Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można wynająć lokal samemu sobie?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-01

Jeśli osoba fizyczna zakłada przedszkole (jest organem założycielskim) i posiada własny lokal spełniający wszystkie wymagania sanitarne i bezpieczeństwa, czy może rozliczyć koszty wynajęcia lokalu np. na podstawie umowy wynajmu lub faktury wewnętrznej i dołączyć ten koszt do rozliczenia dotacji jako wynajęcie lokalu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania przywołanej dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystywania (m.in. w zakresie rozliczenia jej wykorzystania). Tym samym mogą być pewne rozbieżności między gminami w zakresie uznawanych kosztów i ich dokumentacji.

Niemniej jednak pyta Pani, czy może wynająć przedszkolu, które prowadzi, własny lokal. Moim zdaniem nie jest to możliwe, gdyż nie można wynająć własnej własności samemu sobie. Innymi słowy czynność prawna zawarta z samym sobą z mocy prawa jest nieważna. Z taką sytuacją mamy tu moim zdaniem do czynienia, albowiem niepubliczne przedszkole może być zakładane i prowadzona przez osobę fizyczną, niemniej jednak przedszkole to nie otrzymuje odrębnej od osoby fizycznej osobowości prawnej. Ergo, kwota czynszu nie będzie stanowić ani wydatku, ani kosztu.

Podobnie, w analogicznym stanie faktycznym, wskazuje K. Różycki (Vademecum Doradcy Podatkowego 191471) „Zgodnie z przepisami art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Aby więc w ogóle mogła być mowa o umowie najmu muszą wystąpić w niej co najmniej dwie strony – wynajmujący i najemca. Tymczasem w sytuacji opisanej w pytaniu występuje tylko jedna strona – osoba fizyczna, tyle że występująca raz w charakterze przedsiębiorcy, a raz w charakterze osoby prywatnej.

Tak więc nie jest możliwe zawarcie umowy najmu z samym sobą. (…) Podatnik może wprowadzić nabyty lokal do ewidencji środków trwałych prowadzonej do celów prowadzonej działalności gospodarczej (nawet jeśli lokal ten nabył jako prywatna osoba fizyczna) w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »