Dopisanie partnera do własności mieszkania

Autor: Marcin Sądej

Interesuje mnie dopisanie partnera do własności mieszkania. Żyjemy z partnerem w konkubinacie od 8 lat, wychowujemy wspólnie dziecko. Trzy lata temu partner wziął na siebie kredyt na mieszkanie, ale tak naprawdę zainwestowaliśmy w nie nasze wspólne pieniądze. Ja od dwóch lat nie pracuję, bo opiekuję się dzieckiem. Czy istnieje jakiś sposób, abym mogła zostać dopisana w 1/2 części do własności tego mieszkania, mimo że kredyt jest tylko na partnera? Czy bank dopisałby mnie do kredytu? Wiem, że w kontekście ewentualnej darowizny od partnera zostanę zaliczona do III grupy podatkowej. Jakie musiałabym ponieść koszty takiego dopisania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopisanie partnera do własności mieszkania

Darowizna udziału w mieszkaniu na rzecz konkubiny

Na wstępie wskazać należy, że konkubinat nie został uregulowany w żadnej ustawie. Przede wszystkim do stosunków konkubenckich nie ma zastosowania Kodeks rodzinny i opiekuńczy ani też zasady w nim przewidziane. W rezultacie do wzajemnych rozliczeń pomiędzy konkubentami stosować należy przepisy ogólne w zakresie praw majątkowych.

Konsekwencją tego jest odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że mieszkanie zostało nabyte ze wspólnych środków choć ostatecznie jest ono własnością wyłączną partnera. W rezultacie nie mają zastosowania w tym miejscu przepisy dotyczące współwłasności, bowiem taka nie występuje. Co do nakładów dokonanych przez Panią na zakup mieszkania zastosowanie znaleźć mogą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zgodnie z art. 405 K.c. – kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Przechodząc do zagadnienia dopisania Pani do mieszkania, w grę wchodzi testament lub darowizna. Jak słusznie Pani wskazała, w zakresie darowizny jest Pani zaliczana do III grupy podatkowej. Powoduje to, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – stawka podatku od nabytego w drodze darowizny udziału w mieszkaniu wyniesienie 2877 zł 90 gr + 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy – opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak obliczyć podatek od darowizny gdy nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej?

Przykładowo, jeżeli wartość połowy mieszkania wynosi 100 000 zł, obliczenie podatku będzie wyglądało następująco:

100 000 – 4902 zł = 95098 zł

2877,90 + 20% x (95098 – 20556) = 2877,90 + 20% x 74542 zł = 2877,9 + 14908,40 = 17786,30 zł podatku

Oprócz podatku należy również opłacić taksę notarialną, bowiem wszelkie czynności dotyczące nieruchomości muszą posiadać formę aktu notarialnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – obecnie maksymalna stawka wynosi od wartości:

  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Odnośnie natomiast możliwości dopisania do kredytu, co do zasady, bank nie wnika w relacje współkredytobiorców. Jedynym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej. Jeżeli po przeprowadzonej analizie bank stwierdzi, że posiada Pani zdolność kredytową, dopisze Panią do kredytu. Jednak nie widzę takiej konieczności. Partner może darować Pani połowę mieszkania i nadal pozostawać jedynym kredytobiorcą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »