Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można wynająć lokal samemu sobie?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-01

Jeśli osoba fizyczna zakłada przedszkole (jest organem założycielskim) i posiada własny lokal spełniający wszystkie wymagania sanitarne i bezpieczeństwa, czy może rozliczyć koszty wynajęcia lokalu np. na podstawie umowy wynajmu lub faktury wewnętrznej i dołączyć ten koszt do rozliczenia dotacji jako wynajęcie lokalu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Co do zasady dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania przywołanej dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości jej wykorzystywania (m.in. w zakresie rozliczenia jej wykorzystania). Tym samym mogą być pewne rozbieżności między gminami w zakresie uznawanych kosztów i ich dokumentacji.

Niemniej jednak pyta Pani, czy może wynająć przedszkolu, które prowadzi, własny lokal. Moim zdaniem nie jest to możliwe, gdyż nie można wynająć własnej własności samemu sobie. Innymi słowy czynność prawna zawarta z samym sobą z mocy prawa jest nieważna. Z taką sytuacją mamy tu moim zdaniem do czynienia, albowiem niepubliczne przedszkole może być zakładane i prowadzona przez osobę fizyczną, niemniej jednak przedszkole to nie otrzymuje odrębnej od osoby fizycznej osobowości prawnej. Ergo, kwota czynszu nie będzie stanowić ani wydatku, ani kosztu.

Podobnie, w analogicznym stanie faktycznym, wskazuje K. Różycki (Vademecum Doradcy Podatkowego 191471) „Zgodnie z przepisami art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Aby więc w ogóle mogła być mowa o umowie najmu muszą wystąpić w niej co najmniej dwie strony – wynajmujący i najemca. Tymczasem w sytuacji opisanej w pytaniu występuje tylko jedna strona – osoba fizyczna, tyle że występująca raz w charakterze przedsiębiorcy, a raz w charakterze osoby prywatnej.

Tak więc nie jest możliwe zawarcie umowy najmu z samym sobą. (…) Podatnik może wprowadzić nabyty lokal do ewidencji środków trwałych prowadzonej do celów prowadzonej działalności gospodarczej (nawet jeśli lokal ten nabył jako prywatna osoba fizyczna) w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

W styczniu 2002 r. nabyłem ze znajomym nieruchomość. W 2007 r. została zniesiona współwłasność i zostałem jedynym właścicielem. Obecnie mogę sprzedać...

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku a obowiązek podatkowy

Teściowie mieli wspólność majątkową. W 1997 roku kupili nieruchomość, a konkretnie dom, który użytkowali jako letniskowy. W 2008 roku...

Dochód z tytułu umowy najmu mieszkania

Od kilku lat mieszkam za granicą. Złożyłam w urzędzie skarbowym pismo o wyrejestrowanie mnie z urzędu, pracuję i rozliczam się...

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Prowadzę działalność gospodarczą i dotychczas rozliczałem się w formie ryczałtu od przychodów. Po kontroli urzędu skarbowego okazało się, że...

Zakup mieszkania na firmę a VAT i podatek dochodowy

Chcę sprzedać część majątku firmy. Żeby od faktury za sprzedaż części majątku nie płacić podatku, chcę kupić mieszkanie lub lokal na wynajem. Czy jak...

Jak wykazać US, że dłużnik przelał odsetki a nie należność główną od zaległego wynagrodzenia?

Jako wierzyciel wystąpiłem na piśmie do spółki z o.o. o wypłatę zaległych odsetek od wynagrodzenia za lata 2004 i 2005. Spółka uznawała...

Sprowadzenie auta z zagranicy a późniejsza sprzedaż przed upływem 6 miesięcy

W 2007 roku sprowadziłam auto z zagranicy i sprzedałam je przed upływem sześciu miesięcy. Dodam, że w 2007 roku nie miałam żadnych dochodów,...

Podatek od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu

Kilka miesięcy temu kupiłem mieszkanie. Mam możliwość jego sprzedania za bardzo atrakcyjną cenę. Jeżeli mieszkanie kosztowało mnie teoretycznie 500 tys....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »