Sprzedaż auta otrzymanego w darowiźnie przed upływem pół roku, podatek

Autor: Adam Nowak

Przed 3 miesiącami otrzymałam darowiznę od taty w postaci samochodu. Wartość samochodu na umowie darowizny to 25 tys. zł. Czy mogę już teraz sprzedać darowany samochód bez konieczności płacenia podatku? Czy muszę czekać 6 miesięcy, aby go uniknąć? A jeżeli teraz go sprzedam, to w jakiej wysokości będzie ten podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż auta otrzymanego w darowiźnie przed upływem pół roku, podatek

Opodatkowanie zbycia rzeczy ruchomej przed upływem pół roku

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT – opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie rzeczy ruchomych dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Pod pojęciem nabycia należy rozumieć przeniesienie prawa własności, co odbywa się w oparciu m.in. o rozporządzającą umowę darowizny. To oznacza, że sprzedaż pojazdu po wymienionym półrocznym okresie w ogóle nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i będzie to transakcja neutralna podatkowo.

Jeżeli jednak zdecyduje się Pani na sprzedaż pojazdu otrzymanego w darowiźnie bez odczekania sześciomiesięcznego okresu, to zastosowanie będzie miał art. 24 ust. 6 ustawy PIT, który podaje, że dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Przy czym w przypadku darowizny nie występuje koszt nabycia, ponieważ z zasady darowizna jest czynnością nieodpłatną. To zatem powoduje, że podatek musiałby zostać odprowadzony od całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży.

12% podatek dochodowy do rozliczenia w deklaracji PIT-36

Do opodatkowania zastosowanie ma skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, czyli podstawowa stawka podatku (12%). Rozliczenia podatku dokonuje się dopiero na etapie składania zeznania rocznego PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jak jednak wskazałem, sprzedaż po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, będzie w całości wolne od podatku PIT bez konieczności składania deklaracji podatkowych PIT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »