyjaśnić, że zamierzała Pani złożyć deklarację o otrzymaniu darowizny od osoby bliskiej na druku SD-Z2, ale uchybiła terminowi, i w związku z tym obecnie składa Pani deklarację SD-Z3 po terminie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info