Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapomniałam zgłosić pożyczkę w US, co robić?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-07-11

Rodzice sfinansowali dziecku 90% mieszkania. 1/2 tej kwoty jako darowizna została zgłoszona do US zaraz po fakcie przelania wpłaty na moje konto bankowe. Pozostała część (przekracza ustawową kwotę wolną od podatku) miała być jako pożyczka. Wpłata poszła do spółdzielni mieszkaniowej z konta rodziców, jak tylko otrzymali kredyt. To było 2 lata temu. Teraz, porządkując sprawy dokumentacji mieszkania, odkryłam, ze zapomniałam zgłosić to do US. I co teraz? Co zrobić, żeby zminimalizować straty? Zgłosić to jako pożyczkę czy może jednak darowiznę. Jaki podatek mnie czeka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego ( w przypadku darowizny od dnia jej dokonania), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku- udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których wyżej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1–2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Jeśli zaś chodzi o pożyczkę, to dotyczy ich ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tą ustawą pożyczki są opodatkowane w wysokości 2% wartości pożyczki. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania pożyczki a zobowiązanym jest biorący pożyczkę. Tu jednak mamy jeszcze do czynienia z innymi terminami powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt. 4 z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Jednak w takim przypadku wysokość podatku wynosi 20%. Podobnie zresztą jest w przypadku darowizny – powołanie się na nią w późniejszym czasie, bez uprzedniego zgłoszenia , powoduje, że podatek wynosić będzie 20% wartości darowizny.

W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie przyznać się do błędu i zgłosić spóźnione nabycie. Powinna Pani teraz złożyć właściwe zeznanie podatkowe i zapłacić podatek w ustalonej dla danej kwoty wysokości wraz z odsetkami (ponieważ obowiązek podatkowy powstał wcześniej). Czekanie, że może się nie wyda, raczej nie przyniesie korzyści, ponieważ, jak już wyżej pisałam, podatek wyniesie wówczas 20% pożyczonej lub darowanej kwoty. A urząd skarbowy bardzo często sprawdza, skąd u danej osoby majątek na zakup mieszkania, więc ryzyko ujawnienia tej otrzymanej kwoty jest spore.

W tej sytuacji wydaje się, że lepiej skorzystać z opcji pożyczki – 2% plus odsetki. Przy darowiźnie kwota ta jest wyższa nawet dla I grupy podatkowej. Oczywiście musiałaby to Pani szczegółowo obliczyć. Podatek od darowizny dla osób z I grupy, bo ze zwolnienia dla grupy nie może już Pani skorzystać, oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących zasad:

  • nadwyżka do 10 278 zł: 3%,
  • nadwyżka od 10 278 do 20 556 zł: 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • nadwyżka ponad 20 556 zł: 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »