Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można wynająć lokal samemu sobie?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-01

Jeśli osoba fizyczna zakłada przedszkole (jest organem założycielskim) i posiada własny lokal spełniający wszystkie wymagania sanitarne i bezpieczeństwa, czy może rozliczyć koszty wynajęcia lokalu np. na podstawie umowy wynajmu lub faktury wewnętrznej i dołączyć ten koszt do rozliczenia dotacji jako wynajęcie lokalu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Co do zasady dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania przywołanej dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystywania (m.in. w zakresie rozliczenia jej wykorzystania). Tym samym mogą być pewne rozbieżności między gminami w zakresie uznawanych kosztów i ich dokumentacji.

Niemniej jednak pyta Pani, czy może wynająć przedszkolu, które prowadzi, własny lokal. Moim zdaniem nie jest to możliwe, gdyż nie można wynająć własnej własności samemu sobie. Innymi słowy czynność prawna zawarta z samym sobą z mocy prawa jest nieważna. Z taką sytuacją mamy tu moim zdaniem do czynienia, albowiem niepubliczne przedszkole może być zakładane i prowadzona przez osobę fizyczną, niemniej jednak przedszkole to nie otrzymuje odrębnej od osoby fizycznej osobowości prawnej. Ergo, kwota czynszu nie będzie stanowić ani wydatku, ani kosztu.

Podobnie, w analogicznym stanie faktycznym, wskazuje K. Różycki (Vademecum Doradcy Podatkowego 191471) „Zgodnie z przepisami art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Aby więc w ogóle mogła być mowa o umowie najmu muszą wystąpić w niej co najmniej dwie strony – wynajmujący i najemca. Tymczasem w sytuacji opisanej w pytaniu występuje tylko jedna strona – osoba fizyczna, tyle że występująca raz w charakterze przedsiębiorcy, a raz w charakterze osoby prywatnej.

Tak więc nie jest możliwe zawarcie umowy najmu z samym sobą. (…) Podatnik może wprowadzić nabyty lokal do ewidencji środków trwałych prowadzonej do celów prowadzonej działalności gospodarczej (nawet jeśli lokal ten nabył jako prywatna osoba fizyczna) w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »