Czy można wynająć lokal samemu sobie?

Autor: Aleksander Słysz

Jeśli osoba fizyczna zakłada przedszkole (jest organem założycielskim) i posiada własny lokal spełniający wszystkie wymagania sanitarne i bezpieczeństwa, czy może rozliczyć koszty wynajęcia lokalu np. na podstawie umowy wynajmu lub faktury wewnętrznej i dołączyć ten koszt do rozliczenia dotacji jako wynajęcie lokalu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można wynająć lokal samemu sobie?

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

Co do zasady dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania przywołanej dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystywania (m.in. w zakresie rozliczenia jej wykorzystania). Tym samym mogą być pewne rozbieżności między gminami w zakresie uznawanych kosztów i ich dokumentacji.

Zobacz też: Wynajem lokalu spółce z o.o. przez wspólnika

Wynajęcie własnego lokalu przedszkolu które się prowadzi

Niemniej jednak pyta Pani, czy może wynająć przedszkolu, które prowadzi, własny lokal. Moim zdaniem nie jest to możliwe, gdyż nie można wynająć własnej własności samemu sobie. Innymi słowy czynność prawna zawarta z samym sobą z mocy prawa jest nieważna. Z taką sytuacją mamy tu moim zdaniem do czynienia, albowiem niepubliczne przedszkole może być zakładane i prowadzona przez osobę fizyczną, niemniej jednak przedszkole to nie otrzymuje odrębnej od osoby fizycznej osobowości prawnej. Ergo, kwota czynszu nie będzie stanowić ani wydatku, ani kosztu.

Podobnie, w analogicznym stanie faktycznym, wskazuje K. Różycki (Vademecum Doradcy Podatkowego 191471) „Zgodnie z przepisami art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Najemca i wynajmujący lokal w jednej osobie

Aby więc w ogóle mogła być mowa o umowie najmu muszą wystąpić w niej co najmniej dwie strony – wynajmujący i najemca. Tymczasem w sytuacji opisanej w pytaniu występuje tylko jedna strona – osoba fizyczna, tyle że występująca raz w charakterze przedsiębiorcy, a raz w charakterze osoby prywatnej.

Tak więc nie jest możliwe zawarcie umowy najmu z samym sobą. (…) Podatnik może wprowadzić nabyty lokal do ewidencji środków trwałych prowadzonej do celów prowadzonej działalności gospodarczej (nawet jeśli lokal ten nabył jako prywatna osoba fizyczna) w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »